AVUI

22 November 2019, Friday
setmana 47, dia de l'any 326
Sants del dia:
  • Sant Apfies
  • Santa Cecília
  • Sant Enric
  • Sant Esteve
  • Sant Marc
  • Sant Maür
  • Sant Pragmaci
  • Sant Roger
  • Santa Tigrida
  • 2 novembre » Sant Marcià, màrtir