AVUI

2 d’abril 2023, diumenge
setmana 13, dia de l'any 092
Sants del dia:
 • Sant Abundi
 • Sant ApfiĂ 
 • Santa Elba
 • Sant Francesc de Paula
 • Sant Francesc Coll
 • Sant Joan Paine
 • Santa Maria EgipcĂ­aca
 • Sant Niceci
 • Santa Onofledis
 • Santa Teodòsia
 • Sant UrbĂ 
 • Sant VĂ­ctor
 • Calendari » 7 juliol


  Mes:

  Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre

  Dia:

  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

  26 registres.

 • Sant Apol·loni , bisbe
 • Sant Astiu , bisbe i mĂ rtir
 • Sant Benet XI , papa
 • Sant Castori , mĂ rtir
 • Sant Claudi , mĂ rtir
 • Sant Davanzat , prevere
 • Sant Edda , bisbe
 • Santa Edilburga , verge
 • Sant Esiqui , mĂ rtir
 • Sant FermĂ­ , bisbe i mĂ rtir
 • Sant GermĂ  , mĂ rtir
 • Sant Hermolau , prevere i mĂ rtir
 • Sant Il·lidi , bisbe
 • Sant LluciĂ  , mĂ rtir
 • Sant Narzallis , mĂ rtir
 • Sant Nicòstrat , mĂ rtir
 • Sant Ot d'Urgell, bisbe
 • Sant Pantènus , confessor
 • Sant PĂ pius , mĂ rtir
 • Sant PelegrĂ­ , mĂ rtir
 • Sant Pompeu , mĂ rtir
 • Sant SadurnĂ­ , mĂ rtir
 • Sant SinforiĂ  , mĂ rtir
 • Sant VictorĂ­ , mĂ rtir
 • Sant Wilebald , bisbe
 • Sant Willibald , bisbe