AVUI

5 March 2021, Friday
setmana 09, dia de l'any 064
Sants del dia:
 • Sant Asteri
 • Sant Eusebi
 • Sant Focas
 • Sant GerĂ sim
 • Sant Joan Josep de la Creu
 • Sant Teòfil
 • Calendari » 2 abril


  Mes:

  Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre

  Dia:

  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

  12 registres.

 • Sant Abundi , bisbe
 • Sant ApfiĂ  , mĂ rtir
 • Santa Elba
 • Sant Francesc de Paula, fundador
 • Sant Francesc Coll , sacerdot i beat
 • Sant Joan Paine, sacerdot i mĂ rtir
 • Santa Maria EgipcĂ­aca, penitent
 • Sant Niceci , bisbe
 • Santa Onofledis , verge
 • Santa Teodòsia , verge i mártir
 • Sant UrbĂ  , bisbe
 • Sant VĂ­ctor , bisbe