AVUI

30 de setembre 2023, dissabte
setmana 39, dia de l'any 273
Sants del dia:
 • Sant Ambet
 • Sant AntonĂ­
 • Sant Conrad
 • Sant Gregori
 • Sant Guillem
 • Sant Honori
 • Sant Jeroni
 • Sant Leopard
 • Santa SofĂ­a
 • Sant Ursus
 • Sant VĂ­ctor
 • 13 juliol » Sant Joel, profeta

  El profeta Joel és un dels 12 profetes menors del qual se'n sap únicament que era fill de Patuel i del regne de Judà (Joel,I,1). En la seva profecia hi ha certs trets que semblen indicar que vivia a Jerusalem, i el seude-Epifani diu que era de la tribu de Rubén i que havia nascut a Bethoron, entre Jerusalem i Cesarea.

  Llibre de Joel

  La profecia de Joel (escrita amb motiu d'una plaga de llagostes), té dues parts: 1ª la descripció de la invasió d'aquest insecte, i 2ª, l'exhortació a la penitència. La seva autenticitat no l'ha impugnat crític algun en llur conjunt, malgrat que hi qui ha posat en dubte la d'alguns passatges, pretenent reconèixer diferents mans en la seva composició; però aquest diversitat no té raó de ser davant la unitat d'autor, la qual es prova: 1ª, per la evidència interna, doncs tots els episodis estan articulats i guarden tant intima relació i tot segueix un desenvolupament tan regular, que no és possible trobar petjada de dos diferents autors, i 2ª per la conciliació de les dues descripcions: la diferència de la doble descripció del dia de Jehovà s'explica si hom es posa en la situació i les circumstàncies en que es trobava el profeta: "Duran la invasió de llagostes Joel exhortà als seus compatriotes a reconèixer en aquella plaga la senyal precursora del dia de Jehovà, el principi del càstig del poble d'Israel. Però, una vegada penedit el poble, el profeta li promet la protecció divina i el triomf sobre llurs enemics, i llavors el dia de Jehovà designa el dia del càstig dels pobles pagans.>>

  Pel que pertany a la data de la profecia de Joel, són molt diferents i variades les opinions. Una gran majoria entre els exegetes està d'acord en què Joel va ser anterior a Isaíes i Amós. En el que no estan d'acord és en l'espai de temps en que precedí al segon d'aquests profetes, ni tampoc en si va ser anterior al captiveri de Babilònia.

  Pel que respecta a la canonicitat, mai se'l ha posat en dubte seriosament. Joel ha figurat sempre, en el cànon jueu i en el cristià , i llur canonicitat la reconeix la mateixa tradició jueva continguda en l'Antic Testament. Des del punt de vista literari i de l'estil, el llibre de Joel es té pel comú per una producció clàssica; el seu estil , per llur sublimitat, és superior al del altres profetes, excepte Isaíes i Habacuc. <<Reuneix, diu Vigouroux (Manuel biblique,11ª ed., pàg. 709), el vigor de Miqueas, la tendresa de Jeremíes i la força i del color de Nahum.

  La descripció de la invasió de llagostes és un fragment literari admirable. S'ha acusat en Joel d'exagerat, però l'exactitud de cadascun dels trets que traça, té la garantia de viatgers que han estat testimonis de plagues d'aquest gènere, com Shaw, Volney i d'altres.

  Font: http://ca.wikipedia.org/wiki/Joel_(profeta)

  Vols dir quelcom d'aquest sant?