AVUI

29 de maig 2024, dimecres
setmana 22, dia de l'any 150
Sants del dia:
 • Sant Anastasi
 • Sant Basili
 • Sant Críspul
 • Sant Emília
 • Santa Emmèlia
 • Santa Estella
 • Sant Exuperanci
 • Sant Ferran III
 • Sant Gabí
 • Santa Joana d'Arc
 • Sant Lluís de Kirby
 • Sant Palatí
 • Sant Sic
 • Sant Ubert
 • Sant Urbic
 • Calendari » juny


  Mes:

  Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre

  Dia:

  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

  449 registres.

 • 1 juny » Sant Alfons de Navarrete, beat
 • 1 juny » Santa Candelera , verge i màrtir
 • 1 juny » Sant Caprasi , abat
 • 1 juny » Sant Conrad , màrtir
 • 1 juny » Sant Crescencià , soldat i màrtir
 • 1 juny » Sant Eneco , abat
 • 1 juny » Sant Felí , soldat i màrtir
 • 1 juny » Sant Ferran d'Alala , beat màrtir
 • 1 juny » Sant Firmus , màrtir
 • 1 juny » Sant Fortunat , prevere
 • 1 juny » Sant Gracinià , màrtir
 • 1 juny » Sant Ignaci d'Onya , abat
 • 1 juny » Sant Isquirió , màrtir
 • 1 juny » Sant Isquirió , màrtir
 • 1 juny » Sant Jaume de Strepa , beat i bisbe
 • 1 juny » Sant Justí , màrtir
 • 1 juny » Sant Juvenci , màrtir
 • 1 juny » Santa Laura , verge
 • 1 juny » Sant Pàmfil , prevere i màrtir
 • 1 juny » Sant Pau , màrtir
 • 1 juny » Sant Pau , prevere i màrtir
 • 1 juny » Sant Pròcul , màrtir
 • 1 juny » Sant Reverià , bisbe i màrtir
 • 1 juny » Sant Segon , màrtir
 • 1 juny » Sant Simeó , monjo
 • 1 juny » Sant Tespesi , màrtir
 • 1 juny » Sant Valent , diaca i màrtir
 • 2 juny » Sant Alcibíades , màrtir
 • 2 juny » Sant Alexandre , màrtir
 • 2 juny » Sant Amnes , màrtir
 • 2 juny » Sant Atal , màrtir
 • 2 juny » Santa Ausonia , màrtir
 • 2 juny » Santa Baptista Vanari , beata verge
 • 2 juny » Sant Biblis , màrtir
 • 2 juny » Santa Blandina , màrtir
 • 2 juny » Sant Corneli , màrtir
 • 2 juny » Sant Dictí , bisbe i confessor
 • 2 juny » Sant Epagat , màrtir
 • 2 juny » Sant Erasme , bisbe i màrtir
 • 2 juny » Sant Eugeni I , papa
 • 2 juny » Sant Fotí , bisbe i màrtir
 • 2 juny » Sant Germà , màrtir
 • 2 juny » Santa Humiliana , beata
 • 2 juny » Sant Just , màrtir
 • 2 juny » Sant Marcel·lí , prevere i màrtir
 • 2 juny » Sant Matur , màrtir
 • 2 juny » Sant Nicèfor , bisbe i màrtir
 • 2 juny » Sant Nicolau , pelegrí
 • 2 juny » Sant Paulí , màrtir
 • 2 juny » Sant Pere , exorcista i màrtir
 • 2 juny » Sant Pòntic , màrtir
 • 2 juny » Sant Potí , bisbe i màrtir
 • 2 juny » Santa Raetruda , verge
 • 2 juny » Sant Sadoc , beat màrtir
 • 2 juny » Sant Sant , diaca i màrtir
 • 2 juny » Sant Sici , màrtir
 • 2 juny » Sant Veci , màrtir
 • 2 juny » Sant Vetius , màrtir
 • 3 juny » Sant Andreu Caccioli, beat
 • 3 juny » Sant Bernardí de Realino , prevere
 • 3 juny » Sant Carles Lwanga , màrtir
 • 3 juny » Sant Cecili , prevere
 • 3 juny » Sant Claudi , màrtir
 • 3 juny » Sant Clotilde , reina
 • 3 juny » Sant Daví , confessor
 • 3 juny » Sant Dionís , màrtir
 • 3 juny » Sant Hipaci , nen i màrtir
 • 3 juny » Sant Isaac , monjo i màrtir
 • 3 juny » Sant Laurentí , nen i màrtir
 • 3 juny » Sant Lifart , prevere
 • 3 juny » Sant Lucilià , màrtir
 • 3 juny » Santa Oliva , verge
 • 3 juny » Sant Pau , màrtir
 • 3 juny » Santa Paula , verge i màrtir
 • 3 juny » Sant Pergentí , màrtir
 • 4 juny » Sant Alexandre , bisbe
 • 4 juny » Sant Areci , màrtir
 • 4 juny » Sant Clateu , bisbe i màrtir
 • 4 juny » Sant Dacià , màrtir
 • 4 juny » Sant Francesc de Caracciolo
 • 4 juny » Sant Metrofanes , bisbe
 • 4 juny » Santa Noemí , matrona bíblica
 • 4 juny » Sant Optat , bisbe
 • 4 juny » Sant Quirí , bisbe i màrtir
 • 4 juny » Santa Rut , matrona bíblica
 • 4 juny » Sant Rútil , màrtir
 • 4 juny » Santa Sadurnina , verge i màrtir
 • 5 juny » Sant Apol·loni , màrtir
 • 5 juny » Sant Bonifaci , bisbe i màrtir
 • 5 juny » Sant Círia , màrtir
 • 5 juny » Sant Ciríac , màrtir
 • 5 juny » Sant Doroteu , prevere i màrtir
 • 5 juny » Sant Eoban , màrtir
 • 5 juny » Sant Faustí , màrtir
 • 5 juny » Sant Florenci , màrtir
 • 5 juny » Sant Julià , màrtir
 • 5 juny » Sant Marcel·lí , màrtir
 • 5 juny » Sant Màrcia , màrtir
 • 5 juny » Sant Marcià , màrtir
 • 5 juny » Sant Nicanor , màrtir
 • 5 juny » Sant Pacífic de Cerana, beat
 • 5 juny » Sant Valèria , màrtir
 • 5 juny » Sant Zenai , màrtir
 • 6 juny » Sant Agober , confessor
 • 6 juny » Sant Alexandre , bisbe i màrtir
 • 6 juny » Sant Alexandre , màrtir
 • 6 juny » Sant Amanci , màrtir
 • 6 juny » Sant Artemi , màrtir
 • 6 juny » Sant Bertran , bisbe i màrtir
 • 6 juny » Santa Càndida , màrtir
 • 6 juny » Sant Claudi , bisbe
 • 6 juny » Sant Eustorgi , bisbe
 • 6 juny » Sant Felip , diaca
 • 6 juny » Sant Joan , bisbe
 • 6 juny » Sant Norbert , bisbe
 • 6 juny » Santa Paulina , verge i màrtir
 • 7 juny » Santa Agilberta , abadessa
 • 7 juny » Sant Deocar , monjo
 • 7 juny » Sant Habenci , monjo i màrtir
 • 7 juny » Sant Jeremias , monjo i màrtir
 • 7 juny » Sant Licarió , màrtir
 • 7 juny » Santa Maria Teresa de Soubiran, verge
 • 7 juny » Sant Pau , bisbe i màrtir
 • 7 juny » Sant Pere , prevere i màrtir
 • 7 juny » Sant Robert , abat
 • 7 juny » Sant Sabinià , monjo i màrtir
 • 7 juny » Sant Walabons , diaca i màrtir
 • 7 juny » Sant Wistremund , monjo i màrtir
 • 8 juny » Sant Bartomeu de Pucci
 • 8 juny » Sant Càinan , fill d’Enós
 • 8 juny » Santa Caliofa , màrtir
 • 8 juny » Sant Clodulf , bisbe
 • 8 juny » Sant Eugeni III , papa
 • 8 juny » Sant Gildaod , bisbe
 • 8 juny » Sant Heracli , bisbe
 • 8 juny » Sant Jaume Berthieu, sacerdot i màrtir (beat)
 • 8 juny » Sant Kilià , bisbe
 • 8 juny » Santa Liria , verge
 • 8 juny » Maria del Diví Cor de Jesús(Maria Droste de Vischering(Verge)
 • 8 juny » Santa Maria Droste de Vischering , verge
 • 8 juny » Sant Maximí , bisbe
 • 8 juny » Sant Medard , bisbe
 • 8 juny » Sant Salustiá , confessor
 • 8 juny » Sant Severí , bisbe
 • 8 juny » Sant Victorí , confessor
 • 8 juny » Sant Willelm , arquebisbe
 • 9 juny » Sant Columba , abat
 • 9 juny » Santa Diana , beata verge
 • 9 juny » Sant Efrèn , diaca i doctor de l’Església
 • 9 juny » Sant Felicià , màrtir
 • 9 juny » Sant Josep d'Anchieta , sacerdot (beat)
 • 9 juny » Sant Julià , monjo
 • 9 juny » Sant Maximià , bisbe
 • 9 juny » Santa Pelàgia , verge i màrtir
 • 9 juny » Sant Primu , màrtir
 • 9 juny » Sant Ricard , bisbe
 • 9 juny » Sant Vicenç , levita i màrtir
 • 10 juny » Sant Aleix , bisbe
 • 10 juny » Sant Aresi , màrtir
 • 10 juny » Sant Asteri , bisbe
 • 10 juny » Sant Basílides , màrtir
 • 10 juny » Sant Censuri , bisbe
 • 10 juny » Sant Cereal , màrtir
 • 10 juny » Sant Críspul , màrtir
 • 10 juny » Sant Erremond , abat
 • 10 juny » Sant Getuli , màrtir
 • 10 juny » Sant Hildebrand , abat
 • 10 juny » Santa Jolenta , beata vídua
 • 10 juny » Sant Mandal , màrtir
 • 10 juny » Sant Margarida , reina
 • 10 juny » Sant Mauri , abat
 • 10 juny » Sant Màxim , bisbe i màrtir
 • 10 juny » Sant Primitiu , màrtir
 • 10 juny » Sant Restitut , màrtir
 • 10 juny » Sant Rogat , màrtir
 • 10 juny » Sant Timoteu , bisbe i màrtir
 • 10 juny » Sant Tripus , màrtir
 • 10 juny » Sant Zacarias , màrtir
 • 11 juny » Santa Adelaida , beata verge
 • 11 juny » Sant Bernabé , apòstol
 • 11 juny » Sant Fèlix , màrtir
 • 11 juny » Sant Fortunat , màrtir
 • 11 juny » Sant Huc , beat abat
 • 11 juny » Santa Maria Rosa Moles i Vallvé
 • 11 juny » Sant Parisi , monjo
 • 11 juny » Sant Rembert , bisbe
 • 11 juny » Santa Roselina , verge
 • 12 juny » Sant Abalbert , bisbe
 • 12 juny » Santa Aleyda , verge
 • 12 juny » Sant Amfió , bisbe
 • 12 juny » Santa Antonina , màrtir
 • 12 juny » Sant Basílides , màrtir
 • 12 juny » Sant Cirini , màrtir
 • 12 juny » Sant Gaspar Bertoni , sacerdot
 • 12 juny » Sant Guiu de Cortona
 • 12 juny » Sant Joan de Sahagun, religiós
 • 12 juny » Sant Joan de Sant Fecund, religiós
 • 12 juny » Sant Lleó III , papa
 • 12 juny » Sant Nabor , màrtir
 • 12 juny » Sant Nazari , màrtir
 • 12 juny » Sant Olimpi , bisbe i confessor
 • 12 juny » Sant Onofre , anacoreta
 • 13 juny » Sant Antoni de Padua , prevere i doctor de l’Església
 • 13 juny » Santa Aquilina , verge i màrtir
 • 13 juny » Sant Aventí , màrtir
 • 13 juny » Sant Fandila , prevere i màrtir
 • 13 juny » Santa Felícula , verge i màrtir
 • 13 juny » Sant Fortunat , màrtir
 • 13 juny » Sant Joan Fisher , màrtir
 • 13 juny » Sant Llucià , màrtir
 • 13 juny » Sant Nicolau , abat
 • 13 juny » Sant Pelegrí , bisbe i màrtir
 • 13 juny » Sant Trifil·li , bisbe
 • 14 juny » Sant Anastasi , prevere i màrtir
 • 14 juny » Santa Digna , verge i màrtir
 • 14 juny » Santa Elisenda , verge
 • 14 juny » Sant Eliseu , prefeta
 • 14 juny » Sant Eteri , bisbe
 • 14 juny » Sant Fèlix , monjo i màrtir
 • 14 juny » Sant Marcià , bisbe i màrtir
 • 14 juny » Sant Metodi , bisbe
 • 14 juny » Sant Quincià , bisbe
 • 14 juny » Sant Rufí , màrtir
 • 14 juny » Sant Valeri , màrtir
 • 15 juny » Sant Abraham , confessor
 • 15 juny » Sant Balduí , abat
 • 15 juny » Sant Bard , arquebisbe
 • 15 juny » Sant Benilde , màrtir
 • 15 juny » Sant Bernat
 • 15 juny » Sant Dulas , màrtir
 • 15 juny » Santa Eutròpia , verge i màrtir
 • 15 juny » Santa Germana Cousin , verge
 • 15 juny » Sant Landelí , abat
 • 15 juny » Sant Leònides , màrtir
 • 15 juny » Sant Liba , màrtir
 • 15 juny » Sant Lluís Maria Palazzolo , sacerdot
 • 15 juny » Santa Maria Miquela del Santíssim Sagr, verge
 • 15 juny » Santa Miquela del Santíssim Sacr, verge
 • 15 juny » Sant Modest , màrtir
 • 15 juny » Sant Sanç , màrtir
 • 15 juny » Sant Vit , màrtir
 • 16 juny » Sant Actin
 • 16 juny » Santa Alina , verge i màrtir
 • 16 juny » Sant Andreu , monjo
 • 16 juny » Santa Aurelià , bisbe
 • 16 juny » Sant Auri , màrtir
 • 16 juny » Sant Bennó , bisbe
 • 16 juny » Sant Ferriol , prevere i màrtir
 • 16 juny » Sant Ferruci , diaca i màrtir
 • 16 juny » Sant Joan-Francesc de Regis , prevere
 • 16 juny » Santa Justina , màrtir
 • 16 juny » Santa Lutgarda , verge
 • 16 juny » Sant Quirze , màrtir
 • 16 juny » Sant Similià , bisbe
 • 16 juny » Sant Ticó , bisbe
 • 17 juny » Sant Alena , màrtir
 • 17 juny » Sant Aviti , prevere
 • 17 juny » Sant Besarió , anacoreta
 • 17 juny » Sant Fèlix , màrtir
 • 17 juny » Sant Gundulf , bisbe
 • 17 juny » Sant Himeri , bisbe
 • 17 juny » Sant Hipaci , confessor
 • 17 juny » Sant Innocenci , màrtir
 • 17 juny » Sant Isaura , diaca i mártir
 • 17 juny » Sant Ismael , màrtir
 • 17 juny » Sant Jeremias , màrtir
 • 17 juny » Sant Manuel , màrtir
 • 17 juny » Sant Marcià , màrtir
 • 17 juny » Sant Montan , soldat i màrtir
 • 17 juny » Sant Nicandre , màrtir
 • 17 juny » Sant Pelegrí , màrtir
 • 17 juny » Sant Raineri , confessor
 • 17 juny » Sant Sabel , màrtir
 • 18 juny » Sant Amand , bisbe
 • 18 juny » Sant Calòger , ermità
 • 18 juny » Sant Ciríac , màrtir
 • 18 juny » Santa Elisabet , verge
 • 18 juny » Santa Elsa , verge
 • 18 juny » Sant Eteri , màrtir
 • 18 juny » Sant Gregori de Barbango , bisbe i cardenal
 • 18 juny » Sant Hipaci , tribú i màrtir
 • 18 juny » Santa Hosanna
 • 18 juny » Santa Isabel , verge
 • 18 juny » Sant Leonci , màrtir
 • 18 juny » Sant Marc , màrtir
 • 18 juny » Sant Marcel·lià , màrtir
 • 18 juny » Santa Marina , verge i màrtir
 • 18 juny » Santa Marina , verge i màrtir 17 i
 • 18 juny » Santa Paula , verge i màrtir
 • 18 juny » Sant Teòdul , màrtir
 • 19 juny » Sant Adeodat , bisbe
 • 19 juny » Santa Aurora , verge i màrtir
 • 19 juny » Sant Bonifaci , bisbe i màrtir.
 • 19 juny » Sant Gaudenci , bisbe i màrtir
 • 19 juny » Sant Gervasi , màrtir
 • 19 juny » Sant Hildegrí , bisbe
 • 19 juny » Santa Juliana Falconieri , verge
 • 19 juny » Sant Protasi , màrtir
 • 19 juny » Sant Romuald , abat
 • 19 juny » Sant Urcisí , màrtir
 • 19 juny » Sant Zòsim , màrtir
 • 20 juny » Sant Alfrid , bisbe
 • 20 juny » Sant Ciríac , màrtir
 • 20 juny » Santa Elia , abadessa
 • 20 juny » Santa Florència , verge
 • 20 juny » Santa Florentina , verge
 • 20 juny » Sant Macari , bisbe
 • 20 juny » Santa Miquelina , beata vídua
 • 20 juny » Sant Novat
 • 20 juny » Sant Pau , màrtir
 • 20 juny » Sant Silveri , papa i màrtir
 • 21 juny » Sant Agofred , monjo
 • 21 juny » Sant Albà , màrtir
 • 21 juny » Sant Anastasi , soldat i màrtir
 • 21 juny » Sant Apol·linar , màrtir
 • 21 juny » Sant Ciríac , Màrtir
 • 21 juny » Santa Demètria , verge i màrtir
 • 21 juny » Sant Engelmond , abat
 • 21 juny » Sant Eusebi , bisbe i màrtir
 • 21 juny » Sant Joan Rigby , màrtir
 • 21 juny » Sant Leutfrid , abat
 • 21 juny » Sant Lluís Gonzaga
 • 21 juny » Sant Màrcia , màrtir
 • 21 juny » Sant Martí , bisbe
 • 21 juny » Sant Ramon de Roda , bisbe
 • 21 juny » Sant Rodolf , bisbe
 • 21 juny » Sant Rufí , màrtir
 • 21 juny » Sant Terenci , bisbe i màrtir
 • 22 juny » Sant Adaci
 • 22 juny » Sant Albà , soldat i màrtir
 • 22 juny » Santa Consòrcia , verge
 • 22 juny » Sant Evrard , bisbe
 • 22 juny » Sant Flavi Clement , màrtir
 • 22 juny » Sant Innocenci V , papa
 • 22 juny » Sant Joan , bisbe
 • 22 juny » Sant Joan Fisher , bisbe i cardenal i màrtir
 • 22 juny » Sant Josep Cafasso , prevere
 • 22 juny » Sant Niceas , bisbe
 • 22 juny » Sant Nicetas , bisbe
 • 22 juny » Sant Paulí de Nola, bisbe
 • 22 juny » Sant Tomàs More , màrtir
 • 23 juny » Santa Agripina , verge i màrtir
 • 23 juny » Santa Alícia , màrtir
 • 23 juny » Sant Concordi , prevere
 • 23 juny » Sant Fèlix , prevere i màrtir
 • 23 juny » Sant Gaspar de Búfalo, beat
 • 23 juny » Santa Gràcia , màrtir
 • 23 juny » Sant Gualter , prevere i màrtir
 • 23 juny » Sant Hidulp , màrtir
 • 23 juny » Sant Jacob , patriarca
 • 23 juny » Sant Joan , prevere i màrtir
 • 23 juny » Sant Lisbert , bisbe
 • 23 juny » Sant Tomàs Garnet , sacerdot i màrtir
 • 23 juny » Sant Zenas , màrtir
 • 23 juny » Sant Zenon , màrtir
 • 24 juny » Sant Aglibert , màrtir
 • 24 juny » Sant Agoard , màrtir
 • 24 juny » Sant Bartomeu , monjo
 • 24 juny » Sant Ciríac , màrtir
 • 24 juny » Sant Farnaci , màrtir
 • 24 juny » Sant Faust , màrtir
 • 24 juny » Sant Fermí , màrtir
 • 24 juny » Sant Firmus , màrtir
 • 24 juny » Sant Heros , màrtir
 • 24 juny » Sant Joan Baptista, Precursor del Senyor.(Nativitat)
 • 24 juny » Sant Joan Teresti , monjo
 • 24 juny » Sant Longí , soldat i màrtir
 • 24 juny » Sant Orenci , soldat i màrtir
 • 24 juny » Sant Pau , apòstol, solemnitat
 • 24 juny » Sant Rumold , bisbe i màrtir
 • 24 juny » Sant Simplici , bisbe
 • 24 juny » Sant Teodulf , bisbe
 • 25 juny » Sant Adelbert
 • 25 juny » Sant Desert , prevere
 • 25 juny » Sant Dorotea de Montan
 • 25 juny » Santa Euròsia , verge i màrtir
 • 25 juny » Santa Eva , monja
 • 25 juny » Santa Febrònia , verge i màrtir
 • 25 juny » Santa Felices , verge
 • 25 juny » Sant Galicà , màrtir
 • 25 juny » Sant Guillem , ermità
 • 25 juny » Sant Josias , rei
 • 25 juny » Sant Llúcia , verge i màrtir
 • 25 juny » Sant Màxim , bisbe
 • 25 juny » Santa Oròsia , verge
 • 25 juny » Sant Pròsper , bisbe
 • 25 juny » Sant Sosípatre , confessor
 • 26 juny » Sant Antelm , bisbe
 • 26 juny » Sant Aubert , bisbe
 • 26 juny » Santa Bona de Pisa
 • 26 juny » Sant David , ermità
 • 26 juny » Sant Joan , màrtir
 • 26 juny » Sant Majenci , prevere
 • 26 juny » Sant Papolí , bisbe
 • 26 juny » Sant Pau , màrtir
 • 26 juny » Sant Pelai , màrtir
 • 26 juny » Sant Pelai , màrtir
 • 26 juny » Santa Perseveranda , verge
 • 26 juny » Sant Salvius , bisbe i màrtir
 • 26 juny » Sant Superi , màrtir
 • 26 juny » Sant Vidal , bisbe i màrtir
 • 27 juny » Sant Adelí , màrtir
 • 27 juny » Sant Anecte , màrtir
 • 27 juny » Sant Benvingut de Gubbio, beat
 • 27 juny » Sant Ciril d'Alexandria , bisbe doctor de l’Església
 • 27 juny » Sant Crescent , bisbe i màrtir
 • 27 juny » Sant Joan , prevere
 • 27 juny » Sant Ladislau , rei d'Hongria
 • 27 juny » Sant Lancelot , rei
 • 27 juny » Sant Rodolf , abat
 • 27 juny » Sant Samsó , prevere
 • 27 juny » Sant Zoile , màrtir
 • 28 juny » Sant Argimir , monjo i màrtir
 • 28 juny » Sant Benigna , bisbe i màrtir
 • 28 juny » Sant Heràclides , màrtir
 • 28 juny » Sant Heró , màrtir
 • 28 juny » Sant Ireneu de Lió, bisbe i màrtir
 • 28 juny » Sant Joan Sauthworth , sacerdot i màrtir
 • 28 juny » Santa Marcel·la , màrtir
 • 28 juny » Sant Pàpius , màrtir
 • 28 juny » Sant Pau I, papa
 • 28 juny » Sant Plutarc , màrtir
 • 28 juny » Santa Potamiena , verge i màrtir
 • 28 juny » Sant Rais , catecúmena i màrtir
 • 28 juny » Sant Reinald , beat abat
 • 28 juny » Sant Serè , màrtir
 • 29 juny » Santa Beneta , verge
 • 29 juny » Sant Cassius , bisbe
 • 29 juny » Santa Emma , vídua
 • 29 juny » Sant Marcel , màrtir
 • 29 juny » Maria deixeble de Jesús
 • 29 juny » Sant Pau
 • 29 juny » Sant Pere apòstol, primer Papa
 • 29 juny » Sant Salomé , beat monjo
 • 30 juny » Santa Ada , beata
 • 30 juny » Santa Adalsinda , beata
 • 30 juny » Santa Adília , abadesa
 • 30 juny » Sant Alfinià , prevere
 • 30 juny » Sant Alpinià
 • 30 juny » Sant Austridinià , prevere
 • 30 juny » Sant Bertran , bisbe
 • 30 juny » Sant Caius , prevere i màrtir
 • 30 juny » Santa Closinda , abadessa
 • 30 juny » Santa Emiliana , màrtir
 • 30 juny » Sant Lleó , sotsdiaca i màrtir
 • 30 juny » Santa Lucina , matrona
 • 30 juny » Sant Marçal , bisbe
 • 30 juny » Sant Ostià , prevere
 • 30 juny » Sant Teobald , prevere i ermità