AVUI

29 de maig 2024, dimecres
setmana 22, dia de l'any 150
Sants del dia:
 • Sant Anastasi
 • Sant Basili
 • Sant Críspul
 • Sant Emília
 • Santa Emmèlia
 • Santa Estella
 • Sant Exuperanci
 • Sant Ferran III
 • Sant Gabí
 • Santa Joana d'Arc
 • Sant Lluís de Kirby
 • Sant Palatí
 • Sant Sic
 • Sant Ubert
 • Sant Urbic
 • Calendari » 13 agost


  Mes:

  Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre

  Dia:

  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

  19 registres.

 • Beat Alfons Sorribes Teixidor
 • Santa Aurora , verge i màrtir
 • Sant Benildi (Pere Romançon) , religiòs
 • Santa Calefàgia , verge
 • Sant Cassià , bisbe i màrtir
 • Sant Cassià , màrtir
 • Santa Centoia , màrtir
 • Santa Concòrdia , màrtir
 • Sant Felip de Jesús Munárriz i companys
 • Santa Helena , màrtir
 • Sant Hipòlit , prevere i màrtir
 • Sant Joan Berchmans, religiós
 • Beat Josep M. Badia Mateu
 • Sant Màxim , abat
 • Sant Poncià , papa i màrtir
 • Sant Radegunda , reina
 • Beat Tomàs Capdevila Miró
 • Sant Wigbert , prevere
 • Sant Zwentlbold , rei