AVUI

26 October 2020, Monday
setmana 44, dia de l'any 300
Sants del dia:
 • Sant Aimoni
 • Sant Benet
 • Sant Bernat
 • Sant Bonaventura de Potenza
 • Sant Carles Garnier
 • Sant Evarist
 • Sant Felicíssim
 • Sant Florí
 • Sant Fulc
 • Sant Gaudiós
 • Santa Gibrituda
 • Sant Humbert
 • Sant Llucià
 • Sant Marc
 • Sant Marcià
 • Sant Màxim
 • Sant Quadragèsim
 • Sant Rogacià
 • Sant Rústic
 • Sant Veremon
 • Sant Verenbald
 • Calendari » 6 gener


  Mes:

  Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre

  Dia:

  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

  19 registres.

 • Sant Adalbert , religiós
 • Adoració
 • Sant Adrià , abat
 • Sant Andreu Corsini
 • Sant Baltassar , rei d'Orient
 • Sant Carles de Sezze, religiós
 • Sant Díman , bisbe
 • Epifania (del Senyor)
 • Sant Ermenold , abat
 • Sant Eudòcia , verge
 • Sant Gaspar , rei d'Orient
 • Sant Jaume , beat monjo
 • Sant Joan de Ribera, bisbe
 • Santa Macra , verge i màrtir
 • Sant Melani , bisbe
 • Sant Melcior , rei d'Orient
 • Sant Nilamó , confessor
 • Santa Rafaela Maria del Sagrat Cor de Jesús, verge
 • Reis (Melcior, Gaspar i Baltasar)