AVUI

8 July 2020, Wednesday
setmana 28, dia de l'any 190
Sants del dia:
 • Sant Abrahamites
 • Sant Adrià
 • Sant Amand
 • Sant Àquila
 • Sant Auspici
 • Sant Colomà
 • Santa Priscil·la
 • Sant Procopi
 • Sant Quilià
 • Sant Savià
 • Santa Suniva
 • Sant Teobald
 • Sant Totnanus
 • Calendari » 8 abril


  Mes:

  Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre

  Dia:

  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

  19 registres.

 • Sant Amanci , bisbe
 • Sant Apfià , màrtir
 • Sant Asincrit
 • Sant Bademí , abat
 • Sant Concessa , màrtir
 • Sant Dionís , bisbe
 • Sant Edesi , màrtir
 • Sant Flegontes
 • Sant Gauteri , abat
 • Sant Gener , màrtir
 • Sant Gualteri , abat
 • Sant Guillem , confessor
 • Sant Herodió
 • Sant Joan d'Organyà, abat
 • Santa Julià Billiart , verge
 • Santa Macària , màrtir
 • Santa Màxima , màrtir
 • Sant Perpetu , bisbe
 • Sant Redempt , bisbe