AVUI

24 de març 2023, divendres
setmana 12, dia de l'any 083
Sants del dia:
 • Sant Àgapi
 • Sant Agapit
 • Sant Alexandre
 • Santa Berta
 • Santa Caterina de Suecia
 • Sant Dídac Josep de Cadis
 • Sant Dionís
 • Sant Epigmeni
 • Santa Hildeliva
 • Sant Marc
 • Sant Pausis
 • Sant Pigmeni
 • Sant Ròmul
 • Sant Segon
 • Sant Seleuc
 • Sant Simeó
 • Sant Timolau
 • Sant Timoteu
 • Calendari » 24 gener


  Mes:

  Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre

  Dia:

  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

  18 registres.

 • Sant Babilàs , bisbe i màrtir
 • Sant Bertran , monjo
 • Sant Epoloni , nen i màrtir
 • Sant Eugeni , màrtir
 • Sant Exuperanci , bisbe
 • Sant Felicià , bisbe i màrtir
 • Sant Francesc de Sales, bisbe i doctor de l'Església
 • Sant Isdebald , diaca i abat
 • Sant Mardoni , màrtir
 • Sant Masoni , màrtir
 • Sant Metel , màrtir
 • Sant Prilidià , màrtir
 • Sant Projecte , màrtir
 • Sant Suran , abat
 • Sant Tirs , confessor
 • Sant Urbà , nen i màrtir
 • Santa Xènia
 • Sant Zama , bisbe