AVUI

29 de maig 2024, dimecres
setmana 22, dia de l'any 150
Sants del dia:
 • Sant Anastasi
 • Sant Basili
 • Sant CrĂ­spul
 • Sant EmĂ­lia
 • Santa Emmèlia
 • Santa Estella
 • Sant Exuperanci
 • Sant Ferran III
 • Sant GabĂ­
 • Santa Joana d'Arc
 • Sant LluĂ­s de Kirby
 • Sant PalatĂ­
 • Sant Sic
 • Sant Ubert
 • Sant Urbic
 • Calendari » maig


  Mes:

  Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre

  Dia:

  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

  506 registres.

 • 1 maig » Sant Aldebrand , bisbe
 • 1 maig » Sant Aniol , subdiaca i mĂ rtir
 • 1 maig » Sant Asaf , bisbe
 • 1 maig » Sant Baruc , profeta
 • 1 maig » Sant Benet , mĂ rtir
 • 1 maig » Sant BlandĂ­ , confessor
 • 1 maig » Santa Florinda , verge i mĂ rtir
 • 1 maig » Santa Grata , vĂ­dua
 • 1 maig » Sant Ignasi de Laconi
 • 1 maig » Sant Jeremias , profeta i mĂ rtir
 • 1 maig » Sant Josep , Obrer
 • 1 maig » Sant Orenci , mĂ rtir
 • 1 maig » Sant Orienci , bisbe
 • 1 maig » Santa PaciĂ©ncia , mĂ rtir
 • 1 maig » Sant PelegrĂ­ dels Servents de Maria
 • 1 maig » Sant Segimon , mĂ rtir
 • 1 maig » Sant Teodard , bisbe
 • 1 maig » Santa Walburga , abadessa
 • 2 maig » Santa Araceli , Mare de DĂ©u
 • 2 maig » Sant Atanasi , bisbe i doctor de l’EsglĂ©sia
 • 2 maig » Sant BertĂ­ , mĂ rtir
 • 2 maig » Sant Boris , rei
 • 2 maig » Sant CelestĂ­ , mĂ rtir
 • 2 maig » Sant CirĂ­ac , mĂ rtir
 • 2 maig » Sant Eugeni , bisbe i mĂ rtir
 • 2 maig » Sant Exuperi , mĂ rtir
 • 2 maig » Sant Fèlix , diaca i mĂ rtir
 • 2 maig » Sant FlamĂ­ , mĂ rtir
 • 2 maig » Santa FlamĂ­nia , verge i mĂ rtir
 • 2 maig » Sant GermĂ  , mĂ rtir
 • 2 maig » Sant Llorenç , bisbe
 • 2 maig » Sant LongĂ­ , bisbe i mĂ rtir
 • 2 maig » Santa Mafalda , princesa
 • 2 maig » Sant Neopol , mĂ rtir
 • 2 maig » Santa Raquel , monja
 • 2 maig » Sant SadurnĂ­ , mĂ rtir
 • 2 maig » Sant Teòdul , mĂ rtir
 • 2 maig » Sant VendimiĂ  , bisbe i mĂ rtir
 • 2 maig » Santa VirgĂ­nia , vĂ­dua
 • 2 maig » Sant Vivald , ermitĂ 
 • 2 maig » Sant Walbert , abat
 • 2 maig » Santa Wiborada , verge
 • 2 maig » Santa Zoe , mĂ rtir
 • 3 maig » Sant Alexandre , mĂ rtir
 • 3 maig » Sant Alexandre , papa i mĂ rtir
 • 3 maig » Sant Ansfrid , bisbe
 • 3 maig » Santa Antonina , verge i mĂ rtir
 • 3 maig » Sant Aufred , bisbe
 • 3 maig » Creu (festa) InvenciĂł
 • 3 maig » Sant Diodor , mĂ rtir
 • 3 maig » Sant EmĂ­lia , monja
 • 3 maig » Sant Evenci , prevere i mĂ rtir
 • 3 maig » Sant Felip , apòstol i mĂ rtir
 • 3 maig » Sant Hugoci , fundador
 • 3 maig » Sant Jaume el Menor, apòstol
 • 3 maig » Sant Juvenal , bisbe
 • 3 maig » Santa Maura , mĂ rtir
 • 3 maig » Sant RodopiĂ  , mĂ rtir
 • 3 maig » Sant Sosteneu , fundador
 • 3 maig » Sant Teòdul , prevere i mĂ rtir
 • 3 maig » Sant Timoteu , mĂ rtir
 • 3 maig » Santa Violeta , verge i mĂ rtir
 • 4 maig » Sant AgustĂ­ Webster, sacerdot i mĂ rtir
 • 4 maig » Santa Antònia , mĂ rtir
 • 4 maig » Santa Caterina , beata verge
 • 4 maig » Sant CirĂ­ac , bisbe i mĂ rtir
 • 4 maig » Sant Curcodom , diaca
 • 4 maig » Sant FloriĂ  , mĂ rtir
 • 4 maig » Sant Godeard , bisbe
 • 4 maig » Sant Gotard , bisbe
 • 4 maig » Santa Hiltruda , verge
 • 4 maig » Sant Joan Hougthon , sacerdot i mĂ rtir
 • 4 maig » Sant PaulĂ­ , mĂ rtir
 • 4 maig » Santa PelĂ gia , verge i mĂ rtir
 • 4 maig » Sant Porfiri , prevere i mĂ rtir
 • 4 maig » Sant Ricard Reynolds , sacerdot i mĂ rtir
 • 4 maig » Sant Robert Lawrence , sacerdot i mĂ rtir
 • 4 maig » Sant Sacerdot , bisbe
 • 4 maig » Sant SilvĂ  , bisbe i mĂ rtir
 • 4 maig » Sant Veneri , bisbe
 • 5 maig » Sant Ă€ngel , prevere i mĂ rtir
 • 5 maig » Sant Crescenciana , mĂ rtir
 • 5 maig » Sant Eulogi , bisbe
 • 5 maig » Sant Eutimi , diaca i mĂ rtir
 • 5 maig » Sant Gerunci , bisbe
 • 5 maig » Sant Hilari , bisbe
 • 5 maig » Santa Irene , mĂ rtir
 • 5 maig » Sant Ireneu , mĂ rtir
 • 5 maig » Sant JoviniĂ  , lector i mĂ rtir
 • 5 maig » Santa Judit , matrona i reclosa
 • 5 maig » Sant Mauront , abat
 • 5 maig » Sant MĂ xim , bisbe
 • 5 maig » Sant Nicet , bisbe
 • 5 maig » Sant Nunci Sulprizio , beat
 • 5 maig » Sant PelegrĂ­ , mĂ rtir
 • 5 maig » Sant Sacerdot , bisbe
 • 5 maig » Sant SilvĂ  , mĂ rtir
 • 5 maig » Sant Teodor , bisbe
 • 6 maig » Santa Beneta , verge
 • 6 maig » Sant Eadbert , bisbe
 • 6 maig » Sant Evodi , bisbe i mĂ rtir
 • 6 maig » Santa Heliodor , mĂ rtir
 • 6 maig » Santa Judit , mĂ rtir
 • 6 maig » Sant Lluci , bisbe
 • 6 maig » Sant Petronac , abat
 • 6 maig » Sant Protògenes , bisbe
 • 6 maig » Sant Teodot , bisbe
 • 6 maig » Sant Venust , mĂ rtir
 • 7 maig » Sant AgustĂ­ , mĂ rtir
 • 7 maig » Sant August , màrtir
 • 7 maig » Sant Ceneric , monjo
 • 7 maig » Santa DomĂ­lia , verge
 • 7 maig » Santa Eufrosina , verge i mĂ rtir
 • 7 maig » Sant Flavi , mĂ rtir
 • 7 maig » Sant Gioralt , mĂ rtir
 • 7 maig » Sant Joan , bisbe
 • 7 maig » Sant Juvenal , mĂ rtir
 • 7 maig » Santa Maria , verge
 • 7 maig » Santa MastĂ­dia , verge
 • 7 maig » Sant Pere , bisbe
 • 7 maig » Sant Quadrat , mĂ rtir
 • 7 maig » Santa Teodora , verge i mĂ rtir
 • 8 maig » Sant Acaci
 • 8 maig » Sant Acat
 • 8 maig » Sant Agabi , mĂ rtir
 • 8 maig » Sant Agati , mĂ rtir
 • 8 maig » Sant Benet II , papa
 • 8 maig » Sant Bonifaci IV , papa
 • 8 maig » Sant Desideri , bisbe
 • 8 maig » Sant DionĂ­s , bisbe
 • 8 maig » Sant Eladi , bisbe
 • 8 maig » Santa Elvira , beata vĂ­dua i mĂ rtir
 • 8 maig » Sant Heladi , bisbe
 • 8 maig » Santa Iduberga , vĂ­dua i mĂ rtir
 • 8 maig » Sant Pere , bisbe
 • 8 maig » Sant Quinibert , monjo
 • 8 maig » Sant VĂ­ctor , mĂ rtir
 • 8 maig » Sant Wir , bisbe
 • 9 maig » Sant Beat , confessor
 • 9 maig » Sant Geronci , bisbe
 • 9 maig » Sant Hermes
 • 9 maig » Sant Nicolau , bisbe i cardenal
 • 9 maig » Sant Pacomi , abat
 • 9 maig » Sant Timoteu , bisbe i mĂ rtir
 • 9 maig » Sant Wilfred , beat bisbe
 • 10 maig » Sant Alfiu , mĂ rtir
 • 10 maig » Sant AntonĂ­ , bisbe
 • 10 maig » Santa Beatriu , verge (beata)
 • 10 maig » Santa Blanda , mĂ rtir
 • 10 maig » Sant Calefodi , prevere i mĂ rtir
 • 10 maig » Sant CalepodĂ­ , prevere i mĂ rtir
 • 10 maig » Sant Catald , bisbe
 • 10 maig » Sant Cels , nen i mĂ rtir
 • 10 maig » Sant Cirini , mĂ rtir
 • 10 maig » Sant Comgall , abat
 • 10 maig » Sant Congal , abat
 • 10 maig » Sant Consol , mĂ rtir
 • 10 maig » Sant Dioscòrides , mĂ rtir
 • 10 maig » Sant Fèlix , mĂ rtir
 • 10 maig » Sant Filadelf , mĂ rtir
 • 10 maig » Sant GordiĂ  , mĂ rtir
 • 10 maig » Sant Joan d'Avila, prevere
 • 10 maig » Sant Job , profeta
 • 10 maig » Sant Nazari , mĂ rtir
 • 10 maig » Sant Palmaci , cònsol i mĂ rtir
 • 10 maig » Sant Pudens , senador
 • 10 maig » Sant Quart , mĂ rtir
 • 10 maig » Sant Simplici , senador i mĂ rtir
 • 11 maig » Sant Anastasi , mĂ rtir
 • 11 maig » Sant Antem , prevere i mĂ rtir
 • 11 maig » Sant Bas , mĂ rtir
 • 11 maig » Sant Diocleci , mĂ rtir
 • 11 maig » Sant Eudald , mĂ rtir
 • 11 maig » Sant Eveli , mĂ rtir
 • 11 maig » Sant Fabi , mĂ rtir
 • 11 maig » Santa Felisa , mĂ rtir
 • 11 maig » Sant Florenci , mĂ rtir
 • 11 maig » Sant Francesc de Jeroni
 • 11 maig » Sant Gangulf , mĂ rtir
 • 11 maig » Sant Guiu , beat
 • 11 maig » Sant Il·luminat , monjo
 • 11 maig » Sant Maiol de Cluny, abat
 • 11 maig » Sant Mamert , bisbe
 • 11 maig » Sant MĂ xim , mĂ rtir
 • 11 maig » Sant Orenci , confessor
 • 11 maig » Sant Ponç de Cimiez, bisbe i mĂ rtir
 • 11 maig » Sant Sisini , diaca i mĂ rtir
 • 11 maig » Santa Vivalda , beata verge
 • 12 maig » Sant Aquileu , mĂ rtir
 • 12 maig » Sant Azazael , mĂ rtir
 • 12 maig » Sant DionĂ­s , confessor
 • 12 maig » Sant Domènec de la Calzada
 • 12 maig » Santa Domitil·la , verge i mĂ rtir
 • 12 maig » Sant Epifani , bisbe
 • 12 maig » Sant Felip , prevere
 • 12 maig » Santa FlĂ via Domitil·la , verge i mĂ rtir 7 i
 • 12 maig » Sant GermĂ  , bisbe
 • 12 maig » Sant Modoald , bisbe
 • 12 maig » Sant Nereu , mĂ rtir
 • 12 maig » Sant Pancraç , mĂ rtir
 • 12 maig » Sant Remigi , monjo
 • 13 maig » Sant Andreu Hubert Fournet
 • 13 maig » Sant Glicèria , mĂ rtir
 • 13 maig » Sant Joan Silencier , bisbe
 • 13 maig » Sant Muci , prevere i mĂ rtir
 • 13 maig » Santa PaciĂ©ncia , vĂ­dua
 • 13 maig » Sant Servaci , bisbe
 • 14 maig » Mare de Deu de l' Alba
 • 14 maig » Sant Bonifaci , bisbe
 • 14 maig » Sant Bonifaci , mĂ rtir
 • 14 maig » Santa Cora , verge i mĂ rtir
 • 14 maig » Santa Corina , verge i mĂ rtir
 • 14 maig » Sant Corona , mĂ rtir
 • 14 maig » Santa Enedina , mĂ rtir
 • 14 maig » Sant Erembert , bisbe
 • 14 maig » Sant Francesc de Fabudano , beat
 • 14 maig » Santa Gemma Galgani, verge
 • 14 maig » Santa Henedina , verge i mĂ rtir
 • 14 maig » Sant Henedma , mĂ rtir
 • 14 maig » Santa Justa , mĂ rtir
 • 14 maig » Santa Justina , mĂ rtir
 • 14 maig » Santa Maria Dominica Mazzarello , verge
 • 14 maig » Sant Matias , apòstol
 • 14 maig » Sant Miquel Garicoïts, prevere
 • 14 maig » Sant Ponç , mĂ rtir
 • 14 maig » Sant VĂ­ctor , mĂ rtir
 • 15 maig » Sant Alfred , rei i mĂ rtir
 • 15 maig » Sant Andreu , mĂ rtir
 • 15 maig » Sant Aquiles , bisbe
 • 15 maig » Sant Benvingut de Recanati , beat
 • 15 maig » Sant Cassius , màrtir
 • 15 maig » Sant Cecili , bisbe
 • 15 maig » Santa Dimpna , verge i mĂ rtir
 • 15 maig » Santa DionĂ­sia , mĂ rtir
 • 15 maig » Sant Esiqui , bisbe
 • 15 maig » Sant Eufrasi , bisbe
 • 15 maig » Sant Franc , monjo
 • 15 maig » Sant Huc , abat
 • 15 maig » Sant Indeleci , bisbe
 • 15 maig » Sant Isidor , mĂ rtir
 • 15 maig » Sant Isidre , llaurador i confessor
 • 15 maig » Sant MancĂ­ , mĂ rtir
 • 15 maig » Sant MĂ xim , mĂ rtir
 • 15 maig » Sant Pau , mĂ rtir
 • 15 maig » Sant Pere , mĂ rtir
 • 15 maig » Sant Segon , bisbe
 • 15 maig » Sant Simplici , bisbe i mĂ rttir
 • 15 maig » Sant Tesifon , bisbe
 • 15 maig » Sant Torcuat , bisbe
 • 15 maig » Sant VictorĂ­ , mĂ rtir
 • 16 maig » Sant Abda , mĂ rtir
 • 16 maig » Sant Adam , beat
 • 16 maig » Sant Albert , mĂ rtir
 • 16 maig » Sant Andreu BĂłbola, mĂ rtir
 • 16 maig » Sant Aquili , mĂ rtir
 • 16 maig » Sant Audes , bisbe i mĂ rtir
 • 16 maig » Sant BrendĂ  , abat
 • 16 maig » Sant Dòmnol , bisbe
 • 16 maig » Sant Fèlix , mĂ rtir
 • 16 maig » Sant Fidol , mĂ rtir
 • 16 maig » Sant Genandi , mĂ rtir
 • 16 maig » Sant Gil de Santarem , religiĂłs
 • 16 maig » Sant Honorat , bisbe
 • 16 maig » Sant Iban , llaurador
 • 16 maig » Sant Joan Nepomucè , prevere i mĂ rtir
 • 16 maig » Santa MĂ xima , verge
 • 16 maig » Sant PelegrĂ­ , bisbe i mĂ rtir
 • 16 maig » Sant PeregrĂ­
 • 16 maig » Sant Possidi , bisbe
 • 16 maig » Sant SimĂł Stock , religiĂłs
 • 16 maig » Sant Ubald , bisbe
 • 16 maig » Sant VictoriĂ  , mĂ rtir
 • 17 maig » Sant AdriĂł , mĂ rtir
 • 17 maig » Sant Aquili , mĂ rtir
 • 17 maig » Santa BasĂ­lia , mĂ rtir
 • 17 maig » Sant Galceran
 • 17 maig » Sant Heradi , mĂ rtir
 • 17 maig » Sant Pasqual Bailon, religiĂłs
 • 17 maig » Sant Pau , mĂ rtir
 • 17 maig » Santa Restituta , verge i mĂ rtir
 • 17 maig » Santa Rosalina , cartoxaina
 • 17 maig » Sant Solocon , soldat i mĂ rtir
 • 17 maig » Sant Tropeç , mĂ rtir
 • 17 maig » Sant VĂ­ctor , mĂ rtir
 • 18 maig » Sant AgustĂ­ de Cantorbery, bisbe
 • 18 maig » Sant Alexandra , verge i mĂ rtir
 • 18 maig » Sant ClĂ udia , verge i mĂ rtir
 • 18 maig » Sant Diòscor , lector i mĂ rtir
 • 18 maig » Sant Eric , rei i mĂ rtir
 • 18 maig » Santa EufrĂ sia , verge i mĂ rtir
 • 18 maig » Santa Faina , verge i mĂ rtir
 • 18 maig » Sant Fèlix , bisbe i mĂ rtir
 • 18 maig » Sant Fèlix de CantalĂ­cio , religiĂłs
 • 18 maig » Santa Matrona , verge i mĂ rtir
 • 18 maig » Sant MerlĂ­
 • 18 maig » Sant PotamiĂł , bisbe i mĂ rtir
 • 18 maig » Sant Pròsper , bisbe
 • 18 maig » Santa Rafaela Maria del Sagrat Cor de JesĂşs (Rafaela Porras) , verge
 • 18 maig » Sant Remigi , bisbe
 • 18 maig » Santa Tecusa , verge i mĂ rtir
 • 18 maig » Sant Teodot , mĂ rtir
 • 18 maig » Sant Venanci , mĂ rtir
 • 19 maig » Sant Adolf , bisbe
 • 19 maig » Sant Agripa , mĂ rtir
 • 19 maig » Sant Calòcer , mĂ rtir
 • 19 maig » Sant CelestĂ­ V , papa
 • 19 maig » Santa CirĂ­aca , verge i mĂ rtir
 • 19 maig » Sant Dunstan , bisbe
 • 19 maig » Sant Filoter , mĂ rtir
 • 19 maig » Sant ĂŹu o IvĂł , prevere
 • 19 maig » Sant Parteni , mĂ rtir
 • 19 maig » Sant Pere CelestĂ­, papa
 • 19 maig » Santa Pudenciana , verge
 • 19 maig » Sant Quint , mĂ rtir
 • 20 maig » Sant Alexandre , mĂ rtir
 • 20 maig » Sant Anastasi , bisbe
 • 20 maig » Sant Ă€quila , mĂ rtir
 • 20 maig » Sant Asteri , mĂ rtir
 • 20 maig » Sant Austregisil , bisbe
 • 20 maig » Santa BasĂ­lia , verge i mĂ rtir
 • 20 maig » Santa Basilissa , verge
 • 20 maig » Sant Baudili , mĂ rtir
 • 20 maig » Sant BernardĂ­ de Siena , confessor
 • 20 maig » Sant ConĂł , mĂ rtir
 • 20 maig » Sant Orland , mĂ rtir
 • 20 maig » Santa Plautil·la , verge
 • 20 maig » Sant Taleleu , mĂ rtir
 • 20 maig » Sant Teodor , bisbe
 • 21 maig » Sant AntĂ­oc , tribu i mĂ rtir
 • 21 maig » Sant Carles Eugeni de Mazenod, bisbe i beat
 • 21 maig » Sant CrispĂł de Viterbo, beat
 • 21 maig » Sant Donat , mĂ rtir
 • 21 maig » Sant Eugeni de Mazenod , bisbe
 • 21 maig » Sant Eutiqui , diaca i mĂ rtir
 • 21 maig » Santa Gisela
 • 21 maig » Sant Goderic , mĂ rtir
 • 21 maig » Sant Hospici , monjo
 • 21 maig » Santa Idoberga , vĂ­dua
 • 21 maig » Santa Joana Antida Thomret , verge
 • 21 maig » Sant Nicòstrat , tribĂş i mĂ rtir
 • 21 maig » Sant Polieucte , mĂ rtir
 • 21 maig » Sant PĂłlius , mĂ rtir
 • 21 maig » Sant SecundĂ­ , mĂ rtir
 • 21 maig » Sant Segon , prevere i mĂ rtir
 • 21 maig » Sant Sinesi , mĂ rtir
 • 21 maig » Sant Teopomp , mĂ rtir
 • 21 maig » Sant Timoteu , mĂ rtir
 • 21 maig » Sant Valent , bisbe mĂ rtir
 • 21 maig » Sant Victori , mĂ rtir
 • 22 maig » Sant AtĂł , bisbe
 • 22 maig » Sant Basilisc , mĂ rtir
 • 22 maig » Sant Cast , mĂ rtir
 • 22 maig » Sant Emili , mĂ rtir
 • 22 maig » Sant FaustĂ­
 • 22 maig » Sant Fulc , confessor
 • 22 maig » Santa Helena , verge
 • 22 maig » Santa Humiliana de Cerchis , beata vĂ­dua
 • 22 maig » Santa Humilitat , abadessa
 • 22 maig » Santa Joaquima de Vedruna , vĂ­dua Mas, fundadora
 • 22 maig » Sant JĂşlia , verge i mĂ rtir
 • 22 maig » Sant MarciĂ  , bisbe
 • 22 maig » Sant MelquĂ­sidec , sacerdot i rei
 • 22 maig » Santa Quisilinda , beata verge
 • 22 maig » Santa Quitèria , verge i màrtir
 • 22 maig » Santa Rita de CĂ sia , vĂ­dua
 • 22 maig » Sant RomĂ  , abat
 • 22 maig » Sant Timoteu , mĂ rtir
 • 22 maig » Sant Venust , mĂ rtir
 • 23 maig » Sant Basileu , mĂ rtir
 • 23 maig » Sant Desideri , bisbe i mĂ rtir
 • 23 maig » Sant Desideri de Vienne , bisbe i mĂ rtir
 • 23 maig » Sant Epitaci , bisbe i mĂ rtir
 • 23 maig » Sant Eufebi , bisbe
 • 23 maig » Sant Eutiqui , monjo
 • 23 maig » Sant Florenci , monjo
 • 23 maig » Sant Guibert , monjo
 • 23 maig » Sant Joan Bautista de Rossi, prevere
 • 23 maig » Sant JuliĂ  , mĂ rtir
 • 23 maig » Sant Lluci , mĂ rtir
 • 23 maig » Sant Mercurial , bisbe
 • 23 maig » Sant QuinciĂ  , mĂ rtir
 • 24 maig » Sant Afra , mĂ rtir
 • 24 maig » Sant Aldemar , abat
 • 24 maig » Sant Benet , monjo
 • 24 maig » Sant Deocles , mĂ rtir
 • 24 maig » Sant DonaciĂ  , mĂ rtir
 • 24 maig » Sant Ester , reina
 • 24 maig » Sant Fèlix , mĂ rtir
 • 24 maig » Sant Hildebert , bisbe
 • 24 maig » Sant Joan de Prado, prevere i mĂ rtir
 • 24 maig » Sant MĂ nahem , doctor i profeta
 • 24 maig » Santa Marciana , màrtir
 • 24 maig » Sant Mardoqueu
 • 24 maig » Sant Meleci , duc i mĂ rtir
 • 24 maig » Santa Pal·ladia , mĂ rtir
 • 24 maig » Sant RobustiĂ  , mĂ rtir
 • 24 maig » Sant RogaciĂ  , mĂ rtir
 • 24 maig » Sant Sevili , mĂ rtir
 • 24 maig » Sant SilvĂ  , mĂ rtir
 • 24 maig » Santa Susagna , mĂ rtir
 • 24 maig » Sant Vicenç , mĂ rtir
 • 24 maig » Sant Vicenç , prevere
 • 24 maig » Sant Zoel , mĂ rtir
 • 25 maig » Sant Aldelm , bisbe
 • 25 maig » Sant Beda el Venerable , prevere i Dr.de l’EsglĂ©sia
 • 25 maig » Sant DionĂ­s , bisbe
 • 25 maig » Sant Genadi , bisbe
 • 25 maig » Sant Gerunci , bisbe i mĂ rtir
 • 25 maig » Sant Gregori VII , papa
 • 25 maig » Sant Joana Valèsia , reina
 • 25 maig » Sant LleĂł , confessor
 • 25 maig » Sant LucĂ­fer , bisbe
 • 25 maig » Santa Magdalena Sofia Barat, verge
 • 25 maig » Santa Maria Jacoba
 • 25 maig » Santa Maria Magdalena de Pazzi
 • 25 maig » Sant PasĂ­crates , mĂ rtir
 • 25 maig » Sant UrbĂ  I , papa i mĂ rtir
 • 25 maig » Sant Valenci , mĂ rtir
 • 25 maig » Santa Vicenta MÂŞ. Lòpez i Vicuña , fundadora
 • 25 maig » Sant Zenobi , bisbe
 • 26 maig » Sant Berenguer , monjo
 • 26 maig » Sant Cici , mĂ rtir
 • 26 maig » Sant DamiĂ  , confessor
 • 26 maig » Sant Eleuteri , papa i mĂ rtir
 • 26 maig » Sant FelicĂ­ssim , mĂ rtir
 • 26 maig » Sant Felip Neri, fundador
 • 26 maig » Sant Fugaci , confessor
 • 26 maig » Sant GodĂł , monjo
 • 26 maig » Sant Heracli , mĂ rtir
 • 26 maig » Sant Juanari , monjo
 • 26 maig » Santa Maria Anna JesĂşs de Paredes , verge
 • 26 maig » Santa Marianna de JesĂşs Paredes Flores , verge
 • 26 maig » Sant PaulĂ­ , mĂ rtir
 • 26 maig » Sant Prisc , mĂ rtir
 • 26 maig » Sant Quadrat , confessor, deixeble dels Apòstols
 • 26 maig » Sant Quadrat , mĂ rtir
 • 26 maig » Sant Simitri , prevere i mĂ rtir
 • 26 maig » Sant Teomedes , mĂ rtir
 • 26 maig » Sant Zacarias , bisbe i mĂ rtir
 • 27 maig » Sant Bru , bisbe
 • 27 maig » Sant Eutropi , bisbe
 • 27 maig » Sant Hildebert , bisbe
 • 27 maig » Sant Joan I , papa i mĂ rtir 18 i
 • 27 maig » Sant Juli , mĂ rtir
 • 27 maig » Sant PelegrĂ­ de Falerone, beat
 • 27 maig » Sant Ranulf , mĂ rtir
 • 27 maig » Santa Restituta , verge i mĂ rtir
 • 28 maig » Sant Bernat de Menton , prevere
 • 28 maig » Sant Caraun , mĂ rtir
 • 28 maig » Sant Cesan , prevere i mĂ rtir
 • 28 maig » Sant Crescent , mĂ rtir
 • 28 maig » Sant Dioscòrides , mĂ rtir
 • 28 maig » Sant Eladi , mĂ rtir
 • 28 maig » Sant Emili , mĂ rtir
 • 28 maig » Sant Fèlix , mĂ rtir
 • 28 maig » Sant GermĂ  , bisbe
 • 28 maig » Sant Guillem , duc
 • 28 maig » Sant Heladi , mĂ rtir
 • 28 maig » Sant HelicĂł , mĂ rtir
 • 28 maig » Sant Lanfranc , beat bisbe
 • 28 maig » Sant LluciĂ  , mĂ rtir
 • 28 maig » Sant Pau , mĂ rtir
 • 28 maig » Sant PrĂ­am , mĂ rtir
 • 28 maig » Sant Senador , bisbe
 • 29 maig » Sant Ademar , prevere i mĂ rtir
 • 29 maig » Sant Alexandre , mĂ rtir
 • 29 maig » Santa Bona de Pisa
 • 29 maig » Sant Eleuteri , confessor
 • 29 maig » Sant Just , bisbe d'Urgell
 • 29 maig » Sant MĂ rtir , mĂ rtir
 • 29 maig » Sant Maxim , bisbe
 • 29 maig » Sant MaximĂ­ , bisbe
 • 29 maig » Sant Pere Sans, beat bisbe i mĂ rtir
 • 29 maig » Sant Restitut , mĂ rtir
 • 29 maig » Sant Sisini , mĂ rtir
 • 29 maig » Santa TeodĂłsia , mĂ rtir
 • 30 maig » Sant Anastasi , bisbe
 • 30 maig » Sant Basili , confessor
 • 30 maig » Sant CrĂ­spul , mĂ rtir
 • 30 maig » Sant EmĂ­lia
 • 30 maig » Santa Emmèlia , matrona
 • 30 maig » Santa Estella
 • 30 maig » Sant Exuperanci , bisbe
 • 30 maig » Sant Ferran III , rei
 • 30 maig » Sant GabĂ­ , mĂ rtir
 • 30 maig » Santa Joana d'Arc , verge
 • 30 maig » Sant LluĂ­s de Kirby , sacerdot i mĂ rtir
 • 30 maig » Sant PalatĂ­ , mĂ rtir
 • 30 maig » Sant Sic , mĂ rtir
 • 30 maig » Sant Ubert
 • 30 maig » Sant Urbic , abat
 • 31 maig » Santa Amèlis , verge
 • 31 maig » Sant AvelĂ­ , confessor
 • 31 maig » Santa Avelina , abadessa
 • 31 maig » Sant Canci , mĂ rtir
 • 31 maig » Sant CanciĂ  , mĂ rtir
 • 31 maig » Sant Cancianil·la , mĂ rtir
 • 31 maig » Sant CrescenciĂ  , mĂ rtir
 • 31 maig » Felisa de Nicona, beat
 • 31 maig » Sant Hermies , soldat i mĂ rtir
 • 31 maig » Sant Justuri , mĂ rtir
 • 31 maig » Sant LupicĂ­ , bisbe
 • 31 maig » Sant Pascasi , diaca
 • 31 maig » Santa Petronella , verge
 • 31 maig » Sant Protus , mĂ rtir
 • 31 maig » Sant Wilmar , mĂ rtir