AVUI

23 de maig 2022, dilluns
setmana 21, dia de l'any 143
Sants del dia:
 • Sant Basileu
 • Sant Desideri
 • Sant Desideri de Vienne
 • Sant Epitaci
 • Sant Eufebi
 • Sant Eutiqui
 • Sant Florenci
 • Sant Guibert
 • Sant Joan Bautista de Rossi
 • Sant Julià
 • Sant Lluci
 • Sant Mercurial
 • Sant Quincià
 • 1 gener » Solemnitat de la Mare de Déu

  «El Fill neix del llinatge d’Abraham, tal com va dir l’Apòstol, per això calia que es fes en tot semblant als germans i assumís un cos com el nostre. I aquesta és la funció de Maria: donar-li un cos que pugui oferir per nosaltres com a propi d’ell. L’Escriptura recorda també el part i diu: “Ella embolcallà el seu fill”; els pits de Maria van ser proclamats sortosos, perquè havien alletat Crist, i per l’infant fou ofert un sacrifici, ja que era el primogènit de la seva mare. També l’arcàngel Gabriel va donar-li sense el més petit dubte la bona nova quan li va dir no simplement “el qui naixerà en tu”, no fos que algú es cregués que li havien aportat el cos des de fora, sinó de tu, perquè tothom tingués la fe que Crist físicament havia nascut d’ella.
  »I la cosa fou així perquè el Fill, tot prenent plenament la nostra naturalesa i oferint-la en sacrifici, ens despullés de l’home vell, i tot vestint-nos amb coses seves fes que l’Apòstol pogués dir: “Això que es consumeix s’ha de revestir d’allò que ja no es pot consumir, i aquesta existència mortal s’ha de revestir d’una que és immortal.” […] Segons les Escriptures divines, el cos del Senyor 'cos nascut de Maria' fou veritablement humà, perquè era com el nostre: Maria era germana nostra, perquè tots som fills d’Adam.» (De les cartes de sant Atanasi, bisbe)

  Font: http://www.arquebisbattarragona.cat/

  Imatges

   Solemnitat de la Mare de Déu

  Vols dir quelcom d'aquest sant?