AVUI

24 juny 2017, dissabte
setmana 25, dia de l'any 175
Sants del dia:
 • Sant Aglibert
 • Sant Agoard
 • Sant Bartomeu
 • Sant Cir√ɬ≠ac
 • Sant Farnaci
 • Sant Faust
 • Sant Ferm√ɬ≠
 • Sant Firmus
 • Sant Heros
 • Sant Joan Baptista
 • Sant Joan Teresti
 • Sant Long√ɬ≠
 • Sant Orenci
 • Sant Pau
 • Sant Rumold
 • Sant Simplici
 • Sant Teodulf
 • Calendari » juliol


  Mes:

  Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre

  Dia:

  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

  546 registres.

 • 1 juliol » Sant Aaron , m√ɬ†rtir
 • 1 juliol » Sant Aaron , sacerdot
 • 1 juliol » Sant Cast , bisbe i m√ɬ†rtir
 • 1 juliol » Sant Domici√ɬ† , abat
 • 1 juliol » Sant Eparqui , abat
 • 1 juliol » Sant Floregi , bisbe
 • 1 juliol » Sant Gal , bisbe
 • 1 juliol » Sant Juli , m√ɬ†rtir
 • 1 juliol » Santa Leonor , m√ɬ†rtir
 • 1 juliol » Sant Mart√ɬ≠ , bisbe
 • 1 juliol » Sant Oliver Plunkett, bisbe i m√ɬ†rtir
 • 1 juliol » Sant Secund√ɬ≠ , bisbe i m√ɬ†rtir
 • 1 juliol » Sant Sime√ɬ≥
 • 1 juliol » Sant Teobald , monjo
 • 1 juliol » Sant Teoderic , prevere
 • 2 juliol » Sant Acest
 • 2 juliol » Sant Adeodat , prevere
 • 2 juliol » Sant Arist√ɬ≥ , m√ɬ†rtir
 • 2 juliol » Sant Bernard√ɬ≠ de Realino , prevere
 • 2 juliol » Sant Crescenci√ɬ† , m√ɬ†rtir
 • 2 juliol » Sant Esvitun , bisbe
 • 2 juliol » Sant Eutiqui√ɬ† , m√ɬ†rtir
 • 2 juliol » Sant Felic√ɬ≠ssim , m√ɬ†rtir
 • 2 juliol » Sant F√ɬ®lix , m√ɬ†rtir
 • 2 juliol » Sant Just , m√ɬ†rtir
 • 2 juliol » Sant M√ɬ†rcia , m√ɬ†rtir
 • 2 juliol » Sant Martini√ɬ† , m√ɬ†rtir
 • 2 juliol » Santa Monegunda
 • 2 juliol » Sant Ot , bisbe
 • 2 juliol » Sant Proc√ɬ©s , m√ɬ†rtir
 • 2 juliol » Santa Sinforosa , m√ɬ†rtir
 • 2 juliol » Sant Suitun , bisbe
 • 2 juliol » Sant Urb√ɬ† , m√ɬ†rtir
 • 2 juliol » Sant Vidal , m√ɬ†rtir
 • 3 juliol » Sant Amable , prevere
 • 3 juliol » Sant Anatoli , bisbe
 • 3 juliol » Sant Aprici
 • 3 juliol » Sant Calimeri , bisbe i m√ɬ†rtir
 • 3 juliol » Sant Dat , bisbe
 • 3 juliol » Sant Eulogi , m√ɬ†rtir
 • 3 juliol » Sant Geldu√ɬ≠ , abat
 • 3 juliol » Sant Heliodor , bisbe
 • 3 juliol » Sant Ireneu , diaca i m√ɬ†rtir
 • 3 juliol » Sant Jacint , m√ɬ†rtir
 • 3 juliol » Sant Lanfranc , beat bisbe
 • 3 juliol » Sant Lle√ɬ≥ II, papa
 • 3 juliol » Sant Marc , m√ɬ†rtir
 • 3 juliol » Sant Mendau , m√ɬ†rtir
 • 3 juliol » Sant Muci√ɬ† , m√ɬ†rtir
 • 3 juliol » Sant Mustiola , m√ɬ†rtir
 • 3 juliol » Sant Tom√ɬ†s , ap√ɬ≤stol
 • 3 juliol » Sant Trif√ɬ≥ , m√ɬ†rtir
 • 4 juliol » Sant Ageu , profeta
 • 4 juliol » Sant Aureli , bisbe
 • 4 juliol » Sant Ausias , profeta
 • 4 juliol » Santa Berta , v√ɬ≠dua i abadessa
 • 4 juliol » Santa Elisabet de Portugal, v√ɬ≠dua
 • 4 juliol » Sant Innocenci , m√ɬ†rtir
 • 4 juliol » Sant Isabel , v√ɬ≠dua, reina de Portugal
 • 4 juliol » Sant Jucundi√ɬ† , m√ɬ†rtir
 • 4 juliol » Sant Laure√ɬ† , bisbe i m√ɬ†rtir
 • 4 juliol » Sant Namfani√ɬ° , m√ɬ†rtir
 • 4 juliol » Sant Oseas , profeta
 • 4 juliol » Sant Seb√ɬ†stia , m√ɬ†rtir
 • 4 juliol » Sant Teodor , bisbe
 • 4 juliol » Sant Ulderic , bisbe
 • 4 juliol » Sant Valent√ɬ≠ Barrio Ochoa , beat m√ɬ†rtir
 • 5 juliol » Sant Agat√ɬ≥ , m√ɬ†rtir
 • 5 juliol » Sant Antoni M√ā¬™. Zaccarias , prevere
 • 5 juliol » Sant Arc√ɬ†ngel , religi√ɬ≥s
 • 5 juliol » Sant Atanasi , diaca i m√ɬ†rtir
 • 5 juliol » Sant Domici , m√ɬ†rtir
 • 5 juliol » Santa Filomena , verge
 • 5 juliol » Sant Fulbert , m√ɬ†rtir
 • 5 juliol » Sant Mar√ɬ≠ , m√ɬ†rtir
 • 5 juliol » Sant Miquel dels Sants, prevere
 • 5 juliol » Sant Miquel dels Sants Garikoitz, prevere
 • 5 juliol » Sant Numeri√ɬ† , bisbe
 • 5 juliol » Sant Sedofa , m√ɬ†rtir
 • 5 juliol » Sant Teodot , m√ɬ†rtir
 • 5 juliol » Santa Trifina , m√ɬ†rtir
 • 5 juliol » Santa Zoa , m√ɬ†rtir
 • 6 juliol » Sant Anton√ɬ≠ , m√ɬ†rtir
 • 6 juliol » Sant Atal√ɬ©n , m√ɬ†rtir
 • 6 juliol » Sant Di√ɬ≥ , m√ɬ†rtir
 • 6 juliol » Sant Diodor , m√ɬ†rtir
 • 6 juliol » Santa Dom√ɬ≠nica , verge i m√ɬ†rtir
 • 6 juliol » Sant Goar , prevere
 • 6 juliol » Sant Guillem , bisbe
 • 6 juliol » Sant Isa√ɬĮas , profeta i m√ɬ†rtir
 • 6 juliol » Sant Ll√ɬļcia , m√ɬ†rtir
 • 6 juliol » Santa Maria Gorettti, verge i m√ɬ†rtir
 • 6 juliol » Santa Maria Teresa Led√ɬ≥chowska, verge
 • 6 juliol » Santa Matilde , abadessa
 • 6 juliol » Sant Rixius Varus , m√ɬ†rtir
 • 6 juliol » Sant R√ɬ≤mul , bisbe i m√ɬ†rtir
 • 6 juliol » Sant Sever√ɬ≠ , m√ɬ†rtir
 • 6 juliol » Santa Sexburgis , abadessa
 • 7 juliol » Sant Apol√ā¬∑loni , bisbe
 • 7 juliol » Sant Astiu , bisbe i m√ɬ†rtir
 • 7 juliol » Sant Benet XI , papa
 • 7 juliol » Sant Castori , m√ɬ†rtir
 • 7 juliol » Sant Claudi , m√ɬ†rtir
 • 7 juliol » Sant Davanzat , prevere
 • 7 juliol » Sant Edda , bisbe
 • 7 juliol » Santa Edilburga , verge
 • 7 juliol » Sant Esiqui , m√ɬ†rtir
 • 7 juliol » Sant Ferm√ɬ≠ , bisbe i m√ɬ†rtir
 • 7 juliol » Sant Germ√ɬ† , m√ɬ†rtir
 • 7 juliol » Sant Hermolau , prevere i m√ɬ†rtir
 • 7 juliol » Sant Il√ā¬∑lidi , bisbe
 • 7 juliol » Sant Lluci√ɬ† , m√ɬ†rtir
 • 7 juliol » Sant Narzallis , m√ɬ†rtir
 • 7 juliol » Sant Nic√ɬ≤strat , m√ɬ†rtir
 • 7 juliol » Sant Ot d'Urgell, bisbe
 • 7 juliol » Sant Pant√ɬ®nus , confessor
 • 7 juliol » Sant P√ɬ†pius , m√ɬ†rtir
 • 7 juliol » Sant Pelegr√ɬ≠ , m√ɬ†rtir
 • 7 juliol » Sant Pompeu , m√ɬ†rtir
 • 7 juliol » Sant Sadurn√ɬ≠ , m√ɬ†rtir
 • 7 juliol » Sant Sinfori√ɬ† , m√ɬ†rtir
 • 7 juliol » Sant Victor√ɬ≠ , m√ɬ†rtir
 • 7 juliol » Sant Wilebald , bisbe
 • 7 juliol » Sant Willibald , bisbe
 • 8 juliol » Sant Abrahamites , monjos i m√ɬ†rtirs
 • 8 juliol » Sant Adri√ɬ† , papa
 • 8 juliol » Sant Amand , monjo
 • 8 juliol » Sant √ɬÄquila
 • 8 juliol » Sant Auspici , bisbe
 • 8 juliol » Sant Colom√ɬ† , prevere i m√ɬ†rtir
 • 8 juliol » Santa Priscil√ā¬∑la , verge
 • 8 juliol » Sant Procopi , m√ɬ†rtir
 • 8 juliol » Sant Quili√ɬ† , bisbe i m√ɬ†rtir
 • 8 juliol » Sant Savi√ɬ† , abat
 • 8 juliol » Santa Suniva , verge
 • 8 juliol » Sant Teobald , abat
 • 8 juliol » Sant Totnanus , diaca i m√ɬ†rtir
 • 9 juliol » Sant Agilulf , m√ɬ†rtir
 • 9 juliol » Agust√ɬ≠ Zhao Rong i companys
 • 9 juliol » Sant Alexandre , m√ɬ†rtir
 • 9 juliol » Santa Anat√ɬ≤lia , verge i m√ɬ†rtir
 • 9 juliol » Sant Antoni de Weer, màrtir
 • 9 juliol » Sant Antoni de Honar
 • 9 juliol » Sant Audax , m√ɬ†rtir
 • 9 juliol » Sant Auremund , abat
 • 9 juliol » Sant Bricci , bisbe
 • 9 juliol » Sant Ciril , bisbe
 • 9 juliol » Sant Copres , m√ɬ†rtir
 • 9 juliol » Santa Everilda , verge
 • 9 juliol » Sant Godofred de Malveren, màrtir
 • 9 juliol » Sant Guibald , m√ɬ†rtir
 • 9 juliol » Sant Nicasi de Heeze, màrtir
 • 9 juliol » Sant Nicolau Pieck i divuit companys
 • 9 juliol » Sant Patermuci , m√ɬ†rtir
 • 9 juliol » Santa Paulina , verge i m√ɬ†rtir
 • 9 juliol » Sant Teodoric d'Emden, màrtir
 • 10 juliol » Sant Alexandre , m√ɬ†rtir
 • 10 juliol » Santa Am√ɬ†lia , verge
 • 10 juliol » Santa Amelberga , verge
 • 10 juliol » Santa Am√ɬ®lis , v√ɬ≠dua i monja
 • 10 juliol » Sant Anton√ɬ≠ , m√ɬ†rtir
 • 10 juliol » Sant Apol√ā¬∑loni , m√ɬ†rtir
 • 10 juliol » Sant Ascani , m√ɬ†rtir
 • 10 juliol » Sant Bianer , m√ɬ†rtir
 • 10 juliol » Sant Crist√ɬ≤fol , m√ɬ†rtir
 • 10 juliol » Sant Daniel , m√ɬ†rtir
 • 10 juliol » Sant Em√ɬ≠lia , verge
 • 10 juliol » Sant Felip , m√ɬ†rtir
 • 10 juliol » Sant F√ɬ®lix , m√ɬ†rtir
 • 10 juliol » Sant Gener , m√ɬ†rtir
 • 10 juliol » Santa Julita , verge i m√ɬ†rtir
 • 10 juliol » Santa Justa , verge i m√ɬ†rtir
 • 10 juliol » Sant Leonci , m√ɬ†rtir
 • 10 juliol » Sant Mar√ɬßal , m√ɬ†rtir
 • 10 juliol » Sant Mar√ɬ≠ , m√ɬ†rtir
 • 10 juliol » Sant Maurici , m√ɬ†rtir
 • 10 juliol » Sant Nabor , m√ɬ†rtir
 • 10 juliol » Santa Secunda , verge i m√ɬ†rtir
 • 10 juliol » Sant Silv√ɬ† , m√ɬ†rtir
 • 10 juliol » Sant Vidal , m√ɬ†rtir
 • 10 juliol » Sant Zenon , m√ɬ†rtir 9 i
 • 11 juliol » Sant Abundi , prevere i m√ɬ†rtir
 • 11 juliol » Sant Benet , abat i fundador
 • 11 juliol » Sant Cebri√ɬ† , m√ɬ†rtir
 • 11 juliol » Sant Cindeu , prevere i m√ɬ†rtir
 • 11 juliol » Sant Gener , m√ɬ†rtir
 • 11 juliol » Sant Joan , bisbe i m√ɬ†rtir
 • 11 juliol » Sant Marci√ɬ† , m√ɬ†rtir
 • 11 juliol » Santa Olga , reina
 • 11 juliol » Santa Pel√ɬ†gia , m√ɬ†rtir
 • 11 juliol » Sant Pius I, papa i m√ɬ†rtir
 • 11 juliol » Sant Pl√ɬ†cid , monjo
 • 11 juliol » Sant Sab√ɬ≠ , confessor
 • 11 juliol » Sant Sav√ɬ≠ , m√ɬ†rtir
 • 11 juliol » Sant Sidroni , m√ɬ†rtir
 • 11 juliol » Sant Sigisbert , abat
 • 11 juliol » Santa Ver√ɬ≤nica de Julianis
 • 12 juliol » Sant Constant√ɬ≠ , bisbe
 • 12 juliol » Santa Epifana , m√ɬ†rtir
 • 12 juliol » Santa Ergamora
 • 12 juliol » Sant F√ɬ®lix , m√ɬ†rtir
 • 12 juliol » Sant Fortunat , diaca i m√ɬ†rtir
 • 12 juliol » Sant Herm√ɬ†goras , bisbe i m√ɬ†rtir
 • 12 juliol » Sant Hilari√ɬ≥ , m√ɬ†rtir
 • 12 juliol » Sant Joan Gualbert , abat
 • 12 juliol » Sant Joan Jones , sacerdot i m√ɬ†rtir
 • 12 juliol » Santa Marciana , verge i m√ɬ†rtir
 • 12 juliol » Sant Nabor , m√ɬ†rtir
 • 12 juliol » Sant Paterni√ɬ† , bisbe
 • 12 juliol » Sant Paul√ɬ≠ , bisbe i m√ɬ†rtir
 • 12 juliol » Sant Procle , m√ɬ†rtir
 • 12 juliol » Sant Vivenciol , bisbe
 • 13 juliol » Sant Albert , beat i abat
 • 13 juliol » Sant Anadet , papa i m√ɬ†rtir
 • 13 juliol » Santa Clelia Barbieri , verge (beata)
 • 13 juliol » Sant Enric , emperador
 • 13 juliol » Sant Esdras , profeta
 • 13 juliol » Sant Eugeni , bisbe i m√ɬ†rtir
 • 13 juliol » Sant Joel , profeta
 • 13 juliol » Santa Mildreda , abadessa
 • 13 juliol » Sant Miropes , m√ɬ†rtir
 • 13 juliol » Sant Murita , diaca
 • 13 juliol » Sant Salutari , diaca i m√ɬ†rtir
 • 13 juliol » Santa Sara , amma (mare) del dessert
 • 13 juliol » Sant Serapi√ɬ≥ , m√ɬ†rtir
 • 13 juliol » Sant Silas , confessor
 • 13 juliol » Sant Turiau , bisbe
 • 14 juliol » Santa Adela
 • 14 juliol » Sant Avenanci
 • 14 juliol » Sant Camil de Lel√ā¬∑ls , fundador
 • 14 juliol » Sant Cirus , bisbe
 • 14 juliol » Sant F√ɬ®lix , bisbe
 • 14 juliol » Sant Focas , bisbe i m√ɬ†rtir
 • 14 juliol » Sant Francesc Solano , prevere
 • 14 juliol » Sant Gaspar de Bono, beat
 • 14 juliol » Sant Guillem , abat
 • 14 juliol » Sant Heraclas , bisbe
 • 14 juliol » Sant Just , soldat i m√ɬ†rtir
 • 14 juliol » Sant Libert , beat monjo
 • 14 juliol » Sant Marcel√ā¬∑l√ɬ≠ , prevere
 • 14 juliol » Sant Optaci√ɬ† , bisbe
 • 15 juliol » Sant Abai
 • 15 juliol » Sant Abudemi , m√ɬ†rtir
 • 15 juliol » Santa Angelina de-03ciano , beata v√ɬ≠dua
 • 15 juliol » Sant Ant√ɬ≠oc , metge i m√ɬ†rtir
 • 15 juliol » Sant Atanasi , bisbe
 • 15 juliol » Sant Bonaventura , bisbe i doctor de l'Esgl√ɬ©sia
 • 15 juliol » Santa Bonosa , m√ɬ†rtir
 • 15 juliol » Sant Catuli , diaca i m√ɬ†rtir
 • 15 juliol » Sant Cir√ɬ≠ac , m√ɬ†rtir
 • 15 juliol » Sant David , abat
 • 15 juliol » Sant Donald
 • 15 juliol » Sant Eutropi , m√ɬ†rtir
 • 15 juliol » Sant Felip , nen i m√ɬ†rtir
 • 15 juliol » Sant F√ɬ®lix , bisbe i m√ɬ†rtir
 • 15 juliol » Sant Florenci , m√ɬ†rtir
 • 15 juliol » Sant Gener , m√ɬ†rtir
 • 15 juliol » Sant Ignasi d'Acebedo , beat m√ɬ†rtir
 • 15 juliol » Sant Jaume , bisbe
 • 15 juliol » Sant J√ɬļlia , m√ɬ†rtir
 • 15 juliol » Santa Justa , m√ɬ†rtir
 • 15 juliol » Sant Narseu , m√ɬ†rtir
 • 15 juliol » Sant Pompili M√ā¬™ Pirrotti , prevere
 • 15 juliol » Sant Redemptor , el SSmm
 • 15 juliol » Santa Rosalia , verge
 • 15 juliol » Sant Vladimir
 • 15 juliol » Sant Zenon , m√ɬ†rtir
 • 16 juliol » Santa Ainelda , verge
 • 16 juliol » Sant Aten√ɬ≤genes , bisbe i m√ɬ†rtir
 • 16 juliol » Sant Benet , m√ɬ†rtir
 • 16 juliol » Mare de D√ɬ©u del Carme
 • 16 juliol » Sant D√ɬ≤mnius , m√ɬ†rtir
 • 16 juliol » Sant Eustaqui , bisbe
 • 16 juliol » Sant Faust , m√ɬ†rtir
 • 16 juliol » Sant Gener√ɬ≥s , abat
 • 16 juliol » Santa Maria Mgdalena Postel , fundadora
 • 16 juliol » Sant Sisenand , levita i m√ɬ†rtir
 • 16 juliol » Sant Valent√ɬ≠ , bisbe i m√ɬ†rtir
 • 16 juliol » Sant Vitali√ɬ† , bisbe
 • 17 juliol » Sant Acil√ɬ≠ , m√ɬ†rtir
 • 17 juliol » Sant Aleix , confessor
 • 17 juliol » Sant Antidi , bisbe i m√ɬ†rtir
 • 17 juliol » Sant Benigna , abat (beat)
 • 17 juliol » Sant Carleta , m√ɬ†rtir
 • 17 juliol » Sant Ceslau , beat
 • 17 juliol » Sant Citini , m√ɬ†rtir
 • 17 juliol » Sant Donata , m√ɬ†rtir
 • 17 juliol » Sant Enodi , bisbe i confessor
 • 17 juliol » Sant Esperat , m√ɬ†rtir
 • 17 juliol » Sant F√ɬ®lix , m√ɬ†rtir
 • 17 juliol » Santa Genaria , m√ɬ†rtir
 • 17 juliol » Sant Gener√ɬ≥s , m√ɬ†rtir
 • 17 juliol » Santa Generosa , m√ɬ†rtir
 • 17 juliol » Sant Jacint , m√ɬ†rtir
 • 17 juliol » Santa Justa , verge i m√ɬ†rtir
 • 17 juliol » Sant Letanci , m√ɬ†rtir
 • 17 juliol » Sant Lle√ɬ≥ IV , papa
 • 17 juliol » Santa Marcel√ā¬∑lina , verge
 • 17 juliol » Santa Rufina , verge i m√ɬ†rtir
 • 17 juliol » Santa Secunda , m√ɬ†rtir
 • 17 juliol » Sant Teodosi , bisbe
 • 17 juliol » Santa Teodota , m√ɬ†rtir
 • 17 juliol » Santa Vestina , m√ɬ†rtir
 • 17 juliol » Sant Veturi , m√ɬ†rtir
 • 18 juliol » Sant Arnulf , bisbe
 • 18 juliol » Sant Bru , bisbe
 • 18 juliol » Sant Crescent , m√ɬ†rtir
 • 18 juliol » Santa Ediltrudis , verge i reina
 • 18 juliol » Sant Emili√ɬ† , m√ɬ†rtir
 • 18 juliol » Sant Estacteu , m√ɬ†rtir
 • 18 juliol » Sant Eugeni , m√ɬ†rtir
 • 18 juliol » Sant Filastre , bisbe
 • 18 juliol » Sant Frederic , bisbe i m√ɬ†rtir
 • 18 juliol » Santa Gundenes , verge i m√ɬ†rtir
 • 18 juliol » Sant Juli√ɬ† , m√ɬ†rtir
 • 18 juliol » Sant Just√ɬ≠ , m√ɬ†rtir
 • 18 juliol » Santa Marina , verge i m√ɬ†rtir
 • 18 juliol » Sant Matern , bisbe
 • 18 juliol » Sant Nemesi , m√ɬ†rtir
 • 18 juliol » Sant Primitiu , m√ɬ†rtir
 • 18 juliol » Sant Rameric , abat
 • 18 juliol » Sant Rufil , bisbe
 • 18 juliol » Sant Sim√ɬ≥ de Lipuica, beat
 • 18 juliol » Santa Sinforosa , m√ɬ†rtir
 • 19 juliol » Sant Ambr√ɬ≤s , abat
 • 19 juliol » Sant Arseni , diaca
 • 19 juliol » Santa √ɬÄurea , verge i m√ɬ†rtir
 • 19 juliol » Sant Culmaci , diaca i m√ɬ†rtir
 • 19 juliol » Sant Epafres , bisbe i m√ɬ†rtir
 • 19 juliol » Santa Estil√ā¬∑la , verge
 • 19 juliol » Sant F√ɬ®lix , bisbe
 • 19 juliol » Sant Guillem Joan Plessington , sacerdot i m√ɬ†rtir
 • 19 juliol » Sant Jason
 • 19 juliol » Santa Justa , verge i m√ɬ†rtir
 • 19 juliol » Santa Macrina , verge
 • 19 juliol » Sant Mart√ɬ≠ , bisbe i m√ɬ†rtir
 • 19 juliol » Santa Rufina , verge i m√ɬ†rtir
 • 19 juliol » Sant S√ɬ≠mac , papa
 • 20 juliol » Sant Abam
 • 20 juliol » Sant Ansegis , abat
 • 20 juliol » Sant C√ɬ†ssia , m√ɬ†rtir
 • 20 juliol » Sant Elias , bisbe
 • 20 juliol » Sant Elias , profeta
 • 20 juliol » Santa Elisa , abadessa
 • 20 juliol » Sant Flavi√ɬ† , bisbe
 • 20 juliol » Santa Hosanna , verge
 • 20 juliol » Sant Josep el Just
 • 20 juliol » Sant Juli√ɬ† , m√ɬ†rtir
 • 20 juliol » Santa Liberata , verge i m√ɬ†rtir
 • 20 juliol » Sant Macrobi , m√ɬ†rtir
 • 20 juliol » Santa Macr√ɬ≥nia , m√ɬ†rtir
 • 20 juliol » Santa Margarida , verge i m√ɬ†rtir
 • 20 juliol » Sant M√ɬ†xim , m√ɬ†rtir
 • 20 juliol » Sant Pau , diaca i m√ɬ†rtir
 • 20 juliol » Santa Paula , m√ɬ†rtir
 • 20 juliol » Santa Rosa de Wang-Hoei, Catequista
 • 20 juliol » Sant Sab√ɬ≠ , m√ɬ†rtir
 • 20 juliol » Santa Severa , verge
 • 20 juliol » Santa Wilgefortis , verge
 • 20 juliol » Sant Wulmar , monjo
 • 21 juliol » Sant Alexandre , m√ɬ†rtir
 • 21 juliol » Sant Arbogast , bisbe
 • 21 juliol » Sant Claudi , m√ɬ†rtir
 • 21 juliol » Sant Daniel , profeta
 • 21 juliol » Sant Estercaci , m√ɬ†rtir
 • 21 juliol » Sant Felici√ɬ† , soldat i m√ɬ†rtir.
 • 21 juliol » Sant Joan , monjo
 • 21 juliol » Sant Jucundi , m√ɬ†rtir
 • 21 juliol » Sant J√ɬļlia , verge i m√ɬ†rtir
 • 21 juliol » Sant Just , m√ɬ†rtir
 • 21 juliol » Sant Lloren√É¬ß de Br√ɬ≠ndisi, prevere i doctor de l'Esgl√ɬ©sia
 • 21 juliol » Sant Lomg√ɬ≠ , m√ɬ†rtir
 • 21 juliol » Santa Pr√ɬ†xedes , verge
 • 21 juliol » Santa Severa , abadessa
 • 21 juliol » Sant Urcisc√ɬ© , bisbe
 • 21 juliol » Sant V√ɬ≠ctor , soldat i m√ɬ†rtir
 • 21 juliol » Sant Z√ɬ≤tic , bisbe i m√ɬ†rtir
 • 22 juliol » Sant Ciril , bisbe
 • 22 juliol » Sant Felip Evans, sacerdot i m√ɬ†rtir
 • 22 juliol » Sant Josep , comte
 • 22 juliol » Santa Levina , verge i m√ɬ†rtir
 • 22 juliol » Santa Maria Magdalena
 • 22 juliol » Sant Meneleu , abat
 • 22 juliol » Sant Plato , m√ɬ†rtir
 • 22 juliol » Santa S√ɬ≠ntiques , matrona
 • 22 juliol » Sant Te√ɬ≤fil , pretor i m√ɬ†rtir
 • 22 juliol » Sant Valdric , abat
 • 22 juliol » Sant Wandregisil , abat
 • 23 juliol » Sant Apol√ā¬∑linar , bisbe i m√ɬ†rtir
 • 23 juliol » Sant Apol√ā¬∑loni , m√ɬ†rtir
 • 23 juliol » Sant Bernat , màrtir
 • 23 juliol » Sant Bernat d'Alzira
 • 23 juliol » Santa Br√ɬ≠gida , v√ɬ≠dua
 • 23 juliol » Sant Cassi√ɬ† , monjo
 • 23 juliol » Sant Eugeni , m√ɬ†rtir
 • 23 juliol » Santa Gr√ɬ†cia d'Alcira , verge i m√ɬ†rtir
 • 23 juliol » Santa Herundina , verge
 • 23 juliol » Beat Isidor Bover Oliver
 • 23 juliol » Sant Joan LLoyd , sacerdot i m√ɬ†rtir
 • 23 juliol » Beat Josep Pascual Carda Saporta
 • 23 juliol » Sant Leobard , abat
 • 23 juliol » Santa Maria d'Alcira , verge i m√ɬ†rtir
 • 23 juliol » Santa Primitiva , verge i m√ɬ†rtir
 • 23 juliol » Sant Rasif , m√ɬ†rtir
 • 23 juliol » Beat Recared Centelles Abad
 • 23 juliol » Santa Redempta , verge
 • 23 juliol » Santa R√ɬ≤mula , verge
 • 23 juliol » Sant Te√ɬ≤fil , m√ɬ†rtir
 • 23 juliol » Sant Tr√ɬ≤fim , m√ɬ†rtir
 • 24 juliol » Sant Antin√ɬ≤genes , m√ɬ†rtir
 • 24 juliol » Santa Aquilina , m√ɬ†rtir
 • 24 juliol » Santa Beatriu , reina i monja (beata)
 • 24 juliol » Sant Boris , m√ɬ†rtir
 • 24 juliol » Sant Capit√ɬ≤ , m√ɬ†rtir
 • 24 juliol » Santa Cristina de Bolsena , verge i m√ɬ°rtir
 • 24 juliol » Santa Cristina l'Admirable
 • 24 juliol » Sant Joan Boste, sacerdot i m√ɬ†rtir
 • 24 juliol » Sant Meneu , m√ɬ†rtir
 • 24 juliol » Santa Niceta , m√ɬ†rtir
 • 24 juliol » Sant Sisebut , confessor
 • 24 juliol » Sant Urcis√ɬ≠ , bisbe
 • 24 juliol » Sant Vicen√É¬ß , m√ɬ†rtir
 • 24 juliol » Sant V√ɬ≠ctor , m√ɬ†rtir
 • 25 juliol » Sant Albert , m√ɬ†rtir
 • 25 juliol » Sant Crist√ɬ≤fol , m√ɬ†rtir
 • 25 juliol » Sant F√ɬ®lix , m√ɬ†rtir
 • 25 juliol » Sant Florenci , m√ɬ†rtir
 • 25 juliol » Santa Glorinda , abadessa
 • 25 juliol » Sant Jaume el Major, ap√ɬĮ√ā¬Ņ√ā¬Ĺstol
 • 25 juliol » Santa Lucil√ā¬∑la , verge i m√ɬ†rtir
 • 25 juliol » Sant Magneric , bisbe
 • 25 juliol » Sant Pau , m√ɬ†rtir
 • 25 juliol » Sant Teodomir
 • 25 juliol » Santa Valentina , verge i m√ɬ†rtir
 • 26 juliol » Santa Angelina , beata
 • 26 juliol » Santa Anna , mare de la Mare de D√ɬ©u
 • 26 juliol » Sant Ebrulf , abat
 • 26 juliol » Sant Erast , bisbe i m√ɬ†rtir
 • 26 juliol » Santa Exup√ɬ®ria , m√ɬ†rtir
 • 26 juliol » Sant Jacint , m√ɬ†rtir
 • 26 juliol » Sant Joaquin , pare de la Mare de D√ɬ©u
 • 26 juliol » Sant Olimpi , trib√ɬļ i m√ɬ†rtir
 • 26 juliol » Sant Pastor , prevere
 • 26 juliol » Santa Pompeia , v√ɬ≠dua i monja
 • 26 juliol » Sant Sime√ɬ≥ , monjo
 • 26 juliol » Sant Sinfroni , m√ɬ†rtir
 • 26 juliol » Sant Te√ɬ≥dul , m√ɬ†rtir
 • 26 juliol » Sant Valent , bisbe
 • 27 juliol » Sant Alfons Pacheco i companys, m√ɬ†rtirs
 • 27 juliol » Sant Antusa , verge
 • 27 juliol » Sant Aureli , m√ɬ†rtir
 • 27 juliol » Santa Bartomeua Capitano , verge
 • 27 juliol » Sant Bertold , abat
 • 27 juliol » Sant Celest√ɬ≠ I , papa
 • 27 juliol » Sant Constant√ɬ≠ , m√ɬ†rtir
 • 27 juliol » Sant Cugat , m√ɬ†rtir
 • 27 juliol » Santa Cuneguda , beata verge
 • 27 juliol » Sant Dionis
 • 27 juliol » Sant Eteri , bisbe
 • 27 juliol » Sant F√ɬ®lix , m√ɬ†rtir
 • 27 juliol » Sant Hermeis , m√ɬ†rtir
 • 27 juliol » Sant Hermip , m√ɬ†rtir
 • 27 juliol » Sant Herm√ɬ≤crates , m√ɬ†rtir
 • 27 juliol » Sant Joan , confessor
 • 27 juliol » Sant Jordi , diaca i m√ɬ†rtir
 • 27 juliol » Santa Jucunda , m√ɬ†rtir
 • 27 juliol » Sant J√ɬļlia , m√ɬ†rtir
 • 27 juliol » Santa Juliana , verge i m√ɬ†rtir
 • 27 juliol » Santa Liliosa , m√ɬ†rtir
 • 27 juliol » Santa Magdalena de Martinengo, beata
 • 27 juliol » Sant Malcus
 • 27 juliol » Sant Martini√ɬ†
 • 27 juliol » Sant Ma√ɬľr , bisbe i m√ɬ°rtir.
 • 27 juliol » Sant Maximi√ɬ†
 • 27 juliol » Santa Nat√ɬ†lia de C√ɬ≤rdova, m√ɬ†rtir
 • 27 juliol » Sant Pantalem√ɬ≥ , m√ɬ†rtir
 • 27 juliol » Sant Pantale√ɬ≥ , metge i m√ɬ†rtir 17 i
 • 27 juliol » Sant Rodolf , beat confessor
 • 27 juliol » Santa Semproniana , verge i m√ɬ†rtir
 • 27 juliol » Sant Serapi√ɬ≥
 • 27 juliol » Sant Sergi , màrtir
 • 28 juliol » Santa Caterina Thomas, verge
 • 28 juliol » Sant Cels , nen i m√ɬ†rtir
 • 28 juliol » Sant Eustasi , m√ɬ†rtir
 • 28 juliol » Sant Gil , monjo
 • 28 juliol » Sant Guicard , beat bisbe
 • 28 juliol » Sant Innocenci I , papa
 • 28 juliol » Sant Nazari , m√ɬ†rtir
 • 28 juliol » Sant Nevolour de Tavenisa, beat
 • 28 juliol » Sant Pelegr√ɬ≠ , prevere
 • 28 juliol » Sant Sams√ɬ≥ , bisbe
 • 28 juliol » Sant V√ɬ≠ctor I, papa i m√ɬ†rtir
 • 29 juliol » Sant Adam , primer home
 • 29 juliol » Sant Anton√ɬ≠ , m√ɬ†rtir
 • 29 juliol » Santa Beatriu , verge i m√ɬ†rtir.
 • 29 juliol » Sant Calinici , m√ɬ†rtir
 • 29 juliol » Sant Constant√ɬ≠ , bisbe
 • 29 juliol » Sant Eugeni , m√ɬ†rtir
 • 29 juliol » Sant Faust√ɬ≠ , confessor
 • 29 juliol » Sant Faust√ɬ≠ , m√ɬ†rtir
 • 29 juliol » Sant F√ɬ®lix II, papa i m√ɬ†rtir
 • 29 juliol » Santa Flora , verge i m√ɬ†rtir
 • 29 juliol » Sant Guillem , bisbe
 • 29 juliol » Sant Llop , bisbe
 • 29 juliol » Santa Lucil√ā¬∑la , verge i m√ɬ†rtir
 • 29 juliol » Sant Marc , m√ɬ†rtir
 • 29 juliol » Santa Marta , verge
 • 29 juliol » Sant Olau , rei i m√ɬ†rtir
 • 29 juliol » Sant Pr√ɬ≤sper , bisbe
 • 29 juliol » Santa Serafina , verge
 • 29 juliol » Santa Ser√ɬ†pia , verge i m√ɬ†rtir
 • 29 juliol » Sant Simplici , m√ɬ†rtir
 • 29 juliol » Sant Sir , bisbe
 • 29 juliol » Sant Teodor , m√ɬ†rtir
 • 29 juliol » Sant Tranquil√ā¬∑l√ɬ≠ , m√ɬ†rtir
 • 29 juliol » Sant Urb√ɬ† II , papa
 • 29 juliol » Sant Vulmar , abat
 • 30 juliol » Sant Abd√ɬ≥n , m√ɬ†rtir
 • 30 juliol » Beat Antoni Llaurad√ɬ≥ Parisi
 • 30 juliol » Beat Brauli M. Corres i 15 companys hospitalaris
 • 30 juliol » Sant Calimer√ɬ≠ , bisbe i m√ɬ†rtir
 • 30 juliol » Santa Donatil√ā¬∑la , verge i m√ɬ†rtir
 • 30 juliol » Beat Eusebi Forcades Ferrat√ɬ©
 • 30 juliol » Sant Hotebrand , abat
 • 30 juliol » Santa Julita , m√ɬ†rtir
 • 30 juliol » Sant Just√ɬ≠ de Jacobis, bisbe
 • 30 juliol » Sant Leopold , Mandic
 • 30 juliol » Sant Leopold de Castelnuevo, sacerdot i beat
 • 30 juliol » Sant Man√ɬ©s de Guzman, beat
 • 30 juliol » Santa M√ɬ†xima , verge i m√ɬ†rtir
 • 30 juliol » Sant Pere Cris√ɬ≤leg, bisbe i doctor de l'Esgl√ɬ©sia
 • 30 juliol » Sant Ruf√ɬ≠ , m√ɬ†rtir
 • 30 juliol » Santa Secunda , verge i m√ɬ†rtir
 • 30 juliol » Sant Sen√ɬ©n , m√ɬ†rtir
 • 30 juliol » Sant Tatv√ɬ≠ , bisbe
 • 30 juliol » Sant Ursus , bisbe
 • 31 juliol » Sant Benigna , monjo
 • 31 juliol » Sant Democrit , m√ɬ†rtir
 • 31 juliol » Sant Dion√ɬ≠s , m√ɬ†rtir
 • 31 juliol » Sant Fabi , m√ɬ†rtir
 • 31 juliol » Sant Firmus , bisbe
 • 31 juliol » Sant Germ√ɬ† , bisbe
 • 31 juliol » Sant Godefrid , beat monjo
 • 31 juliol » Sant Ignasi de Loyola, prevere i fundador
 • 31 juliol » Sant Joan Columb√ɬ≠, religi√ɬ≥s
 • 31 juliol » Sant Segon , m√ɬ†rtir