AVUI

4 de desembre 2022, diumenge
setmana 48, dia de l'any 338
Sants del dia:
 • Santa Ada
 • Santa Adrenilda
 • Sant AnnĂł
 • Santa BĂ rbara
 • Sant Bernat
 • Santa BertoĂ ria
 • Sant CirĂ 
 • Sant Fèlix
 • Sant Joan Damascè
 • Sant Marutas
 • Sant Meleci
 • Sant Osmund
 • Sant Pere Crisòleg
 • Sant Teòfanes
 • Calendari » 22 agost


  Mes:

  Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre

  Dia:

  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

  24 registres.

 • Sant Agatònic , mĂ rtir
 • Sant AntonĂ­ , mĂ rtir
 • Sant Antusa , mĂ rtir
 • Santa CĂ ndida , verge i mĂ rtir
 • Sant Epictet , mĂ rtir
 • Sant FabriciĂ  , mĂ rtir
 • Sant Fèlix , mĂ rtir
 • Sant Filibert , mĂ rtir
 • Sant Gunifort , mĂ rtir
 • Sant Hipòlit , bisbe i mĂ rtir
 • Sant Joan Kemble , sacerdot i mĂ rtir
 • Sant Joan Wall , sacerdot i mĂ rtir
 • Sant Mapril , mĂ rtir
 • Sant Marçal , mĂ rtir
 • La Mare de DĂ©u , Reina
 • Sant MaĂĽr , mĂ rtir
 • Sant Nèctar , mĂ rtir
 • Sant Neòfit , mĂ rtir
 • Santa Riquilda , beat verge
 • Sant SadurnĂ­ , mĂ rtir
 • Sant SĂ­gfrid , abat
 • Sant SinforiĂ  , mĂ rtir
 • Sant Timoteu , mĂ rtir
 • Sant Zòtic , mĂ rtir