AVUI

25 d’abril 2024, dijous
setmana 17, dia de l'any 116
Sants del dia:
 • Sant Agatop
 • Sant Anian
 • Santa Calixta
 • Sant Calixte
 • Sant Clet
 • Sant Ermini
 • Sant Esteve
 • Sant Evodi
 • Sant Filó
 • Sant Floribert
 • Santa Franca
 • Sant Hermògenes
 • Sant Llucidi
 • Sant Marc
 • Sant Nicèfor
 • Sant Pere de Betancourt
 • Calendari » juliol


  Mes:

  Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre

  Dia:

  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

  546 registres.

 • 1 juliol » Sant Aaron , màrtir
 • 1 juliol » Sant Aaron , sacerdot
 • 1 juliol » Sant Cast , bisbe i màrtir
 • 1 juliol » Sant Domicià , abat
 • 1 juliol » Sant Eparqui , abat
 • 1 juliol » Sant Floregi , bisbe
 • 1 juliol » Sant Gal , bisbe
 • 1 juliol » Sant Juli , màrtir
 • 1 juliol » Santa Leonor , màrtir
 • 1 juliol » Sant Martí , bisbe
 • 1 juliol » Sant Oliver Plunkett, bisbe i màrtir
 • 1 juliol » Sant Secundí , bisbe i màrtir
 • 1 juliol » Sant Simeó
 • 1 juliol » Sant Teobald , monjo
 • 1 juliol » Sant Teoderic , prevere
 • 2 juliol » Sant Acest
 • 2 juliol » Sant Adeodat , prevere
 • 2 juliol » Sant Aristó , màrtir
 • 2 juliol » Sant Bernardí de Realino , prevere
 • 2 juliol » Sant Crescencià , màrtir
 • 2 juliol » Sant Esvitun , bisbe
 • 2 juliol » Sant Eutiquià , màrtir
 • 2 juliol » Sant Felicíssim , màrtir
 • 2 juliol » Sant Fèlix , màrtir
 • 2 juliol » Sant Just , màrtir
 • 2 juliol » Sant Màrcia , màrtir
 • 2 juliol » Sant Martinià , màrtir
 • 2 juliol » Santa Monegunda
 • 2 juliol » Sant Ot , bisbe
 • 2 juliol » Sant Procés , màrtir
 • 2 juliol » Santa Sinforosa , màrtir
 • 2 juliol » Sant Suitun , bisbe
 • 2 juliol » Sant Urbà , màrtir
 • 2 juliol » Sant Vidal , màrtir
 • 3 juliol » Sant Amable , prevere
 • 3 juliol » Sant Anatoli , bisbe
 • 3 juliol » Sant Aprici
 • 3 juliol » Sant Calimeri , bisbe i màrtir
 • 3 juliol » Sant Dat , bisbe
 • 3 juliol » Sant Eulogi , màrtir
 • 3 juliol » Sant Gelduí , abat
 • 3 juliol » Sant Heliodor , bisbe
 • 3 juliol » Sant Ireneu , diaca i màrtir
 • 3 juliol » Sant Jacint , màrtir
 • 3 juliol » Sant Lanfranc , beat bisbe
 • 3 juliol » Sant Lleó II, papa
 • 3 juliol » Sant Marc , màrtir
 • 3 juliol » Sant Mendau , màrtir
 • 3 juliol » Sant Mucià , màrtir
 • 3 juliol » Sant Mustiola , màrtir
 • 3 juliol » Sant Tomàs , apòstol
 • 3 juliol » Sant Trifó , màrtir
 • 4 juliol » Sant Ageu , profeta
 • 4 juliol » Sant Aureli , bisbe
 • 4 juliol » Sant Ausias , profeta
 • 4 juliol » Santa Berta , vídua i abadessa
 • 4 juliol » Santa Elisabet de Portugal, vídua
 • 4 juliol » Sant Innocenci , màrtir
 • 4 juliol » Sant Isabel , vídua, reina de Portugal
 • 4 juliol » Sant Jucundià , màrtir
 • 4 juliol » Sant Laureà , bisbe i màrtir
 • 4 juliol » Sant Namfaniá , màrtir
 • 4 juliol » Sant Oseas , profeta
 • 4 juliol » Sant Sebàstia , màrtir
 • 4 juliol » Sant Teodor , bisbe
 • 4 juliol » Sant Ulderic , bisbe
 • 4 juliol » Sant Valentí Barrio Ochoa , beat màrtir
 • 5 juliol » Sant Agató , màrtir
 • 5 juliol » Sant Antoni Mª. Zaccarias , prevere
 • 5 juliol » Sant Arcàngel , religiós
 • 5 juliol » Sant Atanasi , diaca i màrtir
 • 5 juliol » Sant Domici , màrtir
 • 5 juliol » Santa Filomena , verge
 • 5 juliol » Sant Fulbert , màrtir
 • 5 juliol » Sant Marí , màrtir
 • 5 juliol » Sant Miquel dels Sants, prevere
 • 5 juliol » Sant Miquel dels Sants Garikoitz, prevere
 • 5 juliol » Sant Numerià , bisbe
 • 5 juliol » Sant Sedofa , màrtir
 • 5 juliol » Sant Teodot , màrtir
 • 5 juliol » Santa Trifina , màrtir
 • 5 juliol » Santa Zoa , màrtir
 • 6 juliol » Sant Antoní , màrtir
 • 6 juliol » Sant Atalén , màrtir
 • 6 juliol » Sant Dió , màrtir
 • 6 juliol » Sant Diodor , màrtir
 • 6 juliol » Santa Domínica , verge i màrtir
 • 6 juliol » Sant Goar , prevere
 • 6 juliol » Sant Guillem , bisbe
 • 6 juliol » Sant Isaïas , profeta i màrtir
 • 6 juliol » Sant Llúcia , màrtir
 • 6 juliol » Santa Maria Gorettti, verge i màrtir
 • 6 juliol » Santa Maria Teresa Ledóchowska, verge
 • 6 juliol » Santa Matilde , abadessa
 • 6 juliol » Sant Rixius Varus , màrtir
 • 6 juliol » Sant Ròmul , bisbe i màrtir
 • 6 juliol » Sant Severí , màrtir
 • 6 juliol » Santa Sexburgis , abadessa
 • 7 juliol » Sant Apol·loni , bisbe
 • 7 juliol » Sant Astiu , bisbe i màrtir
 • 7 juliol » Sant Benet XI , papa
 • 7 juliol » Sant Castori , màrtir
 • 7 juliol » Sant Claudi , màrtir
 • 7 juliol » Sant Davanzat , prevere
 • 7 juliol » Sant Edda , bisbe
 • 7 juliol » Santa Edilburga , verge
 • 7 juliol » Sant Esiqui , màrtir
 • 7 juliol » Sant Fermí , bisbe i màrtir
 • 7 juliol » Sant Germà , màrtir
 • 7 juliol » Sant Hermolau , prevere i màrtir
 • 7 juliol » Sant Il·lidi , bisbe
 • 7 juliol » Sant Llucià , màrtir
 • 7 juliol » Sant Narzallis , màrtir
 • 7 juliol » Sant Nicòstrat , màrtir
 • 7 juliol » Sant Ot d'Urgell, bisbe
 • 7 juliol » Sant Pantènus , confessor
 • 7 juliol » Sant Pàpius , màrtir
 • 7 juliol » Sant Pelegrí , màrtir
 • 7 juliol » Sant Pompeu , màrtir
 • 7 juliol » Sant Sadurní , màrtir
 • 7 juliol » Sant Sinforià , màrtir
 • 7 juliol » Sant Victorí , màrtir
 • 7 juliol » Sant Wilebald , bisbe
 • 7 juliol » Sant Willibald , bisbe
 • 8 juliol » Sant Abrahamites , monjos i màrtirs
 • 8 juliol » Sant Adrià , papa
 • 8 juliol » Sant Amand , monjo
 • 8 juliol » Sant Àquila
 • 8 juliol » Sant Auspici , bisbe
 • 8 juliol » Sant Colomà , prevere i màrtir
 • 8 juliol » Santa Priscil·la , verge
 • 8 juliol » Sant Procopi , màrtir
 • 8 juliol » Sant Quilià , bisbe i màrtir
 • 8 juliol » Sant Savià , abat
 • 8 juliol » Santa Suniva , verge
 • 8 juliol » Sant Teobald , abat
 • 8 juliol » Sant Totnanus , diaca i màrtir
 • 9 juliol » Sant Agilulf , màrtir
 • 9 juliol » Agustí Zhao Rong i companys
 • 9 juliol » Sant Alexandre , màrtir
 • 9 juliol » Santa Anatòlia , verge i màrtir
 • 9 juliol » Sant Antoni de Weer, màrtir
 • 9 juliol » Sant Antoni de Honar
 • 9 juliol » Sant Audax , màrtir
 • 9 juliol » Sant Auremund , abat
 • 9 juliol » Sant Bricci , bisbe
 • 9 juliol » Sant Ciril , bisbe
 • 9 juliol » Sant Copres , màrtir
 • 9 juliol » Santa Everilda , verge
 • 9 juliol » Sant Godofred de Malveren, màrtir
 • 9 juliol » Sant Guibald , màrtir
 • 9 juliol » Sant Nicasi de Heeze, màrtir
 • 9 juliol » Sant Nicolau Pieck i divuit companys
 • 9 juliol » Sant Patermuci , màrtir
 • 9 juliol » Santa Paulina , verge i màrtir
 • 9 juliol » Sant Teodoric d'Emden, màrtir
 • 10 juliol » Sant Alexandre , màrtir
 • 10 juliol » Santa Amàlia , verge
 • 10 juliol » Santa Amelberga , verge
 • 10 juliol » Santa Amèlis , vídua i monja
 • 10 juliol » Sant Antoní , màrtir
 • 10 juliol » Sant Apol·loni , màrtir
 • 10 juliol » Sant Ascani , màrtir
 • 10 juliol » Sant Bianer , màrtir
 • 10 juliol » Sant Cristòfol , màrtir
 • 10 juliol » Sant Daniel , màrtir
 • 10 juliol » Sant Emília , verge
 • 10 juliol » Sant Felip , màrtir
 • 10 juliol » Sant Fèlix , màrtir
 • 10 juliol » Sant Gener , màrtir
 • 10 juliol » Santa Julita , verge i màrtir
 • 10 juliol » Santa Justa , verge i màrtir
 • 10 juliol » Sant Leonci , màrtir
 • 10 juliol » Sant Marçal , màrtir
 • 10 juliol » Sant Marí , màrtir
 • 10 juliol » Sant Maurici , màrtir
 • 10 juliol » Sant Nabor , màrtir
 • 10 juliol » Santa Secunda , verge i màrtir
 • 10 juliol » Sant Silvà , màrtir
 • 10 juliol » Sant Vidal , màrtir
 • 10 juliol » Sant Zenon , màrtir 9 i
 • 11 juliol » Sant Abundi , prevere i màrtir
 • 11 juliol » Sant Benet , abat i fundador
 • 11 juliol » Sant Cebrià , màrtir
 • 11 juliol » Sant Cindeu , prevere i màrtir
 • 11 juliol » Sant Gener , màrtir
 • 11 juliol » Sant Joan , bisbe i màrtir
 • 11 juliol » Sant Marcià , màrtir
 • 11 juliol » Santa Olga , reina
 • 11 juliol » Santa Pelàgia , màrtir
 • 11 juliol » Sant Pius I, papa i màrtir
 • 11 juliol » Sant Plàcid , monjo
 • 11 juliol » Sant Sabí , confessor
 • 11 juliol » Sant Saví , màrtir
 • 11 juliol » Sant Sidroni , màrtir
 • 11 juliol » Sant Sigisbert , abat
 • 11 juliol » Santa Verònica de Julianis
 • 12 juliol » Sant Constantí , bisbe
 • 12 juliol » Santa Epifana , màrtir
 • 12 juliol » Santa Ergamora
 • 12 juliol » Sant Fèlix , màrtir
 • 12 juliol » Sant Fortunat , diaca i màrtir
 • 12 juliol » Sant Hermàgoras , bisbe i màrtir
 • 12 juliol » Sant Hilarió , màrtir
 • 12 juliol » Sant Joan Gualbert , abat
 • 12 juliol » Sant Joan Jones , sacerdot i màrtir
 • 12 juliol » Santa Marciana , verge i màrtir
 • 12 juliol » Sant Nabor , màrtir
 • 12 juliol » Sant Paternià , bisbe
 • 12 juliol » Sant Paulí , bisbe i màrtir
 • 12 juliol » Sant Procle , màrtir
 • 12 juliol » Sant Vivenciol , bisbe
 • 13 juliol » Sant Albert , beat i abat
 • 13 juliol » Sant Anadet , papa i màrtir
 • 13 juliol » Santa Clelia Barbieri , verge (beata)
 • 13 juliol » Sant Enric , emperador
 • 13 juliol » Sant Esdras , profeta
 • 13 juliol » Sant Eugeni , bisbe i màrtir
 • 13 juliol » Sant Joel , profeta
 • 13 juliol » Santa Mildreda , abadessa
 • 13 juliol » Sant Miropes , màrtir
 • 13 juliol » Sant Murita , diaca
 • 13 juliol » Sant Salutari , diaca i màrtir
 • 13 juliol » Santa Sara , amma (mare) del dessert
 • 13 juliol » Sant Serapió , màrtir
 • 13 juliol » Sant Silas , confessor
 • 13 juliol » Sant Turiau , bisbe
 • 14 juliol » Santa Adela
 • 14 juliol » Sant Avenanci
 • 14 juliol » Sant Camil de Lel·ls , fundador
 • 14 juliol » Sant Cirus , bisbe
 • 14 juliol » Sant Fèlix , bisbe
 • 14 juliol » Sant Focas , bisbe i màrtir
 • 14 juliol » Sant Francesc Solano , prevere
 • 14 juliol » Sant Gaspar de Bono, beat
 • 14 juliol » Sant Guillem , abat
 • 14 juliol » Sant Heraclas , bisbe
 • 14 juliol » Sant Just , soldat i màrtir
 • 14 juliol » Sant Libert , beat monjo
 • 14 juliol » Sant Marcel·lí , prevere
 • 14 juliol » Sant Optacià , bisbe
 • 15 juliol » Sant Abai
 • 15 juliol » Sant Abudemi , màrtir
 • 15 juliol » Santa Angelina de-03ciano , beata vídua
 • 15 juliol » Sant Antíoc , metge i màrtir
 • 15 juliol » Sant Atanasi , bisbe
 • 15 juliol » Sant Bonaventura , bisbe i doctor de l'Església
 • 15 juliol » Santa Bonosa , màrtir
 • 15 juliol » Sant Catuli , diaca i màrtir
 • 15 juliol » Sant Ciríac , màrtir
 • 15 juliol » Sant David , abat
 • 15 juliol » Sant Donald
 • 15 juliol » Sant Eutropi , màrtir
 • 15 juliol » Sant Felip , nen i màrtir
 • 15 juliol » Sant Fèlix , bisbe i màrtir
 • 15 juliol » Sant Florenci , màrtir
 • 15 juliol » Sant Gener , màrtir
 • 15 juliol » Sant Ignasi d'Acebedo , beat màrtir
 • 15 juliol » Sant Jaume , bisbe
 • 15 juliol » Sant Júlia , màrtir
 • 15 juliol » Santa Justa , màrtir
 • 15 juliol » Sant Narseu , màrtir
 • 15 juliol » Sant Pompili Mª Pirrotti , prevere
 • 15 juliol » Sant Redemptor , el SSmm
 • 15 juliol » Santa Rosalia , verge
 • 15 juliol » Sant Vladimir
 • 15 juliol » Sant Zenon , màrtir
 • 16 juliol » Santa Ainelda , verge
 • 16 juliol » Sant Atenògenes , bisbe i màrtir
 • 16 juliol » Sant Benet , màrtir
 • 16 juliol » Mare de Déu del Carme
 • 16 juliol » Sant Dòmnius , màrtir
 • 16 juliol » Sant Eustaqui , bisbe
 • 16 juliol » Sant Faust , màrtir
 • 16 juliol » Sant Generós , abat
 • 16 juliol » Santa Maria Mgdalena Postel , fundadora
 • 16 juliol » Sant Sisenand , levita i màrtir
 • 16 juliol » Sant Valentí , bisbe i màrtir
 • 16 juliol » Sant Vitalià , bisbe
 • 17 juliol » Sant Acilí , màrtir
 • 17 juliol » Sant Aleix , confessor
 • 17 juliol » Sant Antidi , bisbe i màrtir
 • 17 juliol » Sant Benigna , abat (beat)
 • 17 juliol » Sant Carleta , màrtir
 • 17 juliol » Sant Ceslau , beat
 • 17 juliol » Sant Citini , màrtir
 • 17 juliol » Sant Donata , màrtir
 • 17 juliol » Sant Enodi , bisbe i confessor
 • 17 juliol » Sant Esperat , màrtir
 • 17 juliol » Sant Fèlix , màrtir
 • 17 juliol » Santa Genaria , màrtir
 • 17 juliol » Sant Generós , màrtir
 • 17 juliol » Santa Generosa , màrtir
 • 17 juliol » Sant Jacint , màrtir
 • 17 juliol » Santa Justa , verge i màrtir
 • 17 juliol » Sant Letanci , màrtir
 • 17 juliol » Sant Lleó IV , papa
 • 17 juliol » Santa Marcel·lina , verge
 • 17 juliol » Santa Rufina , verge i màrtir
 • 17 juliol » Santa Secunda , màrtir
 • 17 juliol » Sant Teodosi , bisbe
 • 17 juliol » Santa Teodota , màrtir
 • 17 juliol » Santa Vestina , màrtir
 • 17 juliol » Sant Veturi , màrtir
 • 18 juliol » Sant Arnulf , bisbe
 • 18 juliol » Sant Bru , bisbe
 • 18 juliol » Sant Crescent , màrtir
 • 18 juliol » Santa Ediltrudis , verge i reina
 • 18 juliol » Sant Emilià , màrtir
 • 18 juliol » Sant Estacteu , màrtir
 • 18 juliol » Sant Eugeni , màrtir
 • 18 juliol » Sant Filastre , bisbe
 • 18 juliol » Sant Frederic , bisbe i màrtir
 • 18 juliol » Santa Gundenes , verge i màrtir
 • 18 juliol » Sant Julià , màrtir
 • 18 juliol » Sant Justí , màrtir
 • 18 juliol » Santa Marina , verge i màrtir
 • 18 juliol » Sant Matern , bisbe
 • 18 juliol » Sant Nemesi , màrtir
 • 18 juliol » Sant Primitiu , màrtir
 • 18 juliol » Sant Rameric , abat
 • 18 juliol » Sant Rufil , bisbe
 • 18 juliol » Sant Simó de Lipuica, beat
 • 18 juliol » Santa Sinforosa , màrtir
 • 19 juliol » Sant Ambròs , abat
 • 19 juliol » Sant Arseni , diaca
 • 19 juliol » Santa Àurea , verge i màrtir
 • 19 juliol » Sant Culmaci , diaca i màrtir
 • 19 juliol » Sant Epafres , bisbe i màrtir
 • 19 juliol » Santa Estil·la , verge
 • 19 juliol » Sant Fèlix , bisbe
 • 19 juliol » Sant Guillem Joan Plessington , sacerdot i màrtir
 • 19 juliol » Sant Jason
 • 19 juliol » Santa Justa , verge i màrtir
 • 19 juliol » Santa Macrina , verge
 • 19 juliol » Sant Martí , bisbe i màrtir
 • 19 juliol » Santa Rufina , verge i màrtir
 • 19 juliol » Sant Símac , papa
 • 20 juliol » Sant Abam
 • 20 juliol » Sant Ansegis , abat
 • 20 juliol » Sant Càssia , màrtir
 • 20 juliol » Sant Elias , bisbe
 • 20 juliol » Sant Elias , profeta
 • 20 juliol » Santa Elisa , abadessa
 • 20 juliol » Sant Flavià , bisbe
 • 20 juliol » Santa Hosanna , verge
 • 20 juliol » Sant Josep el Just
 • 20 juliol » Sant Julià , màrtir
 • 20 juliol » Santa Liberata , verge i màrtir
 • 20 juliol » Sant Macrobi , màrtir
 • 20 juliol » Santa Macrónia , màrtir
 • 20 juliol » Santa Margarida , verge i màrtir
 • 20 juliol » Sant Màxim , màrtir
 • 20 juliol » Sant Pau , diaca i màrtir
 • 20 juliol » Santa Paula , màrtir
 • 20 juliol » Santa Rosa de Wang-Hoei, Catequista
 • 20 juliol » Sant Sabí , màrtir
 • 20 juliol » Santa Severa , verge
 • 20 juliol » Santa Wilgefortis , verge
 • 20 juliol » Sant Wulmar , monjo
 • 21 juliol » Sant Alexandre , màrtir
 • 21 juliol » Sant Arbogast , bisbe
 • 21 juliol » Sant Claudi , màrtir
 • 21 juliol » Sant Daniel , profeta
 • 21 juliol » Sant Estercaci , màrtir
 • 21 juliol » Sant Felicià , soldat i màrtir.
 • 21 juliol » Sant Joan , monjo
 • 21 juliol » Sant Jucundi , màrtir
 • 21 juliol » Sant Júlia , verge i màrtir
 • 21 juliol » Sant Just , màrtir
 • 21 juliol » Sant Llorenç de Bríndisi, prevere i doctor de l'Església
 • 21 juliol » Sant Lomgí , màrtir
 • 21 juliol » Santa Pràxedes , verge
 • 21 juliol » Santa Severa , abadessa
 • 21 juliol » Sant Urciscé , bisbe
 • 21 juliol » Sant Víctor , soldat i màrtir
 • 21 juliol » Sant Zòtic , bisbe i màrtir
 • 22 juliol » Sant Ciril , bisbe
 • 22 juliol » Sant Felip Evans, sacerdot i màrtir
 • 22 juliol » Sant Josep , comte
 • 22 juliol » Santa Levina , verge i màrtir
 • 22 juliol » Santa Maria Magdalena
 • 22 juliol » Sant Meneleu , abat
 • 22 juliol » Sant Plato , màrtir
 • 22 juliol » Santa Síntiques , matrona
 • 22 juliol » Sant Teòfil , pretor i màrtir
 • 22 juliol » Sant Valdric , abat
 • 22 juliol » Sant Wandregisil , abat
 • 23 juliol » Sant Apol·linar , bisbe i màrtir
 • 23 juliol » Sant Apol·loni , màrtir
 • 23 juliol » Sant Bernat , màrtir
 • 23 juliol » Sant Bernat d'Alzira
 • 23 juliol » Santa Brígida , vídua
 • 23 juliol » Sant Cassià , monjo
 • 23 juliol » Sant Eugeni , màrtir
 • 23 juliol » Santa Gràcia d'Alcira , verge i màrtir
 • 23 juliol » Santa Herundina , verge
 • 23 juliol » Beat Isidor Bover Oliver
 • 23 juliol » Sant Joan LLoyd , sacerdot i màrtir
 • 23 juliol » Beat Josep Pascual Carda Saporta
 • 23 juliol » Sant Leobard , abat
 • 23 juliol » Santa Maria d'Alcira , verge i màrtir
 • 23 juliol » Santa Primitiva , verge i màrtir
 • 23 juliol » Sant Rasif , màrtir
 • 23 juliol » Beat Recared Centelles Abad
 • 23 juliol » Santa Redempta , verge
 • 23 juliol » Santa Ròmula , verge
 • 23 juliol » Sant Teòfil , màrtir
 • 23 juliol » Sant Tròfim , màrtir
 • 24 juliol » Sant Antinògenes , màrtir
 • 24 juliol » Santa Aquilina , màrtir
 • 24 juliol » Santa Beatriu , reina i monja (beata)
 • 24 juliol » Sant Boris , màrtir
 • 24 juliol » Sant Capitò , màrtir
 • 24 juliol » Santa Cristina de Bolsena , verge i mártir
 • 24 juliol » Santa Cristina l'Admirable
 • 24 juliol » Sant Joan Boste, sacerdot i màrtir
 • 24 juliol » Sant Meneu , màrtir
 • 24 juliol » Santa Niceta , màrtir
 • 24 juliol » Sant Sisebut , confessor
 • 24 juliol » Sant Urcisí , bisbe
 • 24 juliol » Sant Vicenç , màrtir
 • 24 juliol » Sant Víctor , màrtir
 • 25 juliol » Sant Albert , màrtir
 • 25 juliol » Sant Cristòfol , màrtir
 • 25 juliol » Sant Fèlix , màrtir
 • 25 juliol » Sant Florenci , màrtir
 • 25 juliol » Santa Glorinda , abadessa
 • 25 juliol » Sant Jaume el Major, ap�stol
 • 25 juliol » Santa Lucil·la , verge i màrtir
 • 25 juliol » Sant Magneric , bisbe
 • 25 juliol » Sant Pau , màrtir
 • 25 juliol » Sant Teodomir
 • 25 juliol » Santa Valentina , verge i màrtir
 • 26 juliol » Santa Angelina , beata
 • 26 juliol » Santa Anna , mare de la Mare de Déu
 • 26 juliol » Sant Ebrulf , abat
 • 26 juliol » Sant Erast , bisbe i màrtir
 • 26 juliol » Santa Exupèria , màrtir
 • 26 juliol » Sant Jacint , màrtir
 • 26 juliol » Sant Joaquin , pare de la Mare de Déu
 • 26 juliol » Sant Olimpi , tribú i màrtir
 • 26 juliol » Sant Pastor , prevere
 • 26 juliol » Santa Pompeia , vídua i monja
 • 26 juliol » Sant Simeó , monjo
 • 26 juliol » Sant Sinfroni , màrtir
 • 26 juliol » Sant Teódul , màrtir
 • 26 juliol » Sant Valent , bisbe
 • 27 juliol » Sant Alfons Pacheco i companys, màrtirs
 • 27 juliol » Sant Antusa , verge
 • 27 juliol » Sant Aureli , màrtir
 • 27 juliol » Santa Bartomeua Capitano , verge
 • 27 juliol » Sant Bertold , abat
 • 27 juliol » Sant Celestí I , papa
 • 27 juliol » Sant Constantí , màrtir
 • 27 juliol » Sant Cugat , màrtir
 • 27 juliol » Santa Cuneguda , beata verge
 • 27 juliol » Sant Dionis
 • 27 juliol » Sant Eteri , bisbe
 • 27 juliol » Sant Fèlix , màrtir
 • 27 juliol » Sant Hermeis , màrtir
 • 27 juliol » Sant Hermip , màrtir
 • 27 juliol » Sant Hermòcrates , màrtir
 • 27 juliol » Sant Joan , confessor
 • 27 juliol » Sant Jordi , diaca i màrtir
 • 27 juliol » Santa Jucunda , màrtir
 • 27 juliol » Sant Júlia , màrtir
 • 27 juliol » Santa Juliana , verge i màrtir
 • 27 juliol » Santa Liliosa , màrtir
 • 27 juliol » Santa Magdalena de Martinengo, beata
 • 27 juliol » Sant Malcus
 • 27 juliol » Sant Martinià
 • 27 juliol » Sant Maür , bisbe i mártir.
 • 27 juliol » Sant Maximià
 • 27 juliol » Santa Natàlia de Còrdova, màrtir
 • 27 juliol » Sant Pantalemó , màrtir
 • 27 juliol » Sant Pantaleó , metge i màrtir 17 i
 • 27 juliol » Sant Rodolf , beat confessor
 • 27 juliol » Santa Semproniana , verge i màrtir
 • 27 juliol » Sant Serapió
 • 27 juliol » Sant Sergi , màrtir
 • 28 juliol » Santa Caterina Thomas, verge
 • 28 juliol » Sant Cels , nen i màrtir
 • 28 juliol » Sant Eustasi , màrtir
 • 28 juliol » Sant Gil , monjo
 • 28 juliol » Sant Guicard , beat bisbe
 • 28 juliol » Sant Innocenci I , papa
 • 28 juliol » Sant Nazari , màrtir
 • 28 juliol » Sant Nevolour de Tavenisa, beat
 • 28 juliol » Sant Pelegrí , prevere
 • 28 juliol » Sant Samsó , bisbe
 • 28 juliol » Sant Víctor I, papa i màrtir
 • 29 juliol » Sant Adam , primer home
 • 29 juliol » Sant Antoní , màrtir
 • 29 juliol » Santa Beatriu , verge i màrtir.
 • 29 juliol » Sant Calinici , màrtir
 • 29 juliol » Sant Constantí , bisbe
 • 29 juliol » Sant Eugeni , màrtir
 • 29 juliol » Sant Faustí , confessor
 • 29 juliol » Sant Faustí , màrtir
 • 29 juliol » Sant Fèlix II, papa i màrtir
 • 29 juliol » Santa Flora , verge i màrtir
 • 29 juliol » Sant Guillem , bisbe
 • 29 juliol » Sant Llop , bisbe
 • 29 juliol » Santa Lucil·la , verge i màrtir
 • 29 juliol » Sant Marc , màrtir
 • 29 juliol » Santa Marta , verge
 • 29 juliol » Sant Olau , rei i màrtir
 • 29 juliol » Sant Pròsper , bisbe
 • 29 juliol » Santa Serafina , verge
 • 29 juliol » Santa Seràpia , verge i màrtir
 • 29 juliol » Sant Simplici , màrtir
 • 29 juliol » Sant Sir , bisbe
 • 29 juliol » Sant Teodor , màrtir
 • 29 juliol » Sant Tranquil·lí , màrtir
 • 29 juliol » Sant Urbà II , papa
 • 29 juliol » Sant Vulmar , abat
 • 30 juliol » Sant Abdón , màrtir
 • 30 juliol » Beat Antoni Llauradó Parisi
 • 30 juliol » Beat Brauli M. Corres i 15 companys hospitalaris
 • 30 juliol » Sant Calimerí , bisbe i màrtir
 • 30 juliol » Santa Donatil·la , verge i màrtir
 • 30 juliol » Beat Eusebi Forcades Ferraté
 • 30 juliol » Sant Hotebrand , abat
 • 30 juliol » Santa Julita , màrtir
 • 30 juliol » Sant Justí de Jacobis, bisbe
 • 30 juliol » Sant Leopold , Mandic
 • 30 juliol » Sant Leopold de Castelnuevo, sacerdot i beat
 • 30 juliol » Sant Manés de Guzman, beat
 • 30 juliol » Santa Màxima , verge i màrtir
 • 30 juliol » Sant Pere Crisòleg, bisbe i doctor de l'Església
 • 30 juliol » Sant Rufí , màrtir
 • 30 juliol » Santa Secunda , verge i màrtir
 • 30 juliol » Sant Senén , màrtir
 • 30 juliol » Sant Tatví , bisbe
 • 30 juliol » Sant Ursus , bisbe
 • 31 juliol » Sant Benigna , monjo
 • 31 juliol » Sant Democrit , màrtir
 • 31 juliol » Sant Dionís , màrtir
 • 31 juliol » Sant Fabi , màrtir
 • 31 juliol » Sant Firmus , bisbe
 • 31 juliol » Sant Germà , bisbe
 • 31 juliol » Sant Godefrid , beat monjo
 • 31 juliol » Sant Ignasi de Loyola, prevere i fundador
 • 31 juliol » Sant Joan Columbí, religiós
 • 31 juliol » Sant Segon , màrtir