AVUI

4 de desembre 2022, diumenge
setmana 48, dia de l'any 338
Sants del dia:
 • Santa Ada
 • Santa Adrenilda
 • Sant AnnĂł
 • Santa BĂ rbara
 • Sant Bernat
 • Santa BertoĂ ria
 • Sant CirĂ 
 • Sant Fèlix
 • Sant Joan Damascè
 • Sant Marutas
 • Sant Meleci
 • Sant Osmund
 • Sant Pere Crisòleg
 • Sant Teòfanes
 • Calendari » 11 maig


  Mes:

  Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre

  Dia:

  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

  20 registres.

 • Sant Anastasi , mĂ rtir
 • Sant Antem , prevere i mĂ rtir
 • Sant Bas , mĂ rtir
 • Sant Diocleci , mĂ rtir
 • Sant Eudald , mĂ rtir
 • Sant Eveli , mĂ rtir
 • Sant Fabi , mĂ rtir
 • Santa Felisa , mĂ rtir
 • Sant Florenci , mĂ rtir
 • Sant Francesc de Jeroni
 • Sant Gangulf , mĂ rtir
 • Sant Guiu , beat
 • Sant Il·luminat , monjo
 • Sant Maiol de Cluny, abat
 • Sant Mamert , bisbe
 • Sant MĂ xim , mĂ rtir
 • Sant Orenci , confessor
 • Sant Ponç de Cimiez, bisbe i mĂ rtir
 • Sant Sisini , diaca i mĂ rtir
 • Santa Vivalda , beata verge