AVUI

24 juny 2017, dissabte
setmana 25, dia de l'any 175
Sants del dia:
 • Sant Aglibert
 • Sant Agoard
 • Sant Bartomeu
 • Sant Cir√ɬ≠ac
 • Sant Farnaci
 • Sant Faust
 • Sant Ferm√ɬ≠
 • Sant Firmus
 • Sant Heros
 • Sant Joan Baptista
 • Sant Joan Teresti
 • Sant Long√ɬ≠
 • Sant Orenci
 • Sant Pau
 • Sant Rumold
 • Sant Simplici
 • Sant Teodulf
 • Calendari » maig


  Mes:

  Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre

  Dia:

  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

  506 registres.

 • 1 maig » Sant Aldebrand , bisbe
 • 1 maig » Sant Aniol , subdiaca i m√ɬ†rtir
 • 1 maig » Sant Asaf , bisbe
 • 1 maig » Sant Baruc , profeta
 • 1 maig » Sant Benet , m√ɬ†rtir
 • 1 maig » Sant Bland√ɬ≠ , confessor
 • 1 maig » Santa Florinda , verge i m√ɬ†rtir
 • 1 maig » Santa Grata , v√ɬ≠dua
 • 1 maig » Sant Ignasi de Laconi
 • 1 maig » Sant Jeremias , profeta i m√ɬ†rtir
 • 1 maig » Sant Josep , Obrer
 • 1 maig » Sant Orenci , m√ɬ†rtir
 • 1 maig » Sant Orienci , bisbe
 • 1 maig » Santa Paci√ɬ©ncia , m√ɬ†rtir
 • 1 maig » Sant Pelegr√ɬ≠ dels Servents de Maria
 • 1 maig » Sant Segimon , m√ɬ†rtir
 • 1 maig » Sant Teodard , bisbe
 • 1 maig » Santa Walburga , abadessa
 • 2 maig » Santa Araceli , Mare de D√ɬ©u
 • 2 maig » Sant Atanasi , bisbe i doctor de l√ʬĬôEsgl√ɬ©sia
 • 2 maig » Sant Bert√ɬ≠ , m√ɬ†rtir
 • 2 maig » Sant Boris , rei
 • 2 maig » Sant Celest√ɬ≠ , m√ɬ†rtir
 • 2 maig » Sant Cir√ɬ≠ac , m√ɬ†rtir
 • 2 maig » Sant Eugeni , bisbe i m√ɬ†rtir
 • 2 maig » Sant Exuperi , m√ɬ†rtir
 • 2 maig » Sant F√ɬ®lix , diaca i m√ɬ†rtir
 • 2 maig » Sant Flam√ɬ≠ , m√ɬ†rtir
 • 2 maig » Santa Flam√ɬ≠nia , verge i m√ɬ†rtir
 • 2 maig » Sant Germ√ɬ† , m√ɬ†rtir
 • 2 maig » Sant Lloren√É¬ß , bisbe
 • 2 maig » Sant Long√ɬ≠ , bisbe i m√ɬ†rtir
 • 2 maig » Santa Mafalda , princesa
 • 2 maig » Sant Neopol , m√ɬ†rtir
 • 2 maig » Santa Raquel , monja
 • 2 maig » Sant Sadurn√ɬ≠ , m√ɬ†rtir
 • 2 maig » Sant Te√ɬ≤dul , m√ɬ†rtir
 • 2 maig » Sant Vendimi√ɬ† , bisbe i m√ɬ†rtir
 • 2 maig » Santa Virg√ɬ≠nia , v√ɬ≠dua
 • 2 maig » Sant Vivald , ermit√ɬ†
 • 2 maig » Sant Walbert , abat
 • 2 maig » Santa Wiborada , verge
 • 2 maig » Santa Zoe , m√ɬ†rtir
 • 3 maig » Sant Alexandre , m√ɬ†rtir
 • 3 maig » Sant Alexandre , papa i m√ɬ†rtir
 • 3 maig » Sant Ansfrid , bisbe
 • 3 maig » Santa Antonina , verge i m√ɬ†rtir
 • 3 maig » Sant Aufred , bisbe
 • 3 maig » Creu (festa) Invenci√ɬ≥
 • 3 maig » Sant Diodor , m√ɬ†rtir
 • 3 maig » Sant Em√ɬ≠lia , monja
 • 3 maig » Sant Evenci , prevere i m√ɬ†rtir
 • 3 maig » Sant Felip , ap√ɬ≤stol i m√ɬ†rtir
 • 3 maig » Sant Hugoci , fundador
 • 3 maig » Sant Jaume el Menor, ap√ɬ≤stol
 • 3 maig » Sant Juvenal , bisbe
 • 3 maig » Santa Maura , m√ɬ†rtir
 • 3 maig » Sant Rodopi√ɬ† , m√ɬ†rtir
 • 3 maig » Sant Sosteneu , fundador
 • 3 maig » Sant Te√ɬ≤dul , prevere i m√ɬ†rtir
 • 3 maig » Sant Timoteu , m√ɬ†rtir
 • 3 maig » Santa Violeta , verge i m√ɬ†rtir
 • 4 maig » Sant Agust√ɬ≠ Webster, sacerdot i m√ɬ†rtir
 • 4 maig » Santa Ant√ɬ≤nia , m√ɬ†rtir
 • 4 maig » Santa Caterina , beata verge
 • 4 maig » Sant Cir√ɬ≠ac , bisbe i m√ɬ†rtir
 • 4 maig » Sant Curcodom , diaca
 • 4 maig » Sant Flori√ɬ† , m√ɬ†rtir
 • 4 maig » Sant Godeard , bisbe
 • 4 maig » Sant Gotard , bisbe
 • 4 maig » Santa Hiltruda , verge
 • 4 maig » Sant Joan Hougthon , sacerdot i m√ɬ†rtir
 • 4 maig » Sant Paul√ɬ≠ , m√ɬ†rtir
 • 4 maig » Santa Pel√ɬ†gia , verge i m√ɬ†rtir
 • 4 maig » Sant Porfiri , prevere i m√ɬ†rtir
 • 4 maig » Sant Ricard Reynolds , sacerdot i m√ɬ†rtir
 • 4 maig » Sant Robert Lawrence , sacerdot i m√ɬ†rtir
 • 4 maig » Sant Sacerdot , bisbe
 • 4 maig » Sant Silv√ɬ† , bisbe i m√ɬ†rtir
 • 4 maig » Sant Veneri , bisbe
 • 5 maig » Sant √ɬÄngel , prevere i m√ɬ†rtir
 • 5 maig » Sant Crescenciana , m√ɬ†rtir
 • 5 maig » Sant Eulogi , bisbe
 • 5 maig » Sant Eutimi , diaca i m√ɬ†rtir
 • 5 maig » Sant Gerunci , bisbe
 • 5 maig » Sant Hilari , bisbe
 • 5 maig » Santa Irene , m√ɬ†rtir
 • 5 maig » Sant Ireneu , m√ɬ†rtir
 • 5 maig » Sant Jovini√ɬ† , lector i m√ɬ†rtir
 • 5 maig » Santa Judit , matrona i reclosa
 • 5 maig » Sant Mauront , abat
 • 5 maig » Sant M√ɬ†xim , bisbe
 • 5 maig » Sant Nicet , bisbe
 • 5 maig » Sant Nunci Sulprizio , beat
 • 5 maig » Sant Pelegr√ɬ≠ , m√ɬ†rtir
 • 5 maig » Sant Sacerdot , bisbe
 • 5 maig » Sant Silv√ɬ† , m√ɬ†rtir
 • 5 maig » Sant Teodor , bisbe
 • 6 maig » Santa Beneta , verge
 • 6 maig » Sant Eadbert , bisbe
 • 6 maig » Sant Evodi , bisbe i m√ɬ†rtir
 • 6 maig » Santa Heliodor , m√ɬ†rtir
 • 6 maig » Santa Judit , m√ɬ†rtir
 • 6 maig » Sant Lluci , bisbe
 • 6 maig » Sant Petronac , abat
 • 6 maig » Sant Prot√ɬ≤genes , bisbe
 • 6 maig » Sant Teodot , bisbe
 • 6 maig » Sant Venust , m√ɬ†rtir
 • 7 maig » Sant Agust√ɬ≠ , m√ɬ†rtir
 • 7 maig » Sant August , màrtir
 • 7 maig » Sant Ceneric , monjo
 • 7 maig » Santa Dom√ɬ≠lia , verge
 • 7 maig » Santa Eufrosina , verge i m√ɬ†rtir
 • 7 maig » Sant Flavi , m√ɬ†rtir
 • 7 maig » Sant Gioralt , m√ɬ†rtir
 • 7 maig » Sant Joan , bisbe
 • 7 maig » Sant Juvenal , m√ɬ†rtir
 • 7 maig » Santa Maria , verge
 • 7 maig » Santa Mast√ɬ≠dia , verge
 • 7 maig » Sant Pere , bisbe
 • 7 maig » Sant Quadrat , m√ɬ†rtir
 • 7 maig » Santa Teodora , verge i m√ɬ†rtir
 • 8 maig » Sant Acaci
 • 8 maig » Sant Acat
 • 8 maig » Sant Agabi , m√ɬ†rtir
 • 8 maig » Sant Agati , m√ɬ†rtir
 • 8 maig » Sant Benet II , papa
 • 8 maig » Sant Bonifaci IV , papa
 • 8 maig » Sant Desideri , bisbe
 • 8 maig » Sant Dion√ɬ≠s , bisbe
 • 8 maig » Sant Eladi , bisbe
 • 8 maig » Santa Elvira , beata v√ɬ≠dua i m√ɬ†rtir
 • 8 maig » Sant Heladi , bisbe
 • 8 maig » Santa Iduberga , v√ɬ≠dua i m√ɬ†rtir
 • 8 maig » Sant Pere , bisbe
 • 8 maig » Sant Quinibert , monjo
 • 8 maig » Sant V√ɬ≠ctor , m√ɬ†rtir
 • 8 maig » Sant Wir , bisbe
 • 9 maig » Sant Beat , confessor
 • 9 maig » Sant Geronci , bisbe
 • 9 maig » Sant Hermes
 • 9 maig » Sant Nicolau , bisbe i cardenal
 • 9 maig » Sant Pacomi , abat
 • 9 maig » Sant Timoteu , bisbe i m√ɬ†rtir
 • 9 maig » Sant Wilfred , beat bisbe
 • 10 maig » Sant Alfiu , m√ɬ†rtir
 • 10 maig » Sant Anton√ɬ≠ , bisbe
 • 10 maig » Santa Beatriu , verge (beata)
 • 10 maig » Santa Blanda , m√ɬ†rtir
 • 10 maig » Sant Calefodi , prevere i m√ɬ†rtir
 • 10 maig » Sant Calepod√ɬ≠ , prevere i m√ɬ†rtir
 • 10 maig » Sant Catald , bisbe
 • 10 maig » Sant Cels , nen i m√ɬ†rtir
 • 10 maig » Sant Cirini , m√ɬ†rtir
 • 10 maig » Sant Comgall , abat
 • 10 maig » Sant Congal , abat
 • 10 maig » Sant Consol , m√ɬ†rtir
 • 10 maig » Sant Diosc√ɬ≤rides , m√ɬ†rtir
 • 10 maig » Sant F√ɬ®lix , m√ɬ†rtir
 • 10 maig » Sant Filadelf , m√ɬ†rtir
 • 10 maig » Sant Gordi√ɬ† , m√ɬ†rtir
 • 10 maig » Sant Joan d'Avila, prevere
 • 10 maig » Sant Job , profeta
 • 10 maig » Sant Nazari , m√ɬ†rtir
 • 10 maig » Sant Palmaci , c√ɬ≤nsol i m√ɬ†rtir
 • 10 maig » Sant Pudens , senador
 • 10 maig » Sant Quart , m√ɬ†rtir
 • 10 maig » Sant Simplici , senador i m√ɬ†rtir
 • 11 maig » Sant Anastasi , m√ɬ†rtir
 • 11 maig » Sant Antem , prevere i m√ɬ†rtir
 • 11 maig » Sant Bas , m√ɬ†rtir
 • 11 maig » Sant Diocleci , m√ɬ†rtir
 • 11 maig » Sant Eudald , m√ɬ†rtir
 • 11 maig » Sant Eveli , m√ɬ†rtir
 • 11 maig » Sant Fabi , m√ɬ†rtir
 • 11 maig » Santa Felisa , m√ɬ†rtir
 • 11 maig » Sant Florenci , m√ɬ†rtir
 • 11 maig » Sant Francesc de Jeroni
 • 11 maig » Sant Gangulf , m√ɬ†rtir
 • 11 maig » Sant Guiu , beat
 • 11 maig » Sant Il√ā¬∑luminat , monjo
 • 11 maig » Sant Maiol de Cluny, abat
 • 11 maig » Sant Mamert , bisbe
 • 11 maig » Sant M√ɬ†xim , m√ɬ†rtir
 • 11 maig » Sant Orenci , confessor
 • 11 maig » Sant Pon√É¬ß de Cimiez, bisbe i m√ɬ†rtir
 • 11 maig » Sant Sisini , diaca i m√ɬ†rtir
 • 11 maig » Santa Vivalda , beata verge
 • 12 maig » Sant Aquileu , m√ɬ†rtir
 • 12 maig » Sant Azazael , m√ɬ†rtir
 • 12 maig » Sant Dion√ɬ≠s , confessor
 • 12 maig » Sant Dom√ɬ®nec de la Calzada
 • 12 maig » Santa Domitil√ā¬∑la , verge i m√ɬ†rtir
 • 12 maig » Sant Epifani , bisbe
 • 12 maig » Sant Felip , prevere
 • 12 maig » Santa Fl√ɬ†via Domitil√ā¬∑la , verge i m√ɬ†rtir 7 i
 • 12 maig » Sant Germ√ɬ† , bisbe
 • 12 maig » Sant Modoald , bisbe
 • 12 maig » Sant Nereu , m√ɬ†rtir
 • 12 maig » Sant Pancra√É¬ß , m√ɬ†rtir
 • 12 maig » Sant Remigi , monjo
 • 13 maig » Sant Andreu Hubert Fournet
 • 13 maig » Sant Glic√ɬ®ria , m√ɬ†rtir
 • 13 maig » Sant Joan Silencier , bisbe
 • 13 maig » Sant Muci , prevere i m√ɬ†rtir
 • 13 maig » Santa Paci√ɬ©ncia , v√ɬ≠dua
 • 13 maig » Sant Servaci , bisbe
 • 14 maig » Mare de Deu de l' Alba
 • 14 maig » Sant Bonifaci , bisbe
 • 14 maig » Sant Bonifaci , m√ɬ†rtir
 • 14 maig » Santa Cora , verge i m√ɬ†rtir
 • 14 maig » Santa Corina , verge i m√ɬ†rtir
 • 14 maig » Sant Corona , m√ɬ†rtir
 • 14 maig » Santa Enedina , m√ɬ†rtir
 • 14 maig » Sant Erembert , bisbe
 • 14 maig » Sant Francesc de Fabudano , beat
 • 14 maig » Santa Gemma Galgani, verge
 • 14 maig » Santa Henedina , verge i m√ɬ†rtir
 • 14 maig » Sant Henedma , m√ɬ†rtir
 • 14 maig » Santa Justa , m√ɬ†rtir
 • 14 maig » Santa Justina , m√ɬ†rtir
 • 14 maig » Santa Maria Dominica Mazzarello , verge
 • 14 maig » Sant Matias , ap√ɬ≤stol
 • 14 maig » Sant Miquel Garicoïts, prevere
 • 14 maig » Sant Pon√É¬ß , m√ɬ†rtir
 • 14 maig » Sant V√ɬ≠ctor , m√ɬ†rtir
 • 15 maig » Sant Alfred , rei i m√ɬ†rtir
 • 15 maig » Sant Andreu , m√ɬ†rtir
 • 15 maig » Sant Aquiles , bisbe
 • 15 maig » Sant Benvingut de Recanati , beat
 • 15 maig » Sant Cassius , màrtir
 • 15 maig » Sant Cecili , bisbe
 • 15 maig » Santa Dimpna , verge i m√ɬ†rtir
 • 15 maig » Santa Dion√ɬ≠sia , m√ɬ†rtir
 • 15 maig » Sant Esiqui , bisbe
 • 15 maig » Sant Eufrasi , bisbe
 • 15 maig » Sant Franc , monjo
 • 15 maig » Sant Huc , abat
 • 15 maig » Sant Indeleci , bisbe
 • 15 maig » Sant Isidor , m√ɬ†rtir
 • 15 maig » Sant Isidre , llaurador i confessor
 • 15 maig » Sant Manc√ɬ≠ , m√ɬ†rtir
 • 15 maig » Sant M√ɬ†xim , m√ɬ†rtir
 • 15 maig » Sant Pau , m√ɬ†rtir
 • 15 maig » Sant Pere , m√ɬ†rtir
 • 15 maig » Sant Segon , bisbe
 • 15 maig » Sant Simplici , bisbe i m√ɬ†rttir
 • 15 maig » Sant Tesifon , bisbe
 • 15 maig » Sant Torcuat , bisbe
 • 15 maig » Sant Victor√ɬ≠ , m√ɬ†rtir
 • 16 maig » Sant Abda , m√ɬ†rtir
 • 16 maig » Sant Adam , beat
 • 16 maig » Sant Albert , m√ɬ†rtir
 • 16 maig » Sant Andreu B√ɬ≥bola, m√ɬ†rtir
 • 16 maig » Sant Aquili , m√ɬ†rtir
 • 16 maig » Sant Audes , bisbe i m√ɬ†rtir
 • 16 maig » Sant Brend√ɬ† , abat
 • 16 maig » Sant D√ɬ≤mnol , bisbe
 • 16 maig » Sant F√ɬ®lix , m√ɬ†rtir
 • 16 maig » Sant Fidol , m√ɬ†rtir
 • 16 maig » Sant Genandi , m√ɬ†rtir
 • 16 maig » Sant Gil de Santarem , religi√ɬ≥s
 • 16 maig » Sant Honorat , bisbe
 • 16 maig » Sant Iban , llaurador
 • 16 maig » Sant Joan Nepomuc√ɬ® , prevere i m√ɬ†rtir
 • 16 maig » Santa M√ɬ†xima , verge
 • 16 maig » Sant Pelegr√ɬ≠ , bisbe i m√ɬ†rtir
 • 16 maig » Sant Peregr√ɬ≠
 • 16 maig » Sant Possidi , bisbe
 • 16 maig » Sant Sim√ɬ≥ Stock , religi√ɬ≥s
 • 16 maig » Sant Ubald , bisbe
 • 16 maig » Sant Victori√ɬ† , m√ɬ†rtir
 • 17 maig » Sant Adri√ɬ≥ , m√ɬ†rtir
 • 17 maig » Sant Aquili , m√ɬ†rtir
 • 17 maig » Santa Bas√ɬ≠lia , m√ɬ†rtir
 • 17 maig » Sant Galceran
 • 17 maig » Sant Heradi , m√ɬ†rtir
 • 17 maig » Sant Pasqual Bailon, religi√ɬ≥s
 • 17 maig » Sant Pau , m√ɬ†rtir
 • 17 maig » Santa Restituta , verge i m√ɬ†rtir
 • 17 maig » Santa Rosalina , cartoxaina
 • 17 maig » Sant Solocon , soldat i m√ɬ†rtir
 • 17 maig » Sant Trope√É¬ß , m√ɬ†rtir
 • 17 maig » Sant V√ɬ≠ctor , m√ɬ†rtir
 • 18 maig » Sant Agust√ɬ≠ de Cantorbery, bisbe
 • 18 maig » Sant Alexandra , verge i m√ɬ†rtir
 • 18 maig » Sant Cl√ɬ†udia , verge i m√ɬ†rtir
 • 18 maig » Sant Di√ɬ≤scor , lector i m√ɬ†rtir
 • 18 maig » Sant Eric , rei i m√ɬ†rtir
 • 18 maig » Santa Eufr√ɬ†sia , verge i m√ɬ†rtir
 • 18 maig » Santa Faina , verge i m√ɬ†rtir
 • 18 maig » Sant F√ɬ®lix , bisbe i m√ɬ†rtir
 • 18 maig » Sant F√ɬ®lix de Cantal√ɬ≠cio , religi√ɬ≥s
 • 18 maig » Santa Matrona , verge i m√ɬ†rtir
 • 18 maig » Sant Merl√ɬ≠
 • 18 maig » Sant Potami√ɬ≥ , bisbe i m√ɬ†rtir
 • 18 maig » Sant Pr√ɬ≤sper , bisbe
 • 18 maig » Santa Rafaela Maria del Sagrat Cor de Jes√ɬļs (Rafaela Porras) , verge
 • 18 maig » Sant Remigi , bisbe
 • 18 maig » Santa Tecusa , verge i m√ɬ†rtir
 • 18 maig » Sant Teodot , m√ɬ†rtir
 • 18 maig » Sant Venanci , m√ɬ†rtir
 • 19 maig » Sant Adolf , bisbe
 • 19 maig » Sant Agripa , m√ɬ†rtir
 • 19 maig » Sant Cal√ɬ≤cer , m√ɬ†rtir
 • 19 maig » Sant Celest√ɬ≠ V , papa
 • 19 maig » Santa Cir√ɬ≠aca , verge i m√ɬ†rtir
 • 19 maig » Sant Dunstan , bisbe
 • 19 maig » Sant Filoter , m√ɬ†rtir
 • 19 maig » Sant √ɬŹu o Iv√ɬ≥ , prevere
 • 19 maig » Sant Parteni , m√ɬ†rtir
 • 19 maig » Sant Pere Celest√ɬ≠, papa
 • 19 maig » Santa Pudenciana , verge
 • 19 maig » Sant Quint , m√ɬ†rtir
 • 20 maig » Sant Alexandre , m√ɬ†rtir
 • 20 maig » Sant Anastasi , bisbe
 • 20 maig » Sant √ɬÄquila , m√ɬ†rtir
 • 20 maig » Sant Asteri , m√ɬ†rtir
 • 20 maig » Sant Austregisil , bisbe
 • 20 maig » Santa Bas√ɬ≠lia , verge i m√ɬ†rtir
 • 20 maig » Santa Basilissa , verge
 • 20 maig » Sant Baudili , m√ɬ†rtir
 • 20 maig » Sant Bernard√ɬ≠ de Siena , confessor
 • 20 maig » Sant Con√ɬ≥ , m√ɬ†rtir
 • 20 maig » Sant Orland , m√ɬ†rtir
 • 20 maig » Santa Plautil√ā¬∑la , verge
 • 20 maig » Sant Taleleu , m√ɬ†rtir
 • 20 maig » Sant Teodor , bisbe
 • 21 maig » Sant Ant√ɬ≠oc , tribu i m√ɬ†rtir
 • 21 maig » Sant Carles Eugeni de Mazenod, bisbe i beat
 • 21 maig » Sant Crisp√ɬ≥ de Viterbo, beat
 • 21 maig » Sant Donat , m√ɬ†rtir
 • 21 maig » Sant Eugeni de Mazenod , bisbe
 • 21 maig » Sant Eutiqui , diaca i m√ɬ†rtir
 • 21 maig » Santa Gisela
 • 21 maig » Sant Goderic , m√ɬ†rtir
 • 21 maig » Sant Hospici , monjo
 • 21 maig » Santa Idoberga , v√ɬ≠dua
 • 21 maig » Santa Joana Antida Thomret , verge
 • 21 maig » Sant Nic√ɬ≤strat , trib√ɬļ i m√ɬ†rtir
 • 21 maig » Sant Polieucte , m√ɬ†rtir
 • 21 maig » Sant P√ɬ≥lius , m√ɬ†rtir
 • 21 maig » Sant Secund√ɬ≠ , m√ɬ†rtir
 • 21 maig » Sant Segon , prevere i m√ɬ†rtir
 • 21 maig » Sant Sinesi , m√ɬ†rtir
 • 21 maig » Sant Teopomp , m√ɬ†rtir
 • 21 maig » Sant Timoteu , m√ɬ†rtir
 • 21 maig » Sant Valent , bisbe m√ɬ†rtir
 • 21 maig » Sant Victori , m√ɬ†rtir
 • 22 maig » Sant At√ɬ≥ , bisbe
 • 22 maig » Sant Basilisc , m√ɬ†rtir
 • 22 maig » Sant Cast , m√ɬ†rtir
 • 22 maig » Sant Emili , m√ɬ†rtir
 • 22 maig » Sant Faust√ɬ≠
 • 22 maig » Sant Fulc , confessor
 • 22 maig » Santa Helena , verge
 • 22 maig » Santa Humiliana de Cerchis , beata v√ɬ≠dua
 • 22 maig » Santa Humilitat , abadessa
 • 22 maig » Santa Joaquima de Vedruna , v√ɬ≠dua Mas, fundadora
 • 22 maig » Sant J√ɬļlia , verge i m√ɬ†rtir
 • 22 maig » Sant Marci√ɬ† , bisbe
 • 22 maig » Sant Melqu√ɬ≠sidec , sacerdot i rei
 • 22 maig » Santa Quisilinda , beata verge
 • 22 maig » Santa Quitèria , verge i màrtir
 • 22 maig » Santa Rita de C√ɬ†sia , v√ɬ≠dua
 • 22 maig » Sant Rom√ɬ† , abat
 • 22 maig » Sant Timoteu , m√ɬ†rtir
 • 22 maig » Sant Venust , m√ɬ†rtir
 • 23 maig » Sant Basileu , m√ɬ†rtir
 • 23 maig » Sant Desideri , bisbe i m√ɬ†rtir
 • 23 maig » Sant Desideri de Vienne , bisbe i m√ɬ†rtir
 • 23 maig » Sant Epitaci , bisbe i m√ɬ†rtir
 • 23 maig » Sant Eufebi , bisbe
 • 23 maig » Sant Eutiqui , monjo
 • 23 maig » Sant Florenci , monjo
 • 23 maig » Sant Guibert , monjo
 • 23 maig » Sant Joan Bautista de Rossi, prevere
 • 23 maig » Sant Juli√ɬ† , m√ɬ†rtir
 • 23 maig » Sant Lluci , m√ɬ†rtir
 • 23 maig » Sant Mercurial , bisbe
 • 23 maig » Sant Quinci√ɬ† , m√ɬ†rtir
 • 24 maig » Sant Afra , m√ɬ†rtir
 • 24 maig » Sant Aldemar , abat
 • 24 maig » Sant Benet , monjo
 • 24 maig » Sant Deocles , m√ɬ†rtir
 • 24 maig » Sant Donaci√ɬ† , m√ɬ†rtir
 • 24 maig » Sant Ester , reina
 • 24 maig » Sant F√ɬ®lix , m√ɬ†rtir
 • 24 maig » Sant Hildebert , bisbe
 • 24 maig » Sant Joan de Prado, prevere i m√ɬ†rtir
 • 24 maig » Sant M√ɬ†nahem , doctor i profeta
 • 24 maig » Santa Marciana , màrtir
 • 24 maig » Sant Mardoqueu
 • 24 maig » Sant Meleci , duc i m√ɬ†rtir
 • 24 maig » Santa Pal√ā¬∑ladia , m√ɬ†rtir
 • 24 maig » Sant Robusti√ɬ† , m√ɬ†rtir
 • 24 maig » Sant Rogaci√ɬ† , m√ɬ†rtir
 • 24 maig » Sant Sevili , m√ɬ†rtir
 • 24 maig » Sant Silv√ɬ† , m√ɬ†rtir
 • 24 maig » Santa Susagna , m√ɬ†rtir
 • 24 maig » Sant Vicen√É¬ß , m√ɬ†rtir
 • 24 maig » Sant Vicen√É¬ß , prevere
 • 24 maig » Sant Zoel , m√ɬ†rtir
 • 25 maig » Sant Aldelm , bisbe
 • 25 maig » Sant Beda el Venerable , prevere i Dr.de l√ʬĬôEsgl√ɬ©sia
 • 25 maig » Sant Dion√ɬ≠s , bisbe
 • 25 maig » Sant Genadi , bisbe
 • 25 maig » Sant Gerunci , bisbe i m√ɬ†rtir
 • 25 maig » Sant Gregori VII , papa
 • 25 maig » Sant Joana Val√ɬ®sia , reina
 • 25 maig » Sant Lle√ɬ≥ , confessor
 • 25 maig » Sant Luc√ɬ≠fer , bisbe
 • 25 maig » Santa Magdalena Sofia Barat, verge
 • 25 maig » Santa Maria Jacoba
 • 25 maig » Santa Maria Magdalena de Pazzi
 • 25 maig » Sant Pas√ɬ≠crates , m√ɬ†rtir
 • 25 maig » Sant Urb√ɬ† I , papa i m√ɬ†rtir
 • 25 maig » Sant Valenci , m√ɬ†rtir
 • 25 maig » Santa Vicenta M√ā¬™. L√ɬ≤pez i Vicu√ɬĪa , fundadora
 • 25 maig » Sant Zenobi , bisbe
 • 26 maig » Sant Berenguer , monjo
 • 26 maig » Sant Cici , m√ɬ†rtir
 • 26 maig » Sant Dami√ɬ† , confessor
 • 26 maig » Sant Eleuteri , papa i m√ɬ†rtir
 • 26 maig » Sant Felic√ɬ≠ssim , m√ɬ†rtir
 • 26 maig » Sant Felip Neri, fundador
 • 26 maig » Sant Fugaci , confessor
 • 26 maig » Sant God√ɬ≥ , monjo
 • 26 maig » Sant Heracli , m√ɬ†rtir
 • 26 maig » Sant Juanari , monjo
 • 26 maig » Santa Maria Anna Jes√ɬļs de Paredes , verge
 • 26 maig » Santa Marianna de Jes√ɬļs Paredes Flores , verge
 • 26 maig » Sant Paul√ɬ≠ , m√ɬ†rtir
 • 26 maig » Sant Prisc , m√ɬ†rtir
 • 26 maig » Sant Quadrat , confessor, deixeble dels Ap√ɬ≤stols
 • 26 maig » Sant Quadrat , m√ɬ†rtir
 • 26 maig » Sant Simitri , prevere i m√ɬ†rtir
 • 26 maig » Sant Teomedes , m√ɬ†rtir
 • 26 maig » Sant Zacarias , bisbe i m√ɬ†rtir
 • 27 maig » Sant Bru , bisbe
 • 27 maig » Sant Eutropi , bisbe
 • 27 maig » Sant Hildebert , bisbe
 • 27 maig » Sant Joan I , papa i m√ɬ†rtir 18 i
 • 27 maig » Sant Juli , m√ɬ†rtir
 • 27 maig » Sant Pelegr√ɬ≠ de Falerone, beat
 • 27 maig » Sant Ranulf , m√ɬ†rtir
 • 27 maig » Santa Restituta , verge i m√ɬ†rtir
 • 28 maig » Sant Bernat de Menton , prevere
 • 28 maig » Sant Caraun , m√ɬ†rtir
 • 28 maig » Sant Cesan , prevere i m√ɬ†rtir
 • 28 maig » Sant Crescent , m√ɬ†rtir
 • 28 maig » Sant Diosc√ɬ≤rides , m√ɬ†rtir
 • 28 maig » Sant Eladi , m√ɬ†rtir
 • 28 maig » Sant Emili , m√ɬ†rtir
 • 28 maig » Sant F√ɬ®lix , m√ɬ†rtir
 • 28 maig » Sant Germ√ɬ† , bisbe
 • 28 maig » Sant Guillem , duc
 • 28 maig » Sant Heladi , m√ɬ†rtir
 • 28 maig » Sant Helic√ɬ≥ , m√ɬ†rtir
 • 28 maig » Sant Lanfranc , beat bisbe
 • 28 maig » Sant Lluci√ɬ† , m√ɬ†rtir
 • 28 maig » Sant Pau , m√ɬ†rtir
 • 28 maig » Sant Pr√ɬ≠am , m√ɬ†rtir
 • 28 maig » Sant Senador , bisbe
 • 29 maig » Sant Ademar , prevere i m√ɬ†rtir
 • 29 maig » Sant Alexandre , m√ɬ†rtir
 • 29 maig » Santa Bona de Pisa
 • 29 maig » Sant Eleuteri , confessor
 • 29 maig » Sant Just , bisbe d'Urgell
 • 29 maig » Sant M√ɬ†rtir , m√ɬ†rtir
 • 29 maig » Sant Maxim , bisbe
 • 29 maig » Sant Maxim√ɬ≠ , bisbe
 • 29 maig » Sant Pere Sans, beat bisbe i m√ɬ†rtir
 • 29 maig » Sant Restitut , m√ɬ†rtir
 • 29 maig » Sant Sisini , m√ɬ†rtir
 • 29 maig » Santa Teod√ɬ≥sia , m√ɬ†rtir
 • 30 maig » Sant Anastasi , bisbe
 • 30 maig » Sant Basili , confessor
 • 30 maig » Sant Cr√ɬ≠spul , m√ɬ†rtir
 • 30 maig » Sant Em√ɬ≠lia
 • 30 maig » Santa Emm√ɬ®lia , matrona
 • 30 maig » Santa Estella
 • 30 maig » Sant Exuperanci , bisbe
 • 30 maig » Sant Ferran III , rei
 • 30 maig » Sant Gab√ɬ≠ , m√ɬ†rtir
 • 30 maig » Santa Joana d'Arc , verge
 • 30 maig » Sant Llu√ɬ≠s de Kirby , sacerdot i m√ɬ†rtir
 • 30 maig » Sant Palat√ɬ≠ , m√ɬ†rtir
 • 30 maig » Sant Sic , m√ɬ†rtir
 • 30 maig » Sant Ubert
 • 30 maig » Sant Urbic , abat
 • 31 maig » Santa Am√ɬ®lis , verge
 • 31 maig » Sant Avel√ɬ≠ , confessor
 • 31 maig » Santa Avelina , abadessa
 • 31 maig » Sant Canci , m√ɬ†rtir
 • 31 maig » Sant Canci√ɬ† , m√ɬ†rtir
 • 31 maig » Sant Cancianil√ā¬∑la , m√ɬ†rtir
 • 31 maig » Sant Crescenci√ɬ† , m√ɬ†rtir
 • 31 maig » Felisa de Nicona, beat
 • 31 maig » Sant Hermies , soldat i m√ɬ†rtir
 • 31 maig » Sant Justuri , m√ɬ†rtir
 • 31 maig » Sant Lupic√ɬ≠ , bisbe
 • 31 maig » Sant Pascasi , diaca
 • 31 maig » Santa Petronella , verge
 • 31 maig » Sant Protus , m√ɬ†rtir
 • 31 maig » Sant Wilmar , m√ɬ†rtir