AVUI

24 juny 2017, dissabte
setmana 25, dia de l'any 175
Sants del dia:
 • Sant Aglibert
 • Sant Agoard
 • Sant Bartomeu
 • Sant Cir√ɬ≠ac
 • Sant Farnaci
 • Sant Faust
 • Sant Ferm√ɬ≠
 • Sant Firmus
 • Sant Heros
 • Sant Joan Baptista
 • Sant Joan Teresti
 • Sant Long√ɬ≠
 • Sant Orenci
 • Sant Pau
 • Sant Rumold
 • Sant Simplici
 • Sant Teodulf
 • Calendari » gener


  Mes:

  Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre

  Dia:

  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

  504 registres.

 • 1 gener » Sant Agrip√ɬ≠ , bisbe
 • 1 gener » Sant Almaqui , m√ɬ†rtir
 • 1 gener » Sant Bonfill , fundador
 • 1 gener » Sant Concordi , prevere i m√ɬ†rtir
 • 1 gener » Santa Eufrosina , verge
 • 1 gener » Sant Eugend , abat
 • 1 gener » Sant Frodobert , abat
 • 1 gener » Sant Fulgenci , bisbe
 • 1 gener » Sant Just√ɬ≠ , bisbe
 • 1 gener » Sant Magne , màrtir
 • 1 gener » Sant Manuel , festa del Senyor
 • 1 gener » Sant Odil√ɬ≥ de Cluny, abat
 • 1 gener » Solemnitat de la Mare de D√ɬ©u
 • 1 gener » Sant Ulric , abat
 • 1 gener » Sant Vicen√É¬ß Maria Strambi, bisbe
 • 2 gener » Sant Adalhardt
 • 2 gener » Sant Adelard , abat
 • 2 gener » Sant Argar , m√ɬ†rtir
 • 2 gener » Sant Aspasi , bisbe
 • 2 gener » Sant Basili el Gran, bisbe i doctor de l'Esgl√ɬ©sia
 • 2 gener » Sant Benet , monjo i m√ɬ†rtir
 • 2 gener » Sant Bernat , monjo
 • 2 gener » Sant Bladuf , monjo
 • 2 gener » Santa Est√ɬ®fana , Beata i verge
 • 2 gener » Sant Francesc Capillas, beat i m√ɬ†rtir
 • 2 gener » Sant Gregori Nacianz√ɬ®, bisbe i doctor de l'Esgl√ɬ©sia
 • 2 gener » Sant Isidor , bisbe
 • 2 gener » Sant Isidor , bisbe i m√ɬ†rtir
 • 2 gener » Santa Landeberta , beata i verge
 • 2 gener » Sant Macari d'Alexandria, abat i prevere
 • 2 gener » Sant Marcel√ā¬∑l√ɬ≠ , nen i m√ɬ†rtir
 • 2 gener » Sant Martini√ɬ† , bisbe
 • 2 gener » Sant Miqwue , beat i monjo
 • 2 gener » Sant Narc√ɬ≠s , m√ɬ†rtir
 • 2 gener » Sant Siridi√ɬ≥ , bisbe
 • 3 gener » Sant Anter , papa i m√ɬ†rtir
 • 3 gener » Sant Atanasi , m√ɬ†rtir
 • 3 gener » Sant Bliturand , confessor
 • 3 gener » Sant Ciril , m√ɬ†rtir
 • 3 gener » Sant Cirini , m√ɬ†rtir
 • 3 gener » Sant Daniel , m√ɬ†rtir
 • 3 gener » Sant Eustadi
 • 3 gener » Sant Florenci , bisbe i m√ɬ†rtir
 • 3 gener » Santa Genoveva , verge
 • 3 gener » Sant Gordi , centuri√ɬ≥ m√ɬ†rtir
 • 3 gener » Sant Pere , m√ɬ†rtir
 • 3 gener » Sant Primu , m√ɬ†rtir
 • 3 gener » Sant Te√ɬ≤genes , m√ɬ†rtir
 • 3 gener » Sant Teonas , m√ɬ†rtir
 • 3 gener » Sant Teopent , m√ɬ†rtir
 • 3 gener » Sant Tint√ɬ†
 • 3 gener » Santa Zedislava , beata
 • 3 gener » Sant Z√ɬ≤sim , m√ɬ†rtir
 • 4 gener » Sant Ageu , m√ɬ†rtir
 • 4 gener » Sant Aquili , m√ɬ†rtir
 • 4 gener » Santa Beneta , m√ɬ†rtir
 • 4 gener » Sant Caius , m√ɬ†rtir
 • 4 gener » Santa Cristiana , verge
 • 4 gener » Sant Dafrosa , m√ɬ†rtir
 • 4 gener » Sant Dagobert , rei i m√ɬ†rtir
 • 4 gener » Santa Elisabet-Anna Bayley Steon, religiosa
 • 4 gener » Sant Eugeni , m√ɬ†rtir
 • 4 gener » Sant Gemin , m√ɬ†rtir
 • 4 gener » Sant Gregori , bisbe
 • 4 gener » Sant Hermetes , m√ɬ†rtir
 • 4 gener » Sant Lubenci , bisbe
 • 4 gener » Sant Marci√ɬ† , m√ɬ†rtir
 • 4 gener » Sant Mavil , m√ɬ†rtir
 • 4 gener » Sant Prisc , prevere i m√ɬ†rtir
 • 4 gener » Sant Priscil√ā¬∑li√ɬ† , clergue i m√ɬ†rtir
 • 4 gener » Sant Quint , m√ɬ†rtir
 • 4 gener » Sant Regeri , beat i monjo
 • 4 gener » Sant Rigobert de Reims, bisbe
 • 4 gener » Sant Teodot , m√ɬ†rtir
 • 4 gener » Sant Trif√ɬ≥ , m√ɬ†rtir
 • 5 gener » Sant Alacr√ɬ≠ , beat
 • 5 gener » Sant Apol√ā¬∑linar , verge
 • 5 gener » Santa Bert√ɬ≠lia , verge
 • 5 gener » Sant Citard , abat
 • 5 gener » Santa Clara , verge
 • 5 gener » Sant Eduard , rei i confessor
 • 5 gener » Santa Emiliana , verge
 • 5 gener » Sant Joan Nepomuc√ɬ® Neuman, bisbe
 • 5 gener » Sant Sime√ɬ≥ Estilita, monjo
 • 5 gener » Santa Sincl√ɬ®tica , verge
 • 6 gener » Sant Adalbert , religi√ɬ≥s
 • 6 gener » Adoraci√ɬ≥
 • 6 gener » Sant Adri√ɬ† , abat
 • 6 gener » Sant Andreu Corsini
 • 6 gener » Sant Baltassar , rei d'Orient
 • 6 gener » Sant Carles de Sezze, religiós
 • 6 gener » Sant D√ɬ≠man , bisbe
 • 6 gener » Epifania (del Senyor)
 • 6 gener » Sant Ermenold , abat
 • 6 gener » Sant Eud√ɬ≤cia , verge
 • 6 gener » Sant Gaspar , rei d'Orient
 • 6 gener » Sant Jaume , beat monjo
 • 6 gener » Sant Joan de Ribera, bisbe
 • 6 gener » Santa Macra , verge i m√ɬ†rtir
 • 6 gener » Sant Melani , bisbe
 • 6 gener » Sant Melcior , rei d'Orient
 • 6 gener » Sant Nilam√ɬ≥ , confessor
 • 6 gener » Santa Rafaela Maria del Sagrat Cor de Jes√ɬļs, verge
 • 6 gener » Reis (Melcior, Gaspar i Baltasar)
 • 7 gener » Sant Albert , beat i monjo
 • 7 gener » Sant Amadeu , bisbe
 • 7 gener » Sant Canut , rei i m√ɬ†rtir
 • 7 gener » Sant Crisp√ɬ≠ , bisbe
 • 7 gener » Sant F√ɬ®lix , m√ɬ†rtir
 • 7 gener » Sant Gener , m√ɬ†rtir
 • 7 gener » Sant Joan Cris√ɬ≤stom, bisbe i doctor de l'Esgl√ɬ©sia
 • 7 gener » Sant Juli√ɬ† , m√ɬ†rtir
 • 7 gener » Sant Lluci√ɬ† , prevere i m√ɬ†rtir
 • 7 gener » Sant Nicetas , bisbe
 • 7 gener » Sant Ramon de Penyafort
 • 7 gener » Sant Reinald , monjo
 • 7 gener » Sant Teodor , monjo
 • 8 gener » Sant Apol√ā¬∑linar , bisbe
 • 8 gener » Sant Bernat , monjo
 • 8 gener » Sant Eladi , m√ɬ†rtir
 • 8 gener » Sant Erjard , bisbe
 • 8 gener » Sant Eugeni√ɬ† , m√ɬ†rtir
 • 8 gener » Sant Frodobert , abat
 • 8 gener » Santa G√ɬļdula , verge
 • 8 gener » Sant Heladi , m√ɬ†rtir
 • 8 gener » Sant Juli√ɬ† , m√ɬ†rtir
 • 8 gener » Sant Lluci√ɬ† , prevere i m√ɬ†rtir
 • 8 gener » Sant M√ɬ†xim , bisbe
 • 8 gener » Sant Maximi√ɬ† , m√ɬ†rtir
 • 8 gener » Sant Pacient , bisbe
 • 8 gener » Sant Sever√ɬ≠ , abat
 • 8 gener » Sant Sever√ɬ≠ , bisbe
 • 8 gener » Sant Te√ɬ≤fil , diaca i m√ɬ†rtir
 • 9 gener » Sant Anastasi , m√ɬ†rtir
 • 9 gener » Sant Antoni , prevere i m√ɬ†rtir
 • 9 gener » Sant Aqu√ɬ≠es , profeta
 • 9 gener » Santa Basilissa , verge i m√ɬ†rtir
 • 9 gener » Sant Bertuald , bisbe
 • 9 gener » Sant Cels , nen i m√ɬ†rtir
 • 9 gener » Sant Epictet , m√ɬ†rtir
 • 9 gener » Sant Eulogi de C√ɬ≥rdova, prevere i m√ɬ†rtir
 • 9 gener » Sant F√ɬ®lix , m√ɬ†rtir
 • 9 gener » Sant Fillan , religi√ɬ≥s
 • 9 gener » Sant Fortunat , m√ɬ†rtir
 • 9 gener » Sant Jucund , m√ɬ†rtir
 • 9 gener » Sant Juli√ɬ† , m√ɬ†rtir
 • 9 gener » Santa Lucr√ɬ©cia , beata i m√ɬ†rtir
 • 9 gener » Sant Marcel√ā¬∑l√ɬ≠ , bisbe
 • 9 gener » Santa Marciana , verge i m√ɬ†rtir
 • 9 gener » Santa Marcionil√ā¬∑la , m√ɬ†rtir
 • 9 gener » Santa Maria , abadessa
 • 9 gener » Santa Oc√ɬ≠lia , beata i verge
 • 9 gener » Sant Pere , bisbe
 • 9 gener » Sant Revocat , m√ɬ†rtir
 • 9 gener » Sant Segon , m√ɬ†rtir
 • 9 gener » Sant Vidal , m√ɬ†rtir
 • 10 gener » Sant Adalric , religi√ɬ≥s
 • 10 gener » Sant Agat√ɬ≥ , papa
 • 10 gener » Santa Floridu , verge i m√ɬ†rtir
 • 10 gener » Sant Gil de Lorenzana, beat
 • 10 gener » Sant Gon√ɬßal d'Amarante
 • 10 gener » Sant Gregori X, papa
 • 10 gener » Sant Gregori , bisbe
 • 10 gener » Sant Guillem , abat
 • 10 gener » Sant Itmar , bisbe
 • 10 gener » Sant Joan Bo, bisbe
 • 10 gener » Santa Letrida , verge
 • 10 gener » Sant Marci√ɬ† , prevere
 • 10 gener » Sant Nicador , diaca
 • 10 gener » Sant Oliveri , monjo
 • 10 gener » Sant Pere Urs√ɬ®ol, monjo
 • 10 gener » Sant Willelm , arquebisbe
 • 11 gener » Sant Albrad , abat
 • 11 gener » Sant Alexandre , bisbe i m√ɬ†rtir
 • 11 gener » Sant Anastasi , monjo
 • 11 gener » Sant Candidi√ɬ† , m√ɬ†rtir
 • 11 gener » Sant Ego√ɬ≠n , bisbe
 • 11 gener » Sant Higini , papa i m√ɬ†rtir
 • 11 gener » Santa Honorata , verge
 • 11 gener » Santa Hort√ɬ®nsia , verge
 • 11 gener » Sant Leuci , bisbe
 • 11 gener » Sant Leuci , m√ɬ†rtir
 • 11 gener » Sant Palem√ɬ≥ , abat
 • 11 gener » Sant Pere , m√ɬ†rtir
 • 11 gener » Sant Salvius , bisbe i m√ɬ†rtir
 • 11 gener » Sant Salvius , m√ɬ†rtir
 • 11 gener » Sant Sever , m√ɬ†rtir
 • 11 gener » Sant Teodosi Cenobiarca, abat
 • 12 gener » Sant Antoni Maria Pucci, sacerdot
 • 12 gener » Sant Arcadi , m√ɬ†rtir
 • 12 gener » Sant Benet Biscop , abat
 • 12 gener » Sant C√ɬ†stul , m√ɬ†rtir
 • 12 gener » Sant Etelfred , abat
 • 12 gener » Sant Eutropi , lector i m√ɬ†rtir
 • 12 gener » Sant Joan , bisbe
 • 12 gener » Sant Modest , m√ɬ†rtir
 • 12 gener » Sant Nazari , monjo
 • 12 gener » Sant Probus , bisbe
 • 12 gener » Sant Rogat , m√ɬ†rtir
 • 12 gener » Sant S√ɬ†tir , m√ɬ†rtir
 • 12 gener » Sant Taciana , m√ɬ†rtir
 • 12 gener » Santa Tatiana , verge i m√ɬ†rtir
 • 12 gener » Sant Tigrius , prevere i m√ɬ†rtir
 • 12 gener » Sant Z√ɬ≤tic , m√ɬ†rtir
 • 13 gener » Sant Agrici , bisbe
 • 13 gener » Sant Bern , abat
 • 13 gener » Sant Estrat√ɬ≤nic , m√ɬ†rtir
 • 13 gener » Sant Eutici , abat
 • 13 gener » Santa Glafira , verge
 • 13 gener » Sant Gumesind , prevere i m√ɬ†rtir
 • 13 gener » Sant Hermil , m√ɬ†rtir
 • 13 gener » Sant Hilari de Poitiers , bisbe i doctor de l√ʬĬôEsgl√ɬ©sia
 • 13 gener » Santa Ivette
 • 13 gener » Sant Leonci , bisbe
 • 13 gener » Sant Potius , m√ɬ†rtir
 • 13 gener » Sant Remigi , bisbe
 • 13 gener » Sant Servent de Déu, màrtir
 • 13 gener » Sant Servus-Dei , monjo i m√ɬ†rtir
 • 13 gener » Santa Ver√ɬ≤nica de Binasco, verge
 • 13 gener » Sant Vivenci , confessor
 • 14 gener » Sant Baet√ɬ† , abat
 • 14 gener » Sant Bernat Corleon
 • 14 gener » Sant Burcard , beat i monjo
 • 14 gener » Sant Caldeol , bisbe
 • 14 gener » Sant Daci , bisbe
 • 14 gener » Sant Datius , bisbe
 • 14 gener » Sant Eufrasi , bisbe
 • 14 gener » Sant F√ɬ®lix , prevere
 • 14 gener » Sant Guillem , abat
 • 14 gener » Santa Macrina , matrona
 • 14 gener » Sant Malaquies , profeta
 • 14 gener » Sant Teodemari , monjo
 • 15 gener » Sant Arnold Janssen, sacerdot
 • 15 gener » Sant Benet , monjo
 • 15 gener » Sant Bonet , bisbe
 • 15 gener » Sant Bonito , bisbe
 • 15 gener » Sant Efisi , m√ɬ†rtir
 • 15 gener » Sant Godefrid , beat
 • 15 gener » Sant Habacuc , profeta
 • 15 gener » Sant Isidor , confessor
 • 15 gener » Sant Jaume de Castro, m√ɬ†rtir
 • 15 gener » Sant Joan Calybita
 • 15 gener » Sant Macari , abat
 • 15 gener » Sant Ma√ɬľr , abat
 • 15 gener » Sant M√ɬ†xim , bisbe
 • 15 gener » Sant Miquees , profeta
 • 15 gener » Sant Pau Ermit√ɬ†, primer ermit√ɬ†
 • 15 gener » Santa Secundina , verge i m√ɬ†rtir
 • 16 gener » Sant Acursi , religi√ɬ≥s i m√ɬ†rtir
 • 16 gener » Sant Adjunt , religi√ɬ≥s i m√ɬ†rtir
 • 16 gener » Sant Berard , m√ɬ†rtir
 • 16 gener » Sant Bernat Carb√ɬ≠, m√ɬ†rtir
 • 16 gener » Santa Blanca , abadessa
 • 16 gener » Santa Estefania , verge
 • 16 gener » Sant Fructu√ɬ≥s , bisbe
 • 16 gener » Sant Fulgenci , bisbe
 • 16 gener » Sant Furseu , confessor
 • 16 gener » Sant Fusi
 • 16 gener » Sant Honorat , abat
 • 16 gener » Sant Honorat d'Arles, bisbe
 • 16 gener » Sant Marcel I, papa i m√ɬ†rtir
 • 16 gener » Sant Melas , bisbe
 • 16 gener » Sant Ot , prevere i m√ɬ†rtir
 • 16 gener » Sant Pere , prevere i m√ɬ†rtir
 • 16 gener » Santa Prsicil√ā¬∑la , matrona
 • 16 gener » Sant Roland , monjo
 • 16 gener » Sant Teobard , monjo
 • 16 gener » Sant Tici√ɬ† , bisbe
 • 17 gener » Sant Alfred , abat
 • 17 gener » Sant Alman , monjo
 • 17 gener » Sant Almar
 • 17 gener » Sant Antoni , abat
 • 17 gener » Sant Antoni , monjo
 • 17 gener » Sant Diodor , prevere i m√ɬ†rtir
 • 17 gener » Sant Eleusippus , m√ɬ†rtir
 • 17 gener » Sant Espeusid , m√ɬ†rtir
 • 17 gener » Sant Joan , monjo
 • 17 gener » Sant Juli√ɬ†
 • 17 gener » Santa Leonil√ā¬∑la , m√ɬ†rtir
 • 17 gener » Sant Llop , bisbe
 • 17 gener » Sant Marian , diaca i m√ɬ†rtir
 • 17 gener » Sant Meleusip , m√ɬ†rtir
 • 17 gener » Sant M√ɬ®rul , monjo
 • 17 gener » Santa Milwida , verge
 • 17 gener » Sant Sulpici Pius , bisbe
 • 18 gener » Sant Amoni , soldat i m√ɬ†rtir
 • 18 gener » Sant Aten√ɬ≤genes , te√ɬ≥leg i m√ɬ†rtir
 • 18 gener » Santa Beatriu , verge
 • 18 gener » Sant De√ɬ≠cola , abat
 • 18 gener » Santa Faustina , v√ɬ≠dua
 • 18 gener » Sant Jaume Hilari Barbal, m√ɬ†rtir
 • 18 gener » Sant Leobard , confessor
 • 18 gener » Santa Liberata , verge
 • 18 gener » Santa Margarida d'Hongria, verge
 • 18 gener » Sant Moseu , soldat i m√ɬ†rtir
 • 18 gener » Santa Prisca , verge i m√ɬ†rtir
 • 18 gener » Sant Valeri√ɬ† , bisbe
 • 18 gener » Sant Volusi√ɬ† , bisbe
 • 19 gener » Sant Abacuc , m√ɬ†rtir
 • 19 gener » Santa Abund√ɬ†ncia , verge
 • 19 gener » Sant Audif√ɬ†s , m√ɬ†rtir
 • 19 gener » Sant Bassi√ɬ† , bisbe
 • 19 gener » Santa Beatriu , verge (beata)
 • 19 gener » Sant Canut , rei i m√ɬ†rtir
 • 19 gener » Sant Cat√ɬ≤ , m√ɬ†rtir
 • 19 gener » Sant Gener , m√ɬ†rtir
 • 19 gener » Santa Germana , m√ɬ†rtir
 • 19 gener » Sant Germ√ɬ†nic , m√ɬ†rtir
 • 19 gener » Sant Geronci , m√ɬ†rtir
 • 19 gener » Sant Gumesind , m√ɬ†rtir
 • 19 gener » Sant Joan de Ribera, Arquebisbe
 • 19 gener » Sant Juli , m√ɬ†rtir
 • 19 gener » Sant M√ɬ†rius , m√ɬ†rtir
 • 19 gener » Santa Marta , m√ɬ†rtir
 • 19 gener » Sant Pau , m√ɬ†rtir
 • 19 gener » Santa Pia , m√ɬ†rtir
 • 19 gener » Sant Ponci√ɬ† , m√ɬ†rtir
 • 19 gener » Sant Remigi , bisbe
 • 19 gener » Sant Sadurn√ɬ≠ , m√ɬ†rtir
 • 19 gener » Sant Succ√ɬ©s , m√ɬ†rtir
 • 19 gener » Sant Walstan , bisbe
 • 19 gener » Sant Wulstan , bisbe
 • 20 gener » Sant Benet , monjo (beat)
 • 20 gener » Sant Eutimi , abat
 • 20 gener » Sant Fabi√ɬ† , papa i m√ɬ†rtir
 • 20 gener » Sant Ma√ɬľr , bisbe
 • 20 gener » Sant Ne√ɬ≤fit , m√ɬ†rtir
 • 20 gener » Sant Sebasti√ɬ† , m√ɬ†rtir
 • 21 gener » Santa Agn√ɬ®s , verge i m√ɬ†rtir
 • 21 gener » Sant Alb√ɬ† Roe, sacerdot i m√ɬ†rtir
 • 21 gener » Sant Auguri , diaca i m√ɬ†rtir
 • 21 gener » Sant Calinic , m√ɬ†rtir
 • 21 gener » Sant Epifani , bisbe
 • 21 gener » Santa Ermenburga , abadessa
 • 21 gener » Sant Eulogi , diaca i m√ɬ†rtir
 • 21 gener » Sant Fructu√ɬ≥s , bisbe i m√ɬ†rtir
 • 21 gener » Sant Huc , bisbe
 • 21 gener » Santa Llu√ɬĮsa , v√ɬ≠dua
 • 21 gener » Santa Lutgarda , verge
 • 21 gener » Sant Menrad , prevere i m√ɬ†rtir
 • 21 gener » Sant Patrocle , m√ɬ†rtir
 • 21 gener » Sant Publi , bisbe i m√ɬ†rtir
 • 22 gener » Sant Anastasi , monjo i m√ɬ†rtir
 • 22 gener » Sant Colm√ɬ† , bisbe
 • 22 gener » Sant Dom√ɬ®nec , abat
 • 22 gener » Sant Gaudenci , bisbe
 • 22 gener » Sant Oronci , m√ɬ†rtir
 • 22 gener » Santa Teor√ɬ≠tgida , verge
 • 22 gener » Sant Vicen√É¬ß , diaca i m√ɬ†rtir
 • 22 gener » Sant Vicen√É¬ß , levita i m√ɬ†rtir
 • 22 gener » Sant Vicen√É¬ß Palloti, sacerdot
 • 22 gener » Sant V√ɬ≠ctor , m√ɬ†rtir
 • 22 gener » Sant Walter , monjo
 • 23 gener » Sant Agat√ɬ†ngel , m√ɬ†rtir
 • 23 gener » Sant Agil , abat
 • 23 gener » Sant √ɬÄquila , m√ɬ†rtir
 • 23 gener » Sant Armand , abat
 • 23 gener » Sant Arminda , abat
 • 23 gener » Sant Ascles , m√ɬ†rtir
 • 23 gener » Sant Bernat , bisbe
 • 23 gener » Santa Blesil√ā¬∑la , matrona
 • 23 gener » Sant Climent , bisbe i m√ɬ†rtir
 • 23 gener » Santa Emerenciana , verge i m√ɬ†rtir
 • 23 gener » Sant Francesc Gil de Frederich i Sans, prevere i m√ɬ†rtir
 • 23 gener » Sant Ildefons , arquebisbe de Toledo
 • 23 gener » Sant Joan Almoiner, bisbe
 • 23 gener » Sant M√ɬ†rtir , monjo
 • 23 gener » Sant P√ɬ†rmenas , diaca i m√ɬ†rtir
 • 23 gener » Sant Severi√ɬ† , m√ɬ†rtir
 • 24 gener » Sant Babil√ɬ†s , bisbe i m√ɬ†rtir
 • 24 gener » Sant Bertran , monjo
 • 24 gener » Sant Epoloni , nen i m√ɬ†rtir
 • 24 gener » Sant Eugeni , m√ɬ†rtir
 • 24 gener » Sant Exuperanci , bisbe
 • 24 gener » Sant Felici√ɬ† , bisbe i m√ɬ†rtir
 • 24 gener » Sant Francesc de Sales, bisbe i doctor de l'Esgl√ɬ©sia
 • 24 gener » Sant Isdebald , diaca i abat
 • 24 gener » Sant Mardoni , m√ɬ†rtir
 • 24 gener » Sant Masoni , m√ɬ†rtir
 • 24 gener » Sant Metel , m√ɬ†rtir
 • 24 gener » Sant Prilidi√ɬ† , m√ɬ†rtir
 • 24 gener » Sant Projecte , m√ɬ†rtir
 • 24 gener » Sant Suran , abat
 • 24 gener » Sant Tirs , confessor
 • 24 gener » Sant Urb√ɬ† , nen i m√ɬ†rtir
 • 24 gener » Santa X√ɬ®nia
 • 24 gener » Sant Zama , bisbe
 • 25 gener » Santa Adelvina , verge
 • 25 gener » Sant √ɬÄgape , m√ɬ†rtir
 • 25 gener » Sant Amar√ɬ≠ , abat
 • 25 gener » Sant Ananies , m√ɬ†rtir
 • 25 gener » Sant Aviti , m√ɬ†rtir
 • 25 gener » Sant Benet , m√ɬ†rtir
 • 25 gener » Sant Bretani√ɬ≥ , bisbe
 • 25 gener » Sant Donat , m√ɬ†rtir
 • 25 gener » Sant Elidi , m√ɬ†rtir
 • 25 gener » Santa Elvira , verge i abadessa
 • 25 gener » Sant Eucadi , monjo
 • 25 gener » Sant Juvent√ɬ≠ , m√ɬ†rtir
 • 25 gener » Sant Mara , abat
 • 25 gener » Sant Mar√ɬ≠ , m√ɬ†rtir
 • 25 gener » Sant M√ɬ†xim , m√ɬ†rtir
 • 25 gener » Sant Pau , Conversi√ɬ≥
 • 25 gener » Sant Popp√ɬ≥ , abat
 • 25 gener » Sant Prefecte , bisbe i m√ɬ†rtir
 • 25 gener » Sant Ranacari , bisbe
 • 25 gener » Sant Sab√ɬ≠ , m√ɬ†rtir
 • 26 gener » Sant Alberic , abat
 • 26 gener » Sant Ansili , bisbe
 • 26 gener » Sant Gobert , monjo
 • 26 gener » Sant Gon√ɬßal , bisbe
 • 26 gener » Sant Iraure , bisbe
 • 26 gener » Santa Paula , v√ɬ≠dua
 • 26 gener » Sant Te√ɬ≤genes , bisbe i m√ɬ†rtir
 • 26 gener » Sant Timoteu , bisbe i m√ɬ†rtir
 • 26 gener » Sant Titus , bisbe
 • 26 gener » Sant Ulvald , monjo
 • 26 gener » Sant Xenofont
 • 27 gener » Santa √ɬÄngela de M√ɬ®rici, verge
 • 27 gener » Santa C√ɬ†ndida
 • 27 gener » Sant Daci , m√ɬ†rtir
 • 27 gener » Sant Datius , m√ɬ†rtir
 • 27 gener » Sant Emeri de Banyoles, abat
 • 27 gener » Sant Enric d'Osso i Cervell√ɬ≥, sacerdot i beat
 • 27 gener » Sant Gamalbert
 • 27 gener » Sant Juli√ɬ† , bisbe
 • 27 gener » Sant Juli√ɬ† , m√ɬ†rtir
 • 27 gener » Sant Ma√ɬľr , abat
 • 27 gener » Sant Reatre , m√ɬ†rtir
 • 27 gener » Sant Teodoric , bisbe
 • 27 gener » Sant Vicen√É¬ß , m√ɬ†rtir
 • 27 gener » Sant Vitali√ɬ† , papa
 • 28 gener » Sant Adjutor , bisbe
 • 28 gener » Sant Amadeu , beat i bisbe
 • 28 gener » Santa Clara , abadessa
 • 28 gener » Sant Flavi√ɬ† , m√ɬ†rtir
 • 28 gener » Sant Jaume , ermit√ɬ†
 • 28 gener » Sant Joan , prevere
 • 28 gener » Sant Josep Freinandemetz, sacerdot
 • 28 gener » Sant Juli√ɬ† , bisbe
 • 28 gener » Sant Le√ɬ≤nides , m√ɬ†rtir
 • 28 gener » Sant Leuci , m√ɬ†rtir
 • 28 gener » Sant Nadal , abat
 • 28 gener » Sant Tirs , m√ɬ†rtir
 • 28 gener » Sant Tom√ɬ†s d'Aquino, confessor i doctor
 • 28 gener » Sant Valeri , bisbe
 • 29 gener » Sant Aimari , monjo
 • 29 gener » Sant Alm√ɬ†ric , monjo
 • 29 gener » Sant Aquili , prevere i m√ɬ†rtir
 • 29 gener » Sant Barbea , m√ɬ†rtir
 • 29 gener » Sant Carles , abat
 • 29 gener » Sant Constanci , bisbe i m√ɬ†rtir
 • 29 gener » Sant Gildosi , bisbe
 • 29 gener » Santa Himana , abadessa
 • 29 gener » Beat Manuel Domingo Sol
 • 29 gener » Sant Ma√ɬľr , soldat i m√ɬ†rtir
 • 29 gener » Sant Papias , soldat i m√ɬ°rtir
 • 29 gener » Sant Pere Nolasc, fundador
 • 29 gener » Sant Sabini√ɬ† , m√ɬ†rtir
 • 29 gener » Sant Sarbeli , m√ɬ†rtir
 • 29 gener » Sant Sulpici Sever , bisbe
 • 29 gener » Sant Valeri , bisbe
 • 30 gener » Santa Abril
 • 30 gener » Sant Adelelm
 • 30 gener » Santa Adelgundis , verge
 • 30 gener » Sant Alan , beat
 • 30 gener » Santa Aldegunda , verge
 • 30 gener » Sant Alexandre , m√ɬ†rtir
 • 30 gener » Sant Amnicat , monjo
 • 30 gener » Sant Armentari , bisbe
 • 30 gener » Sant Barses , bisbe
 • 30 gener » Sant Barsimeu , bisbe i m√ɬ†rtir
 • 30 gener » Santa Batilda , religiosa
 • 30 gener » Sant Batilde , reina
 • 30 gener » Sant Felici√ɬ° , m√ɬ†rtir
 • 30 gener » Sant Filapi√ɬ† , m√ɬ†rtir
 • 30 gener » Sant Gervadi , bisbe
 • 30 gener » Sant Hip√ɬ≤lit , prevere i m√ɬ†rtir
 • 30 gener » Santa Jacinta de Mariscotis, verge
 • 30 gener » Sant Lesmes , abat
 • 30 gener » Santa Martina , verge i m√ɬ†rtir
 • 30 gener » Sant Matias , bisbe
 • 30 gener » Sant Muci√ɬ† Maria Viaux, religi√ɬ≥s
 • 30 gener » Santa Savina , matrona
 • 30 gener » Sant S√ɬ≠frid , beat i monjo
 • 31 gener » Sant Caradveu , monjo
 • 31 gener » Sant Cir√ɬ≠ac , m√ɬ†rtir
 • 31 gener » Sant Cirus , m√ɬ†rtir
 • 31 gener » Sant Francesc Xavier Maria Bianchi
 • 31 gener » Sant Gemini√ɬ† , bisbe
 • 31 gener » Sant Joan , m√ɬ†rtir
 • 31 gener » Sant Joan Bosco, prevere i fundador
 • 31 gener » Sant Juli , prevere
 • 31 gener » Santa Llu√ɬĮsa Albertonia, v√ɬ≠dua
 • 31 gener » Santa Ludovica Albertonia, v√ɬ≠dua
 • 31 gener » Santa Marcel√ā¬∑la , v√ɬ≠dua
 • 31 gener » Santa Maria , abadessa
 • 31 gener » Metran , m√ɬ†rtir
 • 31 gener » Sant Sadurn√ɬ≠ , m√ɬ†rtir
 • 31 gener » Sant Tarsici , m√ɬ†rtir
 • 31 gener » Sant Tirs , m√ɬ†rtir
 • 31 gener » Santa Trifenna , m√ɬ†rtir
 • 31 gener » Sant V√ɬ≠ctor , m√ɬ†rtir
 • 31 gener » Sant Z√ɬ≤tic , m√ɬ†rtir