AVUI

26 October 2020, Monday
setmana 44, dia de l'any 300
Sants del dia:
 • Sant Aimoni
 • Sant Benet
 • Sant Bernat
 • Sant Bonaventura de Potenza
 • Sant Carles Garnier
 • Sant Evarist
 • Sant Felicíssim
 • Sant Florí
 • Sant Fulc
 • Sant Gaudiós
 • Santa Gibrituda
 • Sant Humbert
 • Sant Llucià
 • Sant Marc
 • Sant Marcià
 • Sant Màxim
 • Sant Quadragèsim
 • Sant Rogacià
 • Sant Rústic
 • Sant Veremon
 • Sant Verenbald
 • Calendari » 14 desembre


  Mes:

  Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre

  Dia:

  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

  21 registres.

 • Sant Abundi , màrtir
 • Sant Agnel , abat
 • Sant Arseni , màrtir
 • Sant Diòscor , nen i màrtir
 • Sant Drus , màrtir
 • Sant Espiridió , bisbe
 • Santa Eutròpia , verge i màrtir
 • Sant Foleni , bisbe
 • Sant Heró , màrtir
 • Sant Isidor , màrtir
 • Sant Joan de la Creu, prevere i doctor de l'Església
 • Sant Just , màrtir
 • Santa Maria Francesca Schervier , verge (beata)
 • Sant Matronià , ermità
 • Sant Nicasi , bisbe i màrtir
 • Santa Odila , beata monja
 • Beat Pere Nicolau Factor i Estanya, framenor
 • Sant Pompeu , bisbe
 • Sant Teodor , màrtir
 • Sant Viàtor , bisbe
 • Sant Zòsim , màrtir