AVUI

31 de gener 2023, dimarts
setmana 05, dia de l'any 031
Sants del dia:
 • Sant Caradveu
 • Sant CirĂ­ac
 • Sant Cirus
 • Sant Francesc Xavier Maria Bianchi
 • Sant GeminiĂ 
 • Sant Joan
 • Sant Joan Bosco
 • Sant Juli
 • Santa LluĂŻsa Albertonia
 • Santa Ludovica Albertonia
 • Santa Marcel·la
 • Santa Maria
 • Metran
 • Sant SadurnĂ­
 • Sant Tarsici
 • Sant Tirs
 • Santa Trifenna
 • Sant VĂ­ctor
 • Sant Zòtic
 • Calendari » 25 agost


  Mes:

  Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre

  Dia:

  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

  24 registres.

 • Sant Asedi , abat
 • Santa Cuneguda , abadessa
 • Sant Eusebi , mĂ rtir
 • Santa Exupèria , mĂ rtir
 • Sant GenĂ­s d'Arle, notari i mĂ rtir
 • Sant GenĂ­s de Roma, còmic i mĂ rtir
 • Sant GenĂ­s de la Jara
 • Sant Geronci , bisbe i mĂ rtir
 • Sant Gregori , bisbe
 • Santa Isabel Bichier des Ages , verge
 • Sant Josep de Calassanç, prevere
 • Sant JuliĂ  , mĂ rtir
 • Sant Llop , mĂ rtir
 • Sant LluĂ­s , rei de França
 • Sant MagĂ­ , mĂ rtir
 • Sant Menas , bisbe
 • Sant Nemesi , diaca i mĂ rtir
 • Sant Olimpi , tribĂş i mĂ rtir
 • Santa PatrĂ­cia , verge
 • Sant PelegrĂ­ , mĂ rtir
 • Sant PonciĂ  , mĂ rtir
 • Sant TeĂłdul , mĂ rtir
 • Sant TomĂ s , bisbe
 • Sant Vicenç , mĂ rtir