AVUI

29 de maig 2024, dimecres
setmana 22, dia de l'any 150
Sants del dia:
 • Sant Anastasi
 • Sant Basili
 • Sant Críspul
 • Sant Emília
 • Santa Emmèlia
 • Santa Estella
 • Sant Exuperanci
 • Sant Ferran III
 • Sant Gabí
 • Santa Joana d'Arc
 • Sant Lluís de Kirby
 • Sant Palatí
 • Sant Sic
 • Sant Ubert
 • Sant Urbic
 • Calendari » octubre


  Mes:

  Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre

  Dia:

  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

  535 registres.

 • 1 octubre » Sant Aretes , màrtir
 • 1 octubre » Sant Bavó , confessor.
 • 1 octubre » Sant Benet , abat
 • 1 octubre » Sant Crescent , màrtir
 • 1 octubre » Santa Domana , monja
 • 1 octubre » Sant Domninus , màrtir
 • 1 octubre » Sant Evagri , màrtir
 • 1 octubre » Sant Gisillert , beat màrtir
 • 1 octubre » Sant Júlia , màrtir
 • 1 octubre » Santa Lluïsa de Sabaudia , beata vídua
 • 1 octubre » Santa Màxima , màrtir
 • 1 octubre » Sant Miquel , abat
 • 1 octubre » Sant Montana , abat
 • 1 octubre » Sant Platò , prevere i màrtir
 • 1 octubre » Sant Prisc , màrtir
 • 1 octubre » Sant Remigi , bisbe
 • 1 octubre » Sant Sever , prevere
 • 1 octubre » Santa Teresa de l'Infant Jesús, religiosa
 • 1 octubre » Sant Veríssim , màrtir
 • 2 octubre » Mare de Déu de l' Acadèmia o Verge Blanca
 • 2 octubre » Àngels de la Guarda
 • 2 octubre » Sant Ciril , màrtir
 • 2 octubre » Sant Eleuteri , soldat i màrtir
 • 2 octubre » Sant Gerí , màrtir
 • 2 octubre » Sant Godofred , beat monjo
 • 2 octubre » Sant Leodegari , bisbe i màrtir
 • 2 octubre » Sant Oleguer , bisbe i màrtir
 • 2 octubre » Sant Primu , màrtir
 • 2 octubre » Sant Secundari , màrtir
 • 2 octubre » Sant Teòfil , monjo
 • 3 octubre » Santa Adelaida
 • 3 octubre » Sant Alfons Rodriguez
 • 3 octubre » Sant Caius , màrtir
 • 3 octubre » Sant Candi , màrtir
 • 3 octubre » Sant Cenobé , bisbe
 • 3 octubre » Sant Dionís , màrtir
 • 3 octubre » Sant Esiqui , confessor
 • 3 octubre » Sant Euvald , màrtir
 • 3 octubre » Sant Faust , màrtir
 • 3 octubre » Sant Francesc de Borja, prevere
 • 3 octubre » Sant Friolà , bisbe
 • 3 octubre » Sant Gerard , abat
 • 3 octubre » Sant Grau , abat
 • 3 octubre » Sant Joan Macias , religiós
 • 3 octubre » Sant Maximià , bisbe
 • 3 octubre » Sant Pau , màrtir
 • 3 octubre » Sant Pere , màrtir
 • 3 octubre » Sant Saturi , confessor
 • 3 octubre » Sant Utó , abat
 • 4 octubre » Santa Àurea , verge
 • 4 octubre » Sant Caius , màrtir
 • 4 octubre » Sant Caius de Corint , màrtir
 • 4 octubre » Sant Crispus
 • 4 octubre » Sant Faust , màrtir
 • 4 octubre » Sant Francesc d'Assís, fundador
 • 4 octubre » Sant Hiereteu , màrtir
 • 4 octubre » Sant Lluci , màrtir
 • 4 octubre » Sant Marc , màrtir
 • 4 octubre » Sant Marcià , màrtir
 • 4 octubre » Sant Pere Damascè, bisbe i màrtir
 • 4 octubre » Sant Petroni , bisbe
 • 4 octubre » Sant Queremon , màrtir
 • 5 octubre » Sant Apol·linar , bisbe
 • 5 octubre » Sant Atilà , bisbe
 • 5 octubre » Sant Donat , monjo i màrtir
 • 5 octubre » Sant Eribald , bisbe (beat)
 • 5 octubre » Sant Erimia , abat
 • 5 octubre » Sant Eutiqui , màrtir
 • 5 octubre » Sant Faust , monjo i màrtir
 • 5 octubre » Sant Firmat , diaca
 • 5 octubre » Sant Firmat , monjo i màrtir
 • 5 octubre » Sant Flàvia , verge i màrtir
 • 5 octubre » Santa Flaviana , verge
 • 5 octubre » Santa Flor , religiosa
 • 5 octubre » Sant Froilà , bisbe
 • 5 octubre » Santa Gala , vídua
 • 5 octubre » Sant Joan de la Penna , beat i religiós
 • 5 octubre » Sant Marcel·lí , bisbe
 • 5 octubre » Sant Palmaci , màrtir
 • 5 octubre » Sant Plàcid , monjo i màrtir
 • 5 octubre » Sant Traseas , bisbe i màrtir
 • 5 octubre » Sant Ventura , màrtir
 • 5 octubre » Sant Victorí , màrtir
 • 6 octubre » Sant Adalber
 • 6 octubre » Sant Ambròs , bisbe
 • 6 octubre » Sant Bru , prevere i fundador
 • 6 octubre » Sant Cast , màrtir
 • 6 octubre » Sant Emili , màrtir
 • 6 octubre » Sant Eroti , màrtir
 • 6 octubre » Santa Fe , verge i màrtir
 • 6 octubre » Sant Magne , bisbe
 • 6 octubre » Sant Marcel , màrtir
 • 6 octubre » Santa Maria Francesca , verge
 • 6 octubre » Santa Modesta , abadessa
 • 6 octubre » Sant Pardulf , abat
 • 6 octubre » Sant Romà , bisbe i màrtir
 • 6 octubre » Sant Sadurní , màrtir
 • 6 octubre » Sant Sagar , bisbe i màrtir
 • 7 octubre » Sant Apulei , màrtir
 • 7 octubre » Sant August , prevere
 • 7 octubre » Sant Bacus , màrtir
 • 7 octubre » Sant Elan , prevere
 • 7 octubre » Sant Ernest
 • 7 octubre » Sant Helan , prevere
 • 7 octubre » Sant Júlia , verge i màrtir
 • 7 octubre » Santa Justina , verge i màrtir
 • 7 octubre » Sant Marc , papa
 • 7 octubre » Sant Marcel , màrtir
 • 7 octubre » Santa Oseta , verge i màrtir
 • 7 octubre » Mare de Déu del Roser
 • 7 octubre » Sant Sergi , màrtir
 • 8 octubre » Sant Amor , monjo
 • 8 octubre » Sant Artemò , prevere i màrtir
 • 8 octubre » Sant Badiló , abat
 • 8 octubre » Santa Beneta , verge i màrtir
 • 8 octubre » Santa Brígida , vídua
 • 8 octubre » Sant Caletrill , bisbe
 • 8 octubre » Sant Demetri , precònsul i màrtir
 • 8 octubre » Sant Eulogi , abat
 • 8 octubre » Sant Evodi , bisbe
 • 8 octubre » Santa Llorença , màrtir
 • 8 octubre » Sant Nèstor , màrtir
 • 8 octubre » Sant Palaciates , màrtir
 • 8 octubre » Santa Pelàgia , penitent
 • 8 octubre » Sant Pere , màrtir
 • 8 octubre » Santa Plena , verge
 • 8 octubre » Santa Regenfrida , abadessa
 • 8 octubre » Santa Reparada , verge i màrtir
 • 8 octubre » Sant Simeó , profeta
 • 8 octubre » Santa Thais , penitent
 • 9 octubre » Sant Abraham , patriarca
 • 9 octubre » Sant Adalberó , bisbe
 • 9 octubre » Sant Andrònic
 • 9 octubre » Santa Atanàsia
 • 9 octubre » Sant Deúsdedit , abat i màrtir
 • 9 octubre » Sant Dionís Aeropagita , bisbe i màrtir
 • 9 octubre » Sant Domninus , màrtir
 • 9 octubre » Sant Eleuteri , diaca i màrtir
 • 9 octubre » Sant Gislé , bisbe
 • 9 octubre » Sant Gorví , abat
 • 9 octubre » Sant Gunther , religiós
 • 9 octubre » Sant Joan Leonardi , prevere
 • 9 octubre » Sant Lluís Bertan, prevere
 • 9 octubre » Sant Rústic , prevere i màrtir
 • 9 octubre » Santa Sara
 • 10 octubre » Sant Àngel , prevere i màrtir
 • 10 octubre » Sant Cassius , màrtir
 • 10 octubre » Sant Cerboni , bisbe
 • 10 octubre » Sant Daniel , prevere i màrtir
 • 10 octubre » Sant Domne , màrtir
 • 10 octubre » Sant Eulampi , màrtir
 • 10 octubre » Santa Eulàmpia , verge i màrtir
 • 10 octubre » Sant Florenci , màrtir
 • 10 octubre » Sant Gereó , màrtir
 • 10 octubre » Sant Hugolí , prevere i màrtir
 • 10 octubre » Sant Lleó , prevere i màrtir
 • 10 octubre » Sant Nicolau , prevere i màrtir
 • 10 octubre » Sant Paulí , bisbe
 • 10 octubre » Sant Paulí , bisbe
 • 10 octubre » Sant Pinit , bisbe
 • 10 octubre » Sant Samuel , màrtir
 • 10 octubre » Santa Teodequilda , abadessa
 • 10 octubre » Sant Tomàs de Villanueva , bisbe
 • 10 octubre » Sant Víctor , màrtir
 • 11 octubre » Sant Alexandre Saul , bisbe
 • 11 octubre » Sant Anastasi , prevere i màrtir
 • 11 octubre » Sant Andrònic , màrtir
 • 11 octubre » Sant Candi , abat
 • 11 octubre » Sant Cànic , abat
 • 11 octubre » Santa Edilñburga , abadessa
 • 11 octubre » Sant Emilià , bisbe
 • 11 octubre » Sant Emilià , confessor
 • 11 octubre » Sant Enric , beat bisbe
 • 11 octubre » Sant Escubíscol , diaca
 • 11 octubre » Santa Espernadéu , verge
 • 11 octubre » Sant Fermí , bisbe
 • 11 octubre » Santa Filonil·la , verge
 • 11 octubre » Sant Genís , màrtir
 • 11 octubre » Sant Germà , bisbe i màrtir
 • 11 octubre » Sant Gomer , confessor
 • 11 octubre » Sant Gumar , confessor
 • 11 octubre » Sant Kenneth , abat
 • 11 octubre » Santa Maria Soledat Torres Acosra , verge
 • 11 octubre » Sant Nicasi , bisbe i màrtir
 • 11 octubre » Santa Piència , verge i màrtir
 • 11 octubre » Sant Plàcid , màrtir
 • 11 octubre » Santa Placidia , verge
 • 11 octubre » Sant Probus , màrtir
 • 11 octubre » Sant Quirí , prevere i màrtir
 • 11 octubre » Sarmata , màrtir
 • 11 octubre » Santa Soledat Torres Acosta, verge
 • 11 octubre » Sant Tarac , màrtir
 • 11 octubre » Sant Zenai
 • 12 octubre » Santa Arlinda , abadessa
 • 12 octubre » Sant Cebrià , bisbe i màrtir
 • 12 octubre » Sant Domnina , màrtir
 • 12 octubre » Sant Edim , rei
 • 12 octubre » Sant Edisti , màrtir
 • 12 octubre » Sant Eustaqui , prevere
 • 12 octubre » Sant Evagri , màrtir
 • 12 octubre » Sant Fèlix , bisbe i màrtir
 • 12 octubre » Sant Galofré
 • 12 octubre » Sant Maximilià , bisbe
 • 12 octubre » Sant Monas , bisbe
 • 12 octubre » Mare de Déu del Pilar
 • 12 octubre » Sant Priscià , màrtir
 • 12 octubre » Santa Rictruda , vídua i abadessa
 • 12 octubre » Sant Salvi , bisbe
 • 12 octubre » Sant Serafí , confessor
 • 12 octubre » Sant Teodor Estudita
 • 12 octubre » Sant Walfrid , bisbe
 • 12 octubre » Sant Wifred
 • 13 octubre » Sant Carfus
 • 13 octubre » Santa Celdònia , verge
 • 13 octubre » Sant Colmà , màrtir
 • 13 octubre » Sant Daniel Fauranella , màrtir
 • 13 octubre » Sant Eduard , rei
 • 13 octubre » Sant Faust , màrtir
 • 13 octubre » Sant Florenci , màrtir
 • 13 octubre » Sant Gener , màrtir
 • 13 octubre » Sant Marçal , màrtir
 • 13 octubre » Sant Maurici , abat
 • 13 octubre » Santa Queledònia , verge
 • 13 octubre » Sant Samuel , màrtir
 • 13 octubre » Sant Teòfil , bisbe
 • 13 octubre » Sant Venanci , abat
 • 14 octubre » Santa Angradema , abadessa
 • 14 octubre » Sant Bernat
 • 14 octubre » Sant Burcard , bisbe
 • 14 octubre » Sant Calixte I, papa i màrtir
 • 14 octubre » Sant Carponi , màrtir
 • 14 octubre » Sant Domènec , monjo
 • 14 octubre » Sant Donacià de Reims, bisbe
 • 14 octubre » Sant Evarist , màrtir
 • 14 octubre » Sant Fortunat , bisbe
 • 14 octubre » Santa Fortunata , verge i màrtir
 • 14 octubre » Sant Gaudenci , bisbe i màrtir
 • 14 octubre » Sant Just , bisbe
 • 14 octubre » Sant Llop , màrtir
 • 14 octubre » Sant Priscià , màrtir
 • 14 octubre » Sant Rústic , bisbe
 • 14 octubre » Sant Sadurní , màrtir
 • 14 octubre » Sant Serapió , màrtir
 • 15 octubre » Sant Antíoc , bisbe
 • 15 octubre » Santa Aurèlia , verge
 • 15 octubre » Sant Bru , bisbe i màrtir
 • 15 octubre » Sant Deodat
 • 15 octubre » Sant Fortunat , màrtir
 • 15 octubre » Sant Sever , bisbe
 • 15 octubre » Santa Tecla , verge i abadessa
 • 15 octubre » Santa Teresa de Jesús, fundadora i doctora de l'Església
 • 16 octubre » Sant Ansut , màrtir
 • 16 octubre » Sant Bercari , abat i màrtir
 • 16 octubre » Sant Bertran , bisbe
 • 16 octubre » Santa Bolona , verge i màrtir
 • 16 octubre » Santa Eduvigis , duquesa i vídua
 • 16 octubre » Sant Elifi , màrtir
 • 16 octubre » Sant Florentí , bisbe
 • 16 octubre » Sant Gal , abat
 • 16 octubre » Sant Gerard , prevere
 • 16 octubre » Sant Grau Mayela
 • 16 octubre » Santa Hedvig
 • 16 octubre » Sant Lul , bisbe
 • 16 octubre » Sant Mamolí , bisbe
 • 16 octubre » Santa Margarida Mª Alacoque, verge
 • 16 octubre » Sant Martinià , màrtir
 • 16 octubre » Santa Màxima , verge
 • 16 octubre » Sant Nereu , màrtir
 • 16 octubre » Sant Sadurní , màrtir
 • 16 octubre » Sant Saturià , màrtir
 • 17 octubre » Sant Alexandre , màrtir
 • 17 octubre » Santa Anstruda , abadessa
 • 17 octubre » Santa Ariadna , màrtir
 • 17 octubre » Santa Etelreda , verge
 • 17 octubre » Sant Florenci , bisbe
 • 17 octubre » Sant Francesc de Camporroso (Joan Croese) , religiós
 • 17 octubre » Sant Heró , bisbe i màrtir
 • 17 octubre » Sant Ignasi d'Antioquia , màrtir
 • 17 octubre » Santa Mamelta , màrtir
 • 17 octubre » Santa Marian , màrtir
 • 17 octubre » Sant Notelm , bisbe
 • 17 octubre » Sant Ricard Gwyn , màrtir
 • 17 octubre » Sant Rodolf , beat monjo
 • 17 octubre » Sant Víctor , màrtir
 • 18 octubre » Sant Asclepíades , bisbe i màrtir
 • 18 octubre » Sant Atenodor , bisbe i màrtir
 • 18 octubre » Sant Berenguer , bisbe
 • 18 octubre » Sant Berm , bisbe
 • 18 octubre » Sant Cagnoald , bisbe
 • 18 octubre » Sant Joan de La Lande, religiós i màrtir
 • 18 octubre » Sant Julià , ermità
 • 18 octubre » Sant Just , nen i màrtir
 • 18 octubre » Sant Lluc , evangelista
 • 18 octubre » Sant Teobald , monjo
 • 18 octubre » Santa Trifònia , verge
 • 19 octubre » Sant Agileu , màrtir
 • 19 octubre » Sant Aquili , bisbe
 • 19 octubre » Sant Aquiló
 • 19 octubre » Sant Berònic , màrtir
 • 19 octubre » Sant Etbin , abat
 • 19 octubre » Sant Eusteri , bisbe
 • 19 octubre » Sant Felio Howard , màrtir
 • 19 octubre » Santa Fredesvinda , verge
 • 19 octubre » Sant Isaac Jogues , prevere i màrtir
 • 19 octubre » Santa Laura , vídua
 • 19 octubre » Sant Lluci , màrtir
 • 19 octubre » Sant Odi , abat
 • 19 octubre » Sant Pau de la Creu, prevere
 • 19 octubre » Sant Pau de la Creu, prevere
 • 19 octubre » Sant Pere d'Alcàntara, prevere
 • 19 octubre » Sant Teofrid , abat
 • 19 octubre » Sant Tolomeu , màrtir
 • 19 octubre » Sant Varus , soldat i màrtir
 • 19 octubre » Sant Veranus , bisbe
 • 19 octubre » Sant Verònis , màrtir
 • 20 octubre » Sant Accas
 • 20 octubre » Sant Adelard , prevere
 • 20 octubre » Santa Adelina de Savigny , abadessa
 • 20 octubre » Sant Artemi , duc i màrtir
 • 20 octubre » Sant Aureli , màrtir
 • 20 octubre » Sant Caprasi , màrtir
 • 20 octubre » Santa Fausta , verge i màrtir
 • 20 octubre » Sant Humbeld , bisbe
 • 20 octubre » Santa Irene , verge i màrtir
 • 20 octubre » Sant Jordi , diaca i màrtir
 • 20 octubre » Santa Maria Bertilla (Anna Francesca Boscardin) , verge
 • 20 octubre » Santa Marta , verge i màrtir
 • 20 octubre » Sant Modest , levita i màrtir
 • 20 octubre » Santa Saula , verge i màrtir
 • 20 octubre » Sant Sindulf , confessor
 • 21 octubre » Santa Alòdia , verge i màrtir
 • 21 octubre » Sant Asteri , prevere i màrtir:
 • 21 octubre » Sant Bertold , monjo
 • 21 octubre » Sant Caius , soldat i màrtir
 • 21 octubre » Sant Cèlia , verge i màrtir
 • 21 octubre » Santa Celina , verge
 • 21 octubre » Santa Cilínia , verge
 • 21 octubre » Sant Condel , ermità
 • 21 octubre » Santa Constança , verge
 • 21 octubre » Sant Dasius , soldat
 • 21 octubre » Santa Grisel·la , verge
 • 21 octubre » Santa Hermelinda , verge
 • 21 octubre » Sant Hilarió , abat
 • 21 octubre » Sant Huc , abat
 • 21 octubre » Sant Malcus , monjo
 • 21 octubre » Sant Mauró , bisbe
 • 21 octubre » Sant Núnil , màrtir
 • 21 octubre » Santa Nunilona , verge i màrtir
 • 21 octubre » Santa Orofrígia , verge i màrtir
 • 21 octubre » Santa Úrsula de Colònia, verge i màrtir
 • 21 octubre » Sant Viàtor , confessor
 • 21 octubre » Sant Zòtic , màrtir
 • 22 octubre » Sant Aberci , bisbe
 • 22 octubre » Sant Alberg
 • 22 octubre » Sant Alexandre , bisbe i màrtir
 • 22 octubre » Santa Alòdia , verge i màrtir
 • 22 octubre » Santa Càndida , verge i màrtir
 • 22 octubre » Santa Còrdula , verge i màrtir
 • 22 octubre » Sant Donat , bisbe
 • 22 octubre » Sant Eusebi , màrtir
 • 22 octubre » Sant Felip , bisbe i màrtir
 • 22 octubre » Sant Heracli , soldat i màrtir
 • 22 octubre » Sant Hermetes , màrtir
 • 22 octubre » Sant Lupenci , abat
 • 22 octubre » Sant Marc , bisbe i màrtir
 • 22 octubre » Santa Maria Salomé
 • 22 octubre » Sant Melani , bisbe
 • 22 octubre » Sant Moderó , bisbe
 • 22 octubre » Santa Nunilona , verge i màrtir
 • 22 octubre » Santa Salomé , vídua
 • 22 octubre » Sant Sever , prevere i màrtir
 • 22 octubre » Sant Verecund , bisbe
 • 23 octubre » Sant Andreu , màrtir
 • 23 octubre » Sant Benet , confessor
 • 23 octubre » Sant Bertadó , abat i màrtir
 • 23 octubre » Sant Domici , prevere
 • 23 octubre » Sant Gaudenci , bisbe
 • 23 octubre » Sant Germà , màrtir
 • 23 octubre » Sant Guiu , beat abat
 • 23 octubre » Sant Ignasi , bisbe
 • 23 octubre » Sant Joan de Capistrano, prevere
 • 23 octubre » Sant Joan , prevere
 • 23 octubre » Sant Lestadi , bisbe
 • 23 octubre » Sant Romà , bisbe
 • 23 octubre » Sant Severí , bisbe
 • 23 octubre » Sant Teodor , prevere i màrtir
 • 23 octubre » Sant Verus , bisbe
 • 24 octubre » Sant Antoni Maria Claret
 • 24 octubre » Sant Aretes , màrtir
 • 24 octubre » Sant Audacte , prevere i màrtir
 • 24 octubre » Santa Duna , verge i màrtir
 • 24 octubre » Sant Erembret , bisbe
 • 24 octubre » Sant Evergisle , bisbe i màrtir
 • 24 octubre » Sant Fèlix , bisbe i màrtir
 • 24 octubre » Sant Fortunat , lector i màrtir
 • 24 octubre » Sant Gener , prevere i màrtir
 • 24 octubre » Sant Lluís Guanella , sacerdot
 • 24 octubre » Sant Maglori , bisbe
 • 24 octubre » Sant Martí , abat
 • 24 octubre » Sant Martirià , màrtir
 • 24 octubre » Sant Procle , bisbe
 • 24 octubre » Sant Sètim , màrtir
 • 25 octubre » Sant Antoní , màrtir
 • 25 octubre » Sant Bernat Calbó , bisbe
 • 25 octubre » Sant Cirini , màrtir
 • 25 octubre » Sant Claudi , màrtir
 • 25 octubre » Sant Crisant , màrtir
 • 25 octubre » Sant Crispí , màrtir
 • 25 octubre » Sant Crispinià , màrtir
 • 25 octubre » Sant Daria , màrtir
 • 25 octubre » Sant Frontó , bisbe
 • 25 octubre » Sant Frutor , monjo
 • 25 octubre » Sant Gaví
 • 25 octubre » Sant Gener , diaca i màrtir
 • 25 octubre » Sant Hilari , bisbe
 • 25 octubre » Santa Hildemarca , abadessa
 • 25 octubre » Sant Jordi , prevere
 • 25 octubre » Sant Lluci , màrtir
 • 25 octubre » Santa Lutgarda , verge
 • 25 octubre » Sant Marcel·lí , bisbe i màrtir
 • 25 octubre » Sant Marcià , cantor i màrtir
 • 25 octubre » Sant Màrtir , sotsdiaca i màrtir
 • 25 octubre » Sant Miniat , soldat i màrtir
 • 25 octubre » Sant Pere , soldat i màrtir
 • 25 octubre » Sant Protus , prevere i màrtir
 • 25 octubre » Santa Tabita , verge
 • 25 octubre » Sant Teodosi , soldat i màrtir
 • 26 octubre » Sant Aimoni , monjo
 • 26 octubre » Sant Benet , abat (beat)
 • 26 octubre » Sant Bernat , bisbe
 • 26 octubre » Sant Bonaventura de Potenza, beat
 • 26 octubre » Sant Carles Garnier , prevere i màrtir
 • 26 octubre » Sant Evarist , papa i màrtir
 • 26 octubre » Sant Felicíssim , màrtir
 • 26 octubre » Sant Florí , màrtir
 • 26 octubre » Sant Fulc , bisbe
 • 26 octubre » Sant Gaudiós , bisbe
 • 26 octubre » Santa Gibrituda , verge
 • 26 octubre » Sant Humbert , monjo
 • 26 octubre » Sant Llucià , màrtir
 • 26 octubre » Sant Marc , solitari
 • 26 octubre » Sant Marcià , màrtir
 • 26 octubre » Sant Màxim , levita i màrtir
 • 26 octubre » Sant Quadragèsim , sostdiaca
 • 26 octubre » Sant Rogacià , prevere i màrtir
 • 26 octubre » Sant Rústic , bisbe
 • 26 octubre » Sant Veremon , monjo
 • 26 octubre » Sant Verenbald , monjo
 • 27 octubre » Sant Abba , abat
 • 27 octubre » Santa Capitolina , màrtir
 • 27 octubre » Sant Cristeta , màrtir
 • 27 octubre » Sant Dodó , abat
 • 27 octubre » Sant Elesbaan , rei
 • 27 octubre » Santa Emelina , beata vídua
 • 27 octubre » Sant Erotei , màrtir
 • 27 octubre » Sant Evarist
 • 27 octubre » Sant Florenci , màrtir
 • 27 octubre » Sant Frumenci , bisbe
 • 27 octubre » Sant Gaudiós , bisbe
 • 27 octubre » Santa Sabina , màrtir
 • 27 octubre » Sant Vicenç , màrtir
 • 28 octubre » Sant Adiló , abat
 • 28 octubre » Sant Alberic , abat
 • 28 octubre » Santa Anastàsia , verge i màrtir
 • 28 octubre » Sant Andreu Cretenc, màrtir
 • 28 octubre » Sant Cebrià , màrtir
 • 28 octubre » Sant Ciril , màrtir
 • 28 octubre » Santa Ciril·la , verge i màrtir
 • 28 octubre » Sant Far , bisbe
 • 28 octubre » Sant Farsó
 • 28 octubre » Sant Ferruci , màrtir
 • 28 octubre » Sant Fidel , màrtir
 • 28 octubre » Sant Floribert , bisbe
 • 28 octubre » Sant Honorat , bisbe
 • 28 octubre » Sant Judas Tadeu, apòstol
 • 28 octubre » Sant Remigi , bisbe
 • 28 octubre » Sant Simó Cananeu, apòstol
 • 28 octubre » Sant Tadeu , apòstol
 • 29 octubre » Sant Donat , bisbe
 • 29 octubre » Santa Elfelda , abadessa
 • 29 octubre » Santa Ermerinda , verge
 • 29 octubre » Santa Eusèbia , verge i màrtir
 • 29 octubre » Sant Felicià , màrtir
 • 29 octubre » Sant Jacint , màrtir
 • 29 octubre » Sant Joan , bisbe
 • 29 octubre » Sant Lluci , màrtir
 • 29 octubre » Sant Maximilià , bisbe i màrtir
 • 29 octubre » Santa Merudina , abadessa
 • 29 octubre » Sant Narcís , bisbe
 • 29 octubre » Sant Narcís , bisbe i màrtir
 • 29 octubre » Sant Quint , màrtir
 • 29 octubre » Sant Teodor , abat
 • 29 octubre » Sant Ulric , beat bisbe
 • 29 octubre » Sant Valentí , bisbe
 • 29 octubre » Sant Zenobi , prevere i màrtir
 • 30 octubre » Sant Adalgot , bisbe
 • 30 octubre » Sant Asteri , bisbe
 • 30 octubre » Santa Benvinguda , religiosa
 • 30 octubre » Santa Cenobia , màrtir
 • 30 octubre » Sant Claudi , màrtir
 • 30 octubre » Sant Eüm , màrtir
 • 30 octubre » Santa Eutròpia , màrtir
 • 30 octubre » Sant Gerard , bisbe
 • 30 octubre » Sant Germà , bisbe
 • 30 octubre » Sant Grau , bisbe
 • 30 octubre » Sant Herbert , beat bisbe
 • 30 octubre » Sant Hipòlit , prevere i màrtir
 • 30 octubre » Sant Julià , màrtir
 • 30 octubre » Sant Liberat de Laure, beat
 • 30 octubre » Sant Lucà , màrtir
 • 30 octubre » Sant Luperc , màrtir
 • 30 octubre » Sant Macari , màrtir
 • 30 octubre » Sant Marcel , centurió i màrtir
 • 30 octubre » Sant Màxim , màrtir
 • 30 octubre » Sant Sadurní , màrtir
 • 30 octubre » Sant Serapió , bisbe
 • 30 octubre » Sant Teòfil de Curte , prevere
 • 30 octubre » Sant Teonest , bisbe i màrtir
 • 30 octubre » Sant Victori , màrtir
 • 30 octubre » Sant zenobi , bisbe i màrtir
 • 30 octubre » Santa Zenòbia , màrtir
 • 31 octubre » Sant Alfons Rodriguez, jesuïta
 • 31 octubre » Sant Ampliat , màrtir
 • 31 octubre » Sant Antoní , bisbe
 • 31 octubre » Sant Cristòfol Romagna, beat
 • 31 octubre » Sant Estaquis , bisbe
 • 31 octubre » Santa Lucil·la , verge i màrtir
 • 31 octubre » Sant Narcís , màrtir
 • 31 octubre » Sant Natali , màrtir
 • 31 octubre » Sant Nemesi , diaca i màrtir
 • 31 octubre » Santa Notburga , verge
 • 31 octubre » Sant Patrici , abat
 • 31 octubre » Sant Quintí , màrtir
 • 31 octubre » Sant Urbà , màrtir
 • 31 octubre » Sant Wolfgang , bisbe