AVUI

7 de desembre 2023, dijous
setmana 49, dia de l'any 341
Sants del dia:
 • Sant Agató
 • Sant Ambròs
 • Santa Burgondòfora
 • Sant Eutiquià
 • Santa Fara
 • Santa Maria Josepa Rosselló
 • Sant Martí
 • Sant Policarp
 • Sant Servent
 • Sant Teodor
 • Sant Urbà
 • Calendari » maig


  Mes:

  Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre

  Dia:

  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

  506 registres.

 • 1 maig » Sant Aldebrand , bisbe
 • 1 maig » Sant Aniol , subdiaca i màrtir
 • 1 maig » Sant Asaf , bisbe
 • 1 maig » Sant Baruc , profeta
 • 1 maig » Sant Benet , màrtir
 • 1 maig » Sant Blandí , confessor
 • 1 maig » Santa Florinda , verge i màrtir
 • 1 maig » Santa Grata , vídua
 • 1 maig » Sant Ignasi de Laconi
 • 1 maig » Sant Jeremias , profeta i màrtir
 • 1 maig » Sant Josep , Obrer
 • 1 maig » Sant Orenci , màrtir
 • 1 maig » Sant Orienci , bisbe
 • 1 maig » Santa Paciéncia , màrtir
 • 1 maig » Sant Pelegrí dels Servents de Maria
 • 1 maig » Sant Segimon , màrtir
 • 1 maig » Sant Teodard , bisbe
 • 1 maig » Santa Walburga , abadessa
 • 2 maig » Santa Araceli , Mare de Déu
 • 2 maig » Sant Atanasi , bisbe i doctor de l’Església
 • 2 maig » Sant Bertí , màrtir
 • 2 maig » Sant Boris , rei
 • 2 maig » Sant Celestí , màrtir
 • 2 maig » Sant Ciríac , màrtir
 • 2 maig » Sant Eugeni , bisbe i màrtir
 • 2 maig » Sant Exuperi , màrtir
 • 2 maig » Sant Fèlix , diaca i màrtir
 • 2 maig » Sant Flamí , màrtir
 • 2 maig » Santa Flamínia , verge i màrtir
 • 2 maig » Sant Germà , màrtir
 • 2 maig » Sant Llorenç , bisbe
 • 2 maig » Sant Longí , bisbe i màrtir
 • 2 maig » Santa Mafalda , princesa
 • 2 maig » Sant Neopol , màrtir
 • 2 maig » Santa Raquel , monja
 • 2 maig » Sant Sadurní , màrtir
 • 2 maig » Sant Teòdul , màrtir
 • 2 maig » Sant Vendimià , bisbe i màrtir
 • 2 maig » Santa Virgínia , vídua
 • 2 maig » Sant Vivald , ermità
 • 2 maig » Sant Walbert , abat
 • 2 maig » Santa Wiborada , verge
 • 2 maig » Santa Zoe , màrtir
 • 3 maig » Sant Alexandre , màrtir
 • 3 maig » Sant Alexandre , papa i màrtir
 • 3 maig » Sant Ansfrid , bisbe
 • 3 maig » Santa Antonina , verge i màrtir
 • 3 maig » Sant Aufred , bisbe
 • 3 maig » Creu (festa) Invenció
 • 3 maig » Sant Diodor , màrtir
 • 3 maig » Sant Emília , monja
 • 3 maig » Sant Evenci , prevere i màrtir
 • 3 maig » Sant Felip , apòstol i màrtir
 • 3 maig » Sant Hugoci , fundador
 • 3 maig » Sant Jaume el Menor, apòstol
 • 3 maig » Sant Juvenal , bisbe
 • 3 maig » Santa Maura , màrtir
 • 3 maig » Sant Rodopià , màrtir
 • 3 maig » Sant Sosteneu , fundador
 • 3 maig » Sant Teòdul , prevere i màrtir
 • 3 maig » Sant Timoteu , màrtir
 • 3 maig » Santa Violeta , verge i màrtir
 • 4 maig » Sant Agustí Webster, sacerdot i màrtir
 • 4 maig » Santa Antònia , màrtir
 • 4 maig » Santa Caterina , beata verge
 • 4 maig » Sant Ciríac , bisbe i màrtir
 • 4 maig » Sant Curcodom , diaca
 • 4 maig » Sant Florià , màrtir
 • 4 maig » Sant Godeard , bisbe
 • 4 maig » Sant Gotard , bisbe
 • 4 maig » Santa Hiltruda , verge
 • 4 maig » Sant Joan Hougthon , sacerdot i màrtir
 • 4 maig » Sant Paulí , màrtir
 • 4 maig » Santa Pelàgia , verge i màrtir
 • 4 maig » Sant Porfiri , prevere i màrtir
 • 4 maig » Sant Ricard Reynolds , sacerdot i màrtir
 • 4 maig » Sant Robert Lawrence , sacerdot i màrtir
 • 4 maig » Sant Sacerdot , bisbe
 • 4 maig » Sant Silvà , bisbe i màrtir
 • 4 maig » Sant Veneri , bisbe
 • 5 maig » Sant Àngel , prevere i màrtir
 • 5 maig » Sant Crescenciana , màrtir
 • 5 maig » Sant Eulogi , bisbe
 • 5 maig » Sant Eutimi , diaca i màrtir
 • 5 maig » Sant Gerunci , bisbe
 • 5 maig » Sant Hilari , bisbe
 • 5 maig » Santa Irene , màrtir
 • 5 maig » Sant Ireneu , màrtir
 • 5 maig » Sant Jovinià , lector i màrtir
 • 5 maig » Santa Judit , matrona i reclosa
 • 5 maig » Sant Mauront , abat
 • 5 maig » Sant Màxim , bisbe
 • 5 maig » Sant Nicet , bisbe
 • 5 maig » Sant Nunci Sulprizio , beat
 • 5 maig » Sant Pelegrí , màrtir
 • 5 maig » Sant Sacerdot , bisbe
 • 5 maig » Sant Silvà , màrtir
 • 5 maig » Sant Teodor , bisbe
 • 6 maig » Santa Beneta , verge
 • 6 maig » Sant Eadbert , bisbe
 • 6 maig » Sant Evodi , bisbe i màrtir
 • 6 maig » Santa Heliodor , màrtir
 • 6 maig » Santa Judit , màrtir
 • 6 maig » Sant Lluci , bisbe
 • 6 maig » Sant Petronac , abat
 • 6 maig » Sant Protògenes , bisbe
 • 6 maig » Sant Teodot , bisbe
 • 6 maig » Sant Venust , màrtir
 • 7 maig » Sant Agustí , màrtir
 • 7 maig » Sant August , màrtir
 • 7 maig » Sant Ceneric , monjo
 • 7 maig » Santa Domília , verge
 • 7 maig » Santa Eufrosina , verge i màrtir
 • 7 maig » Sant Flavi , màrtir
 • 7 maig » Sant Gioralt , màrtir
 • 7 maig » Sant Joan , bisbe
 • 7 maig » Sant Juvenal , màrtir
 • 7 maig » Santa Maria , verge
 • 7 maig » Santa Mastídia , verge
 • 7 maig » Sant Pere , bisbe
 • 7 maig » Sant Quadrat , màrtir
 • 7 maig » Santa Teodora , verge i màrtir
 • 8 maig » Sant Acaci
 • 8 maig » Sant Acat
 • 8 maig » Sant Agabi , màrtir
 • 8 maig » Sant Agati , màrtir
 • 8 maig » Sant Benet II , papa
 • 8 maig » Sant Bonifaci IV , papa
 • 8 maig » Sant Desideri , bisbe
 • 8 maig » Sant Dionís , bisbe
 • 8 maig » Sant Eladi , bisbe
 • 8 maig » Santa Elvira , beata vídua i màrtir
 • 8 maig » Sant Heladi , bisbe
 • 8 maig » Santa Iduberga , vídua i màrtir
 • 8 maig » Sant Pere , bisbe
 • 8 maig » Sant Quinibert , monjo
 • 8 maig » Sant Víctor , màrtir
 • 8 maig » Sant Wir , bisbe
 • 9 maig » Sant Beat , confessor
 • 9 maig » Sant Geronci , bisbe
 • 9 maig » Sant Hermes
 • 9 maig » Sant Nicolau , bisbe i cardenal
 • 9 maig » Sant Pacomi , abat
 • 9 maig » Sant Timoteu , bisbe i màrtir
 • 9 maig » Sant Wilfred , beat bisbe
 • 10 maig » Sant Alfiu , màrtir
 • 10 maig » Sant Antoní , bisbe
 • 10 maig » Santa Beatriu , verge (beata)
 • 10 maig » Santa Blanda , màrtir
 • 10 maig » Sant Calefodi , prevere i màrtir
 • 10 maig » Sant Calepodí , prevere i màrtir
 • 10 maig » Sant Catald , bisbe
 • 10 maig » Sant Cels , nen i màrtir
 • 10 maig » Sant Cirini , màrtir
 • 10 maig » Sant Comgall , abat
 • 10 maig » Sant Congal , abat
 • 10 maig » Sant Consol , màrtir
 • 10 maig » Sant Dioscòrides , màrtir
 • 10 maig » Sant Fèlix , màrtir
 • 10 maig » Sant Filadelf , màrtir
 • 10 maig » Sant Gordià , màrtir
 • 10 maig » Sant Joan d'Avila, prevere
 • 10 maig » Sant Job , profeta
 • 10 maig » Sant Nazari , màrtir
 • 10 maig » Sant Palmaci , cònsol i màrtir
 • 10 maig » Sant Pudens , senador
 • 10 maig » Sant Quart , màrtir
 • 10 maig » Sant Simplici , senador i màrtir
 • 11 maig » Sant Anastasi , màrtir
 • 11 maig » Sant Antem , prevere i màrtir
 • 11 maig » Sant Bas , màrtir
 • 11 maig » Sant Diocleci , màrtir
 • 11 maig » Sant Eudald , màrtir
 • 11 maig » Sant Eveli , màrtir
 • 11 maig » Sant Fabi , màrtir
 • 11 maig » Santa Felisa , màrtir
 • 11 maig » Sant Florenci , màrtir
 • 11 maig » Sant Francesc de Jeroni
 • 11 maig » Sant Gangulf , màrtir
 • 11 maig » Sant Guiu , beat
 • 11 maig » Sant Il·luminat , monjo
 • 11 maig » Sant Maiol de Cluny, abat
 • 11 maig » Sant Mamert , bisbe
 • 11 maig » Sant Màxim , màrtir
 • 11 maig » Sant Orenci , confessor
 • 11 maig » Sant Ponç de Cimiez, bisbe i màrtir
 • 11 maig » Sant Sisini , diaca i màrtir
 • 11 maig » Santa Vivalda , beata verge
 • 12 maig » Sant Aquileu , màrtir
 • 12 maig » Sant Azazael , màrtir
 • 12 maig » Sant Dionís , confessor
 • 12 maig » Sant Domènec de la Calzada
 • 12 maig » Santa Domitil·la , verge i màrtir
 • 12 maig » Sant Epifani , bisbe
 • 12 maig » Sant Felip , prevere
 • 12 maig » Santa Flàvia Domitil·la , verge i màrtir 7 i
 • 12 maig » Sant Germà , bisbe
 • 12 maig » Sant Modoald , bisbe
 • 12 maig » Sant Nereu , màrtir
 • 12 maig » Sant Pancraç , màrtir
 • 12 maig » Sant Remigi , monjo
 • 13 maig » Sant Andreu Hubert Fournet
 • 13 maig » Sant Glicèria , màrtir
 • 13 maig » Sant Joan Silencier , bisbe
 • 13 maig » Sant Muci , prevere i màrtir
 • 13 maig » Santa Paciéncia , vídua
 • 13 maig » Sant Servaci , bisbe
 • 14 maig » Mare de Deu de l' Alba
 • 14 maig » Sant Bonifaci , bisbe
 • 14 maig » Sant Bonifaci , màrtir
 • 14 maig » Santa Cora , verge i màrtir
 • 14 maig » Santa Corina , verge i màrtir
 • 14 maig » Sant Corona , màrtir
 • 14 maig » Santa Enedina , màrtir
 • 14 maig » Sant Erembert , bisbe
 • 14 maig » Sant Francesc de Fabudano , beat
 • 14 maig » Santa Gemma Galgani, verge
 • 14 maig » Santa Henedina , verge i màrtir
 • 14 maig » Sant Henedma , màrtir
 • 14 maig » Santa Justa , màrtir
 • 14 maig » Santa Justina , màrtir
 • 14 maig » Santa Maria Dominica Mazzarello , verge
 • 14 maig » Sant Matias , apòstol
 • 14 maig » Sant Miquel Garicoïts, prevere
 • 14 maig » Sant Ponç , màrtir
 • 14 maig » Sant Víctor , màrtir
 • 15 maig » Sant Alfred , rei i màrtir
 • 15 maig » Sant Andreu , màrtir
 • 15 maig » Sant Aquiles , bisbe
 • 15 maig » Sant Benvingut de Recanati , beat
 • 15 maig » Sant Cassius , màrtir
 • 15 maig » Sant Cecili , bisbe
 • 15 maig » Santa Dimpna , verge i màrtir
 • 15 maig » Santa Dionísia , màrtir
 • 15 maig » Sant Esiqui , bisbe
 • 15 maig » Sant Eufrasi , bisbe
 • 15 maig » Sant Franc , monjo
 • 15 maig » Sant Huc , abat
 • 15 maig » Sant Indeleci , bisbe
 • 15 maig » Sant Isidor , màrtir
 • 15 maig » Sant Isidre , llaurador i confessor
 • 15 maig » Sant Mancí , màrtir
 • 15 maig » Sant Màxim , màrtir
 • 15 maig » Sant Pau , màrtir
 • 15 maig » Sant Pere , màrtir
 • 15 maig » Sant Segon , bisbe
 • 15 maig » Sant Simplici , bisbe i màrttir
 • 15 maig » Sant Tesifon , bisbe
 • 15 maig » Sant Torcuat , bisbe
 • 15 maig » Sant Victorí , màrtir
 • 16 maig » Sant Abda , màrtir
 • 16 maig » Sant Adam , beat
 • 16 maig » Sant Albert , màrtir
 • 16 maig » Sant Andreu Bóbola, màrtir
 • 16 maig » Sant Aquili , màrtir
 • 16 maig » Sant Audes , bisbe i màrtir
 • 16 maig » Sant Brendà , abat
 • 16 maig » Sant Dòmnol , bisbe
 • 16 maig » Sant Fèlix , màrtir
 • 16 maig » Sant Fidol , màrtir
 • 16 maig » Sant Genandi , màrtir
 • 16 maig » Sant Gil de Santarem , religiós
 • 16 maig » Sant Honorat , bisbe
 • 16 maig » Sant Iban , llaurador
 • 16 maig » Sant Joan Nepomucè , prevere i màrtir
 • 16 maig » Santa Màxima , verge
 • 16 maig » Sant Pelegrí , bisbe i màrtir
 • 16 maig » Sant Peregrí
 • 16 maig » Sant Possidi , bisbe
 • 16 maig » Sant Simó Stock , religiós
 • 16 maig » Sant Ubald , bisbe
 • 16 maig » Sant Victorià , màrtir
 • 17 maig » Sant Adrió , màrtir
 • 17 maig » Sant Aquili , màrtir
 • 17 maig » Santa Basília , màrtir
 • 17 maig » Sant Galceran
 • 17 maig » Sant Heradi , màrtir
 • 17 maig » Sant Pasqual Bailon, religiós
 • 17 maig » Sant Pau , màrtir
 • 17 maig » Santa Restituta , verge i màrtir
 • 17 maig » Santa Rosalina , cartoxaina
 • 17 maig » Sant Solocon , soldat i màrtir
 • 17 maig » Sant Tropeç , màrtir
 • 17 maig » Sant Víctor , màrtir
 • 18 maig » Sant Agustí de Cantorbery, bisbe
 • 18 maig » Sant Alexandra , verge i màrtir
 • 18 maig » Sant Clàudia , verge i màrtir
 • 18 maig » Sant Diòscor , lector i màrtir
 • 18 maig » Sant Eric , rei i màrtir
 • 18 maig » Santa Eufràsia , verge i màrtir
 • 18 maig » Santa Faina , verge i màrtir
 • 18 maig » Sant Fèlix , bisbe i màrtir
 • 18 maig » Sant Fèlix de Cantalício , religiós
 • 18 maig » Santa Matrona , verge i màrtir
 • 18 maig » Sant Merlí
 • 18 maig » Sant Potamió , bisbe i màrtir
 • 18 maig » Sant Pròsper , bisbe
 • 18 maig » Santa Rafaela Maria del Sagrat Cor de Jesús (Rafaela Porras) , verge
 • 18 maig » Sant Remigi , bisbe
 • 18 maig » Santa Tecusa , verge i màrtir
 • 18 maig » Sant Teodot , màrtir
 • 18 maig » Sant Venanci , màrtir
 • 19 maig » Sant Adolf , bisbe
 • 19 maig » Sant Agripa , màrtir
 • 19 maig » Sant Calòcer , màrtir
 • 19 maig » Sant Celestí V , papa
 • 19 maig » Santa Ciríaca , verge i màrtir
 • 19 maig » Sant Dunstan , bisbe
 • 19 maig » Sant Filoter , màrtir
 • 19 maig » Sant Ïu o Ivó , prevere
 • 19 maig » Sant Parteni , màrtir
 • 19 maig » Sant Pere Celestí, papa
 • 19 maig » Santa Pudenciana , verge
 • 19 maig » Sant Quint , màrtir
 • 20 maig » Sant Alexandre , màrtir
 • 20 maig » Sant Anastasi , bisbe
 • 20 maig » Sant Àquila , màrtir
 • 20 maig » Sant Asteri , màrtir
 • 20 maig » Sant Austregisil , bisbe
 • 20 maig » Santa Basília , verge i màrtir
 • 20 maig » Santa Basilissa , verge
 • 20 maig » Sant Baudili , màrtir
 • 20 maig » Sant Bernardí de Siena , confessor
 • 20 maig » Sant Conó , màrtir
 • 20 maig » Sant Orland , màrtir
 • 20 maig » Santa Plautil·la , verge
 • 20 maig » Sant Taleleu , màrtir
 • 20 maig » Sant Teodor , bisbe
 • 21 maig » Sant Antíoc , tribu i màrtir
 • 21 maig » Sant Carles Eugeni de Mazenod, bisbe i beat
 • 21 maig » Sant Crispó de Viterbo, beat
 • 21 maig » Sant Donat , màrtir
 • 21 maig » Sant Eugeni de Mazenod , bisbe
 • 21 maig » Sant Eutiqui , diaca i màrtir
 • 21 maig » Santa Gisela
 • 21 maig » Sant Goderic , màrtir
 • 21 maig » Sant Hospici , monjo
 • 21 maig » Santa Idoberga , vídua
 • 21 maig » Santa Joana Antida Thomret , verge
 • 21 maig » Sant Nicòstrat , tribú i màrtir
 • 21 maig » Sant Polieucte , màrtir
 • 21 maig » Sant Pólius , màrtir
 • 21 maig » Sant Secundí , màrtir
 • 21 maig » Sant Segon , prevere i màrtir
 • 21 maig » Sant Sinesi , màrtir
 • 21 maig » Sant Teopomp , màrtir
 • 21 maig » Sant Timoteu , màrtir
 • 21 maig » Sant Valent , bisbe màrtir
 • 21 maig » Sant Victori , màrtir
 • 22 maig » Sant Ató , bisbe
 • 22 maig » Sant Basilisc , màrtir
 • 22 maig » Sant Cast , màrtir
 • 22 maig » Sant Emili , màrtir
 • 22 maig » Sant Faustí
 • 22 maig » Sant Fulc , confessor
 • 22 maig » Santa Helena , verge
 • 22 maig » Santa Humiliana de Cerchis , beata vídua
 • 22 maig » Santa Humilitat , abadessa
 • 22 maig » Santa Joaquima de Vedruna , vídua Mas, fundadora
 • 22 maig » Sant Júlia , verge i màrtir
 • 22 maig » Sant Marcià , bisbe
 • 22 maig » Sant Melquísidec , sacerdot i rei
 • 22 maig » Santa Quisilinda , beata verge
 • 22 maig » Santa Quitèria , verge i màrtir
 • 22 maig » Santa Rita de Càsia , vídua
 • 22 maig » Sant Romà , abat
 • 22 maig » Sant Timoteu , màrtir
 • 22 maig » Sant Venust , màrtir
 • 23 maig » Sant Basileu , màrtir
 • 23 maig » Sant Desideri , bisbe i màrtir
 • 23 maig » Sant Desideri de Vienne , bisbe i màrtir
 • 23 maig » Sant Epitaci , bisbe i màrtir
 • 23 maig » Sant Eufebi , bisbe
 • 23 maig » Sant Eutiqui , monjo
 • 23 maig » Sant Florenci , monjo
 • 23 maig » Sant Guibert , monjo
 • 23 maig » Sant Joan Bautista de Rossi, prevere
 • 23 maig » Sant Julià , màrtir
 • 23 maig » Sant Lluci , màrtir
 • 23 maig » Sant Mercurial , bisbe
 • 23 maig » Sant Quincià , màrtir
 • 24 maig » Sant Afra , màrtir
 • 24 maig » Sant Aldemar , abat
 • 24 maig » Sant Benet , monjo
 • 24 maig » Sant Deocles , màrtir
 • 24 maig » Sant Donacià , màrtir
 • 24 maig » Sant Ester , reina
 • 24 maig » Sant Fèlix , màrtir
 • 24 maig » Sant Hildebert , bisbe
 • 24 maig » Sant Joan de Prado, prevere i màrtir
 • 24 maig » Sant Mànahem , doctor i profeta
 • 24 maig » Santa Marciana , màrtir
 • 24 maig » Sant Mardoqueu
 • 24 maig » Sant Meleci , duc i màrtir
 • 24 maig » Santa Pal·ladia , màrtir
 • 24 maig » Sant Robustià , màrtir
 • 24 maig » Sant Rogacià , màrtir
 • 24 maig » Sant Sevili , màrtir
 • 24 maig » Sant Silvà , màrtir
 • 24 maig » Santa Susagna , màrtir
 • 24 maig » Sant Vicenç , màrtir
 • 24 maig » Sant Vicenç , prevere
 • 24 maig » Sant Zoel , màrtir
 • 25 maig » Sant Aldelm , bisbe
 • 25 maig » Sant Beda el Venerable , prevere i Dr.de l’Església
 • 25 maig » Sant Dionís , bisbe
 • 25 maig » Sant Genadi , bisbe
 • 25 maig » Sant Gerunci , bisbe i màrtir
 • 25 maig » Sant Gregori VII , papa
 • 25 maig » Sant Joana Valèsia , reina
 • 25 maig » Sant Lleó , confessor
 • 25 maig » Sant Lucífer , bisbe
 • 25 maig » Santa Magdalena Sofia Barat, verge
 • 25 maig » Santa Maria Jacoba
 • 25 maig » Santa Maria Magdalena de Pazzi
 • 25 maig » Sant Pasícrates , màrtir
 • 25 maig » Sant Urbà I , papa i màrtir
 • 25 maig » Sant Valenci , màrtir
 • 25 maig » Santa Vicenta Mª. Lòpez i Vicuña , fundadora
 • 25 maig » Sant Zenobi , bisbe
 • 26 maig » Sant Berenguer , monjo
 • 26 maig » Sant Cici , màrtir
 • 26 maig » Sant Damià , confessor
 • 26 maig » Sant Eleuteri , papa i màrtir
 • 26 maig » Sant Felicíssim , màrtir
 • 26 maig » Sant Felip Neri, fundador
 • 26 maig » Sant Fugaci , confessor
 • 26 maig » Sant Godó , monjo
 • 26 maig » Sant Heracli , màrtir
 • 26 maig » Sant Juanari , monjo
 • 26 maig » Santa Maria Anna Jesús de Paredes , verge
 • 26 maig » Santa Marianna de Jesús Paredes Flores , verge
 • 26 maig » Sant Paulí , màrtir
 • 26 maig » Sant Prisc , màrtir
 • 26 maig » Sant Quadrat , confessor, deixeble dels Apòstols
 • 26 maig » Sant Quadrat , màrtir
 • 26 maig » Sant Simitri , prevere i màrtir
 • 26 maig » Sant Teomedes , màrtir
 • 26 maig » Sant Zacarias , bisbe i màrtir
 • 27 maig » Sant Bru , bisbe
 • 27 maig » Sant Eutropi , bisbe
 • 27 maig » Sant Hildebert , bisbe
 • 27 maig » Sant Joan I , papa i màrtir 18 i
 • 27 maig » Sant Juli , màrtir
 • 27 maig » Sant Pelegrí de Falerone, beat
 • 27 maig » Sant Ranulf , màrtir
 • 27 maig » Santa Restituta , verge i màrtir
 • 28 maig » Sant Bernat de Menton , prevere
 • 28 maig » Sant Caraun , màrtir
 • 28 maig » Sant Cesan , prevere i màrtir
 • 28 maig » Sant Crescent , màrtir
 • 28 maig » Sant Dioscòrides , màrtir
 • 28 maig » Sant Eladi , màrtir
 • 28 maig » Sant Emili , màrtir
 • 28 maig » Sant Fèlix , màrtir
 • 28 maig » Sant Germà , bisbe
 • 28 maig » Sant Guillem , duc
 • 28 maig » Sant Heladi , màrtir
 • 28 maig » Sant Helicó , màrtir
 • 28 maig » Sant Lanfranc , beat bisbe
 • 28 maig » Sant Llucià , màrtir
 • 28 maig » Sant Pau , màrtir
 • 28 maig » Sant Príam , màrtir
 • 28 maig » Sant Senador , bisbe
 • 29 maig » Sant Ademar , prevere i màrtir
 • 29 maig » Sant Alexandre , màrtir
 • 29 maig » Santa Bona de Pisa
 • 29 maig » Sant Eleuteri , confessor
 • 29 maig » Sant Just , bisbe d'Urgell
 • 29 maig » Sant Màrtir , màrtir
 • 29 maig » Sant Maxim , bisbe
 • 29 maig » Sant Maximí , bisbe
 • 29 maig » Sant Pere Sans, beat bisbe i màrtir
 • 29 maig » Sant Restitut , màrtir
 • 29 maig » Sant Sisini , màrtir
 • 29 maig » Santa Teodósia , màrtir
 • 30 maig » Sant Anastasi , bisbe
 • 30 maig » Sant Basili , confessor
 • 30 maig » Sant Críspul , màrtir
 • 30 maig » Sant Emília
 • 30 maig » Santa Emmèlia , matrona
 • 30 maig » Santa Estella
 • 30 maig » Sant Exuperanci , bisbe
 • 30 maig » Sant Ferran III , rei
 • 30 maig » Sant Gabí , màrtir
 • 30 maig » Santa Joana d'Arc , verge
 • 30 maig » Sant Lluís de Kirby , sacerdot i màrtir
 • 30 maig » Sant Palatí , màrtir
 • 30 maig » Sant Sic , màrtir
 • 30 maig » Sant Ubert
 • 30 maig » Sant Urbic , abat
 • 31 maig » Santa Amèlis , verge
 • 31 maig » Sant Avelí , confessor
 • 31 maig » Santa Avelina , abadessa
 • 31 maig » Sant Canci , màrtir
 • 31 maig » Sant Cancià , màrtir
 • 31 maig » Sant Cancianil·la , màrtir
 • 31 maig » Sant Crescencià , màrtir
 • 31 maig » Felisa de Nicona, beat
 • 31 maig » Sant Hermies , soldat i màrtir
 • 31 maig » Sant Justuri , màrtir
 • 31 maig » Sant Lupicí , bisbe
 • 31 maig » Sant Pascasi , diaca
 • 31 maig » Santa Petronella , verge
 • 31 maig » Sant Protus , màrtir
 • 31 maig » Sant Wilmar , màrtir