AVUI

19 January 2021, Tuesday
setmana 03, dia de l'any 019
Sants del dia:
 • Sant Abacuc
 • Santa AbundĂ ncia
 • Sant AudifĂ s
 • Sant BassiĂ 
 • Santa Beatriu
 • Sant Canut
 • Sant Catò
 • Sant Gener
 • Santa Germana
 • Sant GermĂ nic
 • Sant Geronci
 • Sant Gumesind
 • Sant Joan de Ribera
 • Sant Juli
 • Sant MĂ rius
 • Santa Marta
 • Sant Pau
 • Santa Pia
 • Sant PonciĂ 
 • Sant Remigi
 • Sant SadurnĂ­
 • Sant SuccĂ©s
 • Sant Walstan
 • Sant Wulstan
 • Calendari » 12 gener


  Mes:

  Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre

  Dia:

  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

  16 registres.

 • Sant Antoni Maria Pucci, sacerdot
 • Sant Arcadi , mĂ rtir
 • Sant Benet Biscop , abat
 • Sant CĂ stul , mĂ rtir
 • Sant Etelfred , abat
 • Sant Eutropi , lector i mĂ rtir
 • Sant Joan , bisbe
 • Sant Modest , mĂ rtir
 • Sant Nazari , monjo
 • Sant Probus , bisbe
 • Sant Rogat , mĂ rtir
 • Sant SĂ tir , mĂ rtir
 • Sant Taciana , mĂ rtir
 • Santa Tatiana , verge i mĂ rtir
 • Sant Tigrius , prevere i mĂ rtir
 • Sant Zòtic , mĂ rtir