AVUI

16 December 2019, Monday
setmana 51, dia de l'any 350
Sants del dia:
 • Sant Ade
 • Santa Adelaida
 • Sant Adó
 • Sant Agnel
 • Sant Agrícola
 • Santa Albina
 • Sant Azarias
 • Sant Concordi
 • Sant Eduard
 • Sant Hildemà
 • Sant Irenió
 • Sant Josep Manyanet
 • Sant Misael
 • Sant Naval
 • Sant Valentí
 • Calendari » 6 setembre


  Mes:

  Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre

  Dia:

  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

  19 registres.

 • Sant Bertran , beat
 • Sant Cagnoald , bisbe
 • Sant Còtid , diaca i màrtir
 • Sant Donaciá , bisbe
 • Sant Eleuteri , abat
 • Sant Eugeni , màrtir
 • Santa Eva , verge i màrtir
 • Sant Faust , prevere i màrtir
 • Sant Fúscul , bisbe i màrtir
 • Sant Germà , bisbe i màrtir
 • Mare de Déu de Guadalupe
 • Sant Let , bisbe i màrtir
 • Sant Macari , màrtir
 • Sant Mansuet , bisbe i màrtir
 • Sant Onesífor , màrtir
 • Sant Petroni , bisbe
 • Sant Porfidi , màrtir
 • Sant Presidí , bisbe i màrtir
 • Sant Zacarias , profeta